Waterinnovaties

Met veel innovatieve kennisinstituten, waterschappen, waterbedrijven en bedrijfsleven is Noord-Holland het ideale toepassingsgebied voor waterinnovaties: een ware ‘Waterinnovatietuin’.

Noord-Holland is omringd door 3 grote wateren - Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer/Markermeer - en ligt zelf grotendeels onder de zeespiegel. Die stijgt komende decennia, terwijl de bodem in het achterland op veel plaatsen daalt. Oplossingen zijn niet makkelijk, omdat het gebruik op het land - en het water - steeds drukker en intensiever wordt. Daarom zijn waterinnovaties juist in deze provincie hard nodig.

Kaart met locaties van innovatieve waterprojecten.

Klik op de kaart voor een overzicht van innovatieve waterprojecten in Noord-Holland.

Voorbeelden van innovatieve waterprojecten zijn:

  • nieuwe vormen van kustbescherming
  • de nieuwste technologieën voor waterzuivering en drinkwatervoorziening
  • zoet water voor landbouw en natuur
  • voedsel uit zee en in zilte omstandigheden
  • waterbesparing
  • wateropslag
  • grondstoffenterugwinning (zoals fosfaat en zelfs cellulose)
  • energieproductie (uit getijdekracht en uit zoet-zout-verschillen)

Meer informatie over de provinciale inzet voor waterinnovaties vindt u in de Watervisie 2021.

Uitgelicht