Gestuurde grondboringen voor glasvezel

(05 juni 2018)

Voor de communicatie tussen de bediencentrale en bruggen en sluizen is een glasvezelverbinding (voor uitsluitend eigen gebruik) nodig. Grote hoeveelheden data kunnen daarmee veilig en snel verstuurd worden. Hierdoor is er onder meer ‘realtime’ beeld van de bruggen en sluizen in de bediencentrale. Er mag vanzelfsprekend geen vertraging in het beeld zitten. De bruggen en sluizen worden door Relined aangesloten op verschillende glasvezelringen die samen komen bij de bediencentrale. Om de bruggen en sluizen aan te kunnen sluiten op glasvezelringen voert Relined grondboringen uit.

Susan Middelwijk van Relined legt uit: “Een grondboring is een ondergrondse gestuurde doorgang waardoor kabels en leidingen getrokken kunnen worden. Bij een gestuurde boring is het intrede- en uittredepunt vooraf nauwkeurig bepaald. Zo kunnen afstanden tot 2.000 meter in één keer gerealiseerd worden en zijn dieptes tot 35 meter geen uitzondering. Relined voert deze gestuurde boringen uit om kabels en leidingen onder obstakels en/of kunstwerken (zoals waterwegen, snelwegen, gebouwen etc.) door te leiden zonder dat daarvoor gegraven moet worden. Het is een snelle manier om een moeilijk tracé te realiseren en het voorkomt overlast voor de omgeving. Relined bouwt eerst meerdere glasvezelringen. Elke glasvezelring begint en eindigt bij het centrale bediengebouw en vormt een 'lus' langs een aantal bruggen en sluizen. Op elke glasvezelring worden maximaal zeven bruggen of sluizen aangesloten. Zodra een brug of sluis moet worden aangesloten op de bediencentrale hoeft nog maar een klein stukje glasvezel aangelegd te worden waardoor relatief snel een brug of sluis op de betreffende glasvezelring kan worden aangesloten."

 

Relined

 

Uitgelicht