Dijkplaatsen

Langs de kust worden tussen Hoorn en Amsterdam verschillende dijkplaatsen (beleefpunten) aangelegd. Deze recreatieve voorzieningen maken de kustzone levendiger voor wandelaars, fietsers en watersporters.

Luchtfoto van locatie dijkplaats bij Etersheim

De dijkplaatsen worden over de hele dijk geplaatst en zijn daarmee een belangrijke pijler onder Dijk van een Kust. Ze vertellen iets over de geschiedenis, het heden en de toekomst van het dijklandschap. Een dijkplaats is een rustpunt waar wandelaars, fietsers en watersporters het landschap en het verhaal van de kustzone kunnen ervaren. 

Locaties

De dijkplaatsen maken deel uit van de geplande dijkversterking. In het ontwerp zijn 5 locaties voor dijkplaatsen aangewezen: Etersheim, 3 locaties in de polder Zeevang (tussen Warder en Edam) en Kaap Kinselmeer.

Samen met omwonenden en betrokken organisaties zijn de mogelijkheden verkend. Het doel hiervan was om samen tot een breed gedragen ontwerp te komen, zoveel mogelijk passend in de omgeving. Alle reacties, ideeën en denkrichtingen hebben bijgedragen aan de concept ontwerpen die er nu liggen. De conceptontwerpen worden verder in detail uitgewerkt. Het aanleggen van de dijkplaatsen laat nog even op zich wachten en sluit aan bij de dijkversterking.

Ontwerpfamilie

De dijkplaatsen kunnen onderling erg verschillen. Soms gaat het om een verbrede kaap met rustvoorzieningen, maar ook de bruggen bij het stadsstrand Hoorn kunnen als dijkplaats worden ingezet. Elke dijkplaats maakt deel uit van een ‘ontwerpfamilie’ van voorzieningen langs de hele dijk.
 

Uitgelicht

Projecten APRK