Recreatieterrein De Hulk

Het Recreatieschap Westfriesland werkt aan kwaliteitsverbetering op het recreatieterrein De Hulk. Dit terrein is net ten zuiden van Hoorn gelegen. Het gaat zowel om het verbeteren van de recreatievoorzieningen als van de natuurinrichting.

Onderdeel van het project is bijvoorbeeld de realisatie van vis- en natuurvriendelijke oevers, bruggen, botenhelling, parkeervoorzieningen en een verbeterde padenstructuur. Ook onderzoekt het recreatieschap of de restanten van het oude badhuis dienst kunnen doen als een informatieplek over de historie van het gebied. Daarmee draagt het bij aan het overkoepelende belevingsproject van het ambitieprogramma ‘Dijk van een Kust’.

De werkzaamheden zijn gepland in 2022. Het is mogelijk dat na dit project in een 2e fase een verdere kwaliteitsslag wordt doorgevoerd, onder andere in de verbinding met Hoorn. 

Uitgelicht