Eerste stappen zijn gezet

In de eerste helft van het jaar heeft de provincie stappen gezet om de bediencentrale in Heerhugowaard te verwezenlijken. Daarmee is de centrale bediening van bruggen en sluizen op afstand dichterbij gekomen. Met plezier en trots kijkt programmamanager Dilshad Jabar terug op de belangrijkste mijlpalen van de afgelopen tijd.

"Dit voorjaar heeft gedeputeerde Elisabeth Post de eerste paal geslagen van de centrale in Heerhugowaard. Dit was een feestelijke handeling die de start van de bouw markeerde.

Daarnaast organiseerden we in mei een bijeenkomst voor vaarweggebruikers. Een waardevolle bijeenkomst, omdat we daarmee meer zicht kregen op de vragen en zorgen die nu leven. Voor mij is het cruciaal deze mee te nemen bij het vervolg. Ook vind ik het belangrijk om steeds aan te geven welke stappen we volgen en hoe we een veilige bediening borgen. Wij hebben de risico’s goed in beeld en veiligheid staat voorop. Ik realiseer me dat een nieuwe werkwijze het nodige vraagt van schippers, bedienaren en andere beheerders. Het betekent een nieuwe manier van samenwerken. Dit proces willen we als provincie goed faciliteren.

Bovendien ben ik verheugd dat een aantal bedienaren en beheerders met ons wil meedenken over veilige bediening, cameraopstelling en opleiding van bedienaren. Deze gebruikers vormen samen een zogenaamde klankbordgroep. De komende tijd komt deze groep regelmatig bij elkaar om over belangrijke thema’s input te leveren.

Met centrale bediening van bruggen en sluizen stimuleren we het vervoer over water. Dit betekent een afname van de belasting van onze wegen. Hierdoor verbetert niet alleen de doorstroming van het wegverkeer, maar kan de scheepvaart makkelijker doorvaren en heeft gemak van betere vaartijden. Kortom grote voordelen voor alle (vaar)weggebruikers. Met deze duurzame, moderne bediencentrale bedient de provincie in de toekomst maar liefst 44 bruggen en sluizen. Daarnaast zijn wij in gesprek met andere beheerders, van wie hun bruggen op de belangrijke trajecten in de provincie liggen, om ze ook te koppelen aan een bediencentrale. Een complex proces dat tijd vergt, maar we zijn in elk geval goed op koers!"

Dilshad Jabar

Dilshad Jabar

Uitgelicht