Intentieverklaring

De komende jaren staan er tal van projecten en initiatieven op stapel die gevolgen hebben voor de inrichting van de IJsselmeerkust. De plannen hebben betrekking op een groot aantal onderwerpen: natuur, drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij.

De provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Medemblik, Enkhuizen en Hollands Kroon werken hierbij samen. Er is een intentieverklaring getekend die ervoor zorgt dat de projecten en processen goed op elkaar worden afgestemd.

Film intentieverklaring IJsselmeerkust
Wat houdt de intentieverklaring in?

Uitgelicht