Noord-Holland slimmer!

Tijdens het praktijkprogramma ‘Noord-Holland Slimmer’ in 2014 hebben 10 gemeenten in Noord-Holland ervaring opgedaan met open data om oplossingen te vinden voor lokale uitdagingen, zoals financiële transparantie, vervoersproblematiek en leegstand. Hun ervaringen zijn samengevat in deze Toolbox Open Data.

Publicatie van open data is voor de gemeente zelf waardevol als er een relatie is met de eigen beleidsuitvoering. Helpt het publiceren van parkeerdata bij het autoluwer maken van een binnenstad? Maakt financiële transparantie buurtbegrotingen beter? Kan open data publieke dienstverlening versterken?

Wanneer je rond een concrete beleidsvraag relevante open data publiceert, geef je anderen de mogelijkheid anders te handelen. Wat anderen doen met de data heeft effect op de oorspronkelijke beleidsvraag waar de data bij hoorde.

Deze driehoek van beleidsvraag, open data en externe stakeholders is de essentie van het programma. Omdat het een bron van intrinsieke motivatie voor de gemeente als open data een beleidsinstrument is. Omdat de verbinding met eigen beleid helpt te kiezen met welke data je begint. Omdat de verbinding met eigen beleid helpt geïnteresseerde externe partijen (burgers, organisaties, bedrijven) te vinden en te mobiliseren. 

De interne beleidsvraag, het beschikbaar stellen van relevante data en het mobiliseren van externe partijen werd vertaald naar een fase in het programma. De toolbox is opgebouwd rond de 3 fasen die het praktijkprogramma kende. Die fases hebben in de praktijk niet altijd een vaste volgorde. Aan de slag gaan met open data is geen lineair proces.

Ga naar de Toolbox Open Data

Uitgelicht

Publicaties