Actueel

  • Projectplan Dijkversterking Marken ter inzage

    (22 mei 2020) De Zuid- en Westkade van de dijk die Marken beschermt tegen overstromingen moeten worden versterkt. Ze voldoen op dit moment niet aan de huidige veiligheidsnormen. Rijkswaterstaat gaat de komende jaren de dijken rond Marken versterken. Het projectplan van Rijkswaterstaat dat beschrijft op welke manier dat gaat gebeuren, is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd.
  • Update: Versterking Markermeerdijken kan doorgaan

    (22 april 2020) De versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam kan doorgaan. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in een bodemprocedure.
  • Uitspraak Raad van State Markermeerdijken uitgesteld

    (28 februari 2020) De Raad van State stelt opnieuw zijn uitspraak uit in de bodemprocedure tegen de aanpak van de dijkversterking van de Markermeerdijken. De nieuwe uitsteltermijn loopt tot woensdag 15 april 2020.

Uitgelicht