Koloniaal verleden Noord-Holland

Koloniaal verleden Noord-Holland

De provincie organiseert verschillende activiteiten en tentoonstellingen om aandacht te vragen voor het koloniaal verleden van Noord-Holland. De provincie vindt het belangrijk om het koloniaal verleden zichtbaar en bespreekbaar te maken om zo racisme, discriminatie en vooroordelen te bestrijden.

Actueel

Tentoonstelling ‘Slavernij. Stemmen uit het Verleden’

Videostill 'Slavernij. Stemmen uit het verleden'
Bekijk de promo
over de tentoonstelling ‘Slavernij. Stemmen uit het Verleden’. 

Zie ook