Klankbordgroep bedienaren

De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat de opleiding voor bedienaren naadloos aansluit bij hun behoeften. Daarom heeft de provincie een klankbordgroep in het leven geroepen. Hier kunnen de bedienaren zelf aangeven wat zij nodig hebben om hun functie goed uit te oefenen. Aan het woord 2 ervaren bedienaren: Nico de Graaf en Alexander van Nieuwkoop.

Nico de Graaf (60) werkt 43 jaar als brug- en sluiswachter. Hij is in vaste dienst bij de provincie. Hij begon ooit bij Rijkswaterstaat. Op dit moment werkt hij op de enige bediencentrale van de provincie: knooppunt de Kooy. Hier worden 11 objecten van de provincie Noord-Holland bediend.
‘’Ik ben voor de klankbordgroep gevraagd vanwege mijn ervaring met centrale bediening. De centrale waar ik nu werk bedient minder objecten dan de toekomstige centrale in Heerhugowaard. Maar toch, ik heb ervaring en daarom is het logisch dat ik mijn kennis inbreng. Ik heb inmiddels al een kwart miljoen openingen achter de rug, want ik ben op mijn 17e begonnen.
Een aandachtspunt voor mij is de efficiency: hoe zorgen we dat de bediening vlot en veilig verloopt? Dat de schippers verder kunnen en het verkeer snel en veilig kan doorstromen? Ook vind ik het belangrijk om mensen het vak te leren.
Eigenlijk leer je het meeste in de praktijk. Denk aan de winterperiode. Gladheid, regen, hagel, koplampen van auto’s: die ervaring doe je door de jaren heen op. Ik zou het een goed idee vinden als de brugwachters die nu al voor de provincie werken gaan rouleren. Want van andere situaties leer je. Straks komt er een hele nieuwe generatie brugwachters. Het beroep wordt minder solistisch en je gaat in teamverband samenwerken. De ervaren mensen kunnen deze nieuwe lichting helpen.”

Alexander van Nieuwkoop (48) werkt al jaren als bedienaar op de Leimuiderbrug. In 1998 kwam hij in vaste dienst bij de provincie Noord-Holland. Sinds april van dit jaar werkt hij via Trigion Services BV. In de toekomst gaat hij naar de bediencentrale in Heerhugowaard.
“Centrale brugbediening is onvermijdelijk. Ik sta hier positief tegenover. Ik vind het erg leuk om hierover mee te denken. De afgelopen jaren was ik betrokken bij het nieuwe bedienconcept door te participeren in allerlei werkgroepen. Daarom vind ik het fijn om in deze klankbordgroep mijn kennis in te brengen. Ik ga zeker meedenken over hoe het bedieningspaneel er in de praktijk uit komt te zien, zodat we bruggen goed en veilig blijven bedienen. Een logische opstelling van de schermen is daarbij belangrijk. Ook een gedegen cameraopstelling draagt bij aan een veilige bediening.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat de bedienaren in de centrale op de juiste manier worden opgeleid en ingewerkt. Het allerbelangrijkste speerpunt voor mij is namelijk veiligheid voor iedereen. Een ongeluk zit in een klein hoekje en dat wil ik absoluut voorkomen.
Het werk houdt overigens meer in dan alleen het openen en sluiten van de brug. Ook het wegverkeer en de omgeving moet je goed in de gaten houden. In de klankbordgroep zal ik dat aspect ook onder de aandacht brengen”.

 

Klankbordgroep

Klankbordgroep

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht