Aspha Bijnaar (red.), Kind aan de ketting

Aspha Bijnaar (red.), Kind aan de ketting
Aspha Bijnaar (red.), Kind aan de ketting, opgroeien in slavernij, toen en nu. Amsterdam: NiNsee/KIT, 2010.

In Suriname en de Nederlandse Cariben hebben tot 1863 honderdduizenden slaafgemaakte Afrikanen gewerkt op plantages, in huishoudens, in de scheepvaart en in de zoutpannen. Daaronder waren ook veel kinderen. Meer dan vaak wordt aangenomen. 9 onderzoekers beschrijven hoe het was als kind slachtoffer te zijn van de mensenhandel en hoe zij opgroeiden in slavernij in Suriname of op de eilanden. Wat waren hun levenskansen, hoe werden ze opgevoed, waaruit bestond hun werk, kregen ze ook onderwijs? Deze en meer vragen worden behandeld. Ook de beeldvorming over slaafgemaakte kinderen in die tijd in schilderijen, prenten, tekeningen en in de literatuur komen aan bod. Tot slot laten 3 onderzoekers zien wat kinderslavernij anno nu inhoudt.