Kustweken maart 2021

Van 1 tot en met 18 maart vonden de Kustweken plaats. Het programma van deze kustweken bestond uit 25 online sessies in de vorm van lezingen, ontwerpateliers en werksessies.

Ruim 300 belangstellenden hebben zich afgelopen weken tijdens de Kustweken laten informeren en gesprekken gevoerd over de toekomst van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Zij deden dat via online bijeenkomsten, georganiseerd door de samenwerkende overheden: de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijf PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Medemblik, Enkhuizen en Hollands Kroon. Op deze wijze werken de overheden samen met de omgeving aan een kustvisie voor de Noord-Hollandse IJsselmeerkust.
De komende jaren staan er tal van projecten en initiatieven op stapel die gevolgen hebben voor de inrichting van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. De plannen hebben betrekking op een groot aantal onderwerpen: natuur, drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij. Daarover hebben ruim 300 belanghebbenden gedurende drie weken in online sessies het gesprek met elkaar en met de samenwerkende overheden gevoerd.

Intensieve weken

Cees Loggen, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland: ‘We kunnen terugkijken op drie intensieve weken. Het is mooi om te zien dat zoveel mensen op deze manier hebben kunnen deelnemen aan werksessies, ontwerpateliers en lezingen over de kustvisie voor de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Er zijn veel kansen genoemd, en er is goed meegedacht en gediscussieerd. Natuurlijk zijn er ook zorgen geuit. Voor de betrokken projecten kijken we of deze zorgen weggenomen kunnen worden. Het is mooi om te zien dat de betrokkenheid groot is. Zowel de economie als de kwaliteit van de leefomgeving gaat veel mensen hier aan het hart.’

Vervolg

De komende tijd wordt gewerkt aan een concept Kustvisie IJsselmeerkust. Hiervoor worden alle ideeën en suggesties die ingebracht zijn, goed tegen elkaar afgewogen. In het najaar krijgt de omgeving de mogelijkheid hierop te reageren. Meer informatie staat binnenkort op deze website.

Een impressie van de bijeenkomsten tijdens de Kustweken vindt u in de Nieuwsbrief van april 2021.

 

Uitgelicht