Over de Noord-Hollandse IJsselmeerkust

In het Noord-Hollandse IJsselmeergebied, langs de kust van Den Oever tot Enkhuizen gebeurt veel en staan de komende jaren tal van projecten op stapel. De plannen hebben betrekking op allerlei onderwerpen zoals natuur, drinkwatervoorziening, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij en energie.

Om al deze plannen op elkaar af te stemmen hebben Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN een intentieverklaring getekend. Hierin staat dat zij zoveel mogelijk volledig naar de opgaven, kansen, zorgen en ontwikkelingen kijken die de komende jaren in het gebied gaan spelen.

Samen stellen zij een visie op, de Kustvisie, waarmee wordt ingezet op het behoud van kernwaarden, verbetering van de kwaliteit, een betere leefbaarheid, spreiding van recreatie en toerisme en een herkenbare identiteit van de kustplaatsen. Het is een visie waar zowel samenwerkende partijen als de omgeving aan bijdragen.

Uitgelicht