Wat doet de provincie Noord-Holland om bruggen veilig op afstand te bedienen?

(08 oktober 2019)

‘Er wordt te weinig gedaan om ongelukken met bruggen die op afstand kunnen worden geopend te voorkomen.’ Dat concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) begin september na de 2 ongelukken die vorig jaar plaatsvonden bij bruggen die de gemeente Zaanstad bedient. De provincie Noord-Holland toetst de aanbevelingen uit het rapport van de OVV aan de werkwijze van de bediencentrale in Heerhugowaard. Programmamanager Dilshad Jabar van de provincie Noord-Holland licht het toe.

Dilshad Jabar, programmamanager centrale bediening bruggen en sluizen van de provincie Noord-Holland: “Het bedienen van bruggen is een verantwoordelijke opgave die in alle zorgvuldigheid moet gebeuren. Het is vreselijk als er ongelukken gebeuren. Bij de ontwikkeling van de bediencentrale hebben wij veel tijd en aandacht gestoken in de veiligheid.”

Mens, techniek en omgeving

De provincie werkt volgens een integrale veiligheidsbenadering. Jabar: “Het is een randvoorwaarde dat de techniek op orde is. Daarnaast moeten de menselijke factoren voldoende tot hun recht komen. De driehoek mens, techniek en omgeving is een belangrijk onderdeel van het programma centrale bediening en is ook opgenomen in het opleidingsprogramma en de werkwijze van de centrale.”

Risico's

De provincie maakt voordat een brug wordt aangesloten een risicoanalyse. Daaruit vloeien alle maatregelen voort die genomen moeten worden voordat een brug kan worden aangesloten. Zo’n maatregel is niet alleen technisch, zoals het plaatsen van andere slagbomen, maar gaat ook om de kennis en kunde van de bedienaar.

Cameraplan

Dilshad Jabar: “Voor iedere brug die wij aansluiten op de bediencentrale maken wij een goed cameraplan met voldoende zichtveld en van een goede kwaliteit”. De bruggen die zijn aangesloten op de bediencentrale voldoen hieraan. De provincie werkt met richtlijnen voor zicht, zodat alle delen van de brug, de weg en de vaarweg goed zichtbaar zijn. Op iedere brug plaatsen wij diverse camera’s. Een van deze camera’s is specifiek gericht op het beweegbare brugdek.”

Kijkgedrag

Daarnaast besteedt de provincie veel tijd aan het trainen van het kijkgedrag van een bedienaar. “Een bedienaar moet een opleidingstraject doorlopen. Dit traject bestaat allereerst uit een assessment waarbij het belangrijk is dat de bedienaar laat zien dat hij zijn aandacht kan verdelen. Daarnaast wordt iedere aangesloten brug als 3D in een simulator opgenomen. Zo leert een bedienaar verschillende situaties te herkennen die zich op die plek kunnen voordoen. Bijvoorbeeld een visser die op een verscholen plek zit of harde wind. Tijdens de opleiding is het monitoren een belangrijk onderdeel. De bedienaren moeten consequent en op dezelfde manier naar de juiste beelden kijken. En ze kennen de bruggen omdat zij ook op locatie zijn geweest.”

Uniforme werkwijze

De bediencentrale werkt volgens een handboek. Daarin staan werkprocessen en procedures zodat er een werkwijze is voor alle bedienaren. Het proces is zo georganiseerd dat er naast een bedienaar ook een coördinator is. Hierdoor kan de bedienaar zich compleet focussen op het bedienen van de brug. Bovendien heeft de provincie de regel dat we bij de bediencentrale maximaal 1 brug tegelijk bedienen.

We kunnen dus concluderen dat de waardevolle aanbevelingen uit het onderzoeksrapport al zijn meegenomen in de werkwijze die de provincie Noord-Holland hanteert voor de bediencentrale.

voorgevel bediencentrale

Uitgelicht