Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH)

ODENH biedt kapitaal aan ondernemingen die innovatieve producten of technologieën ontwikkelen op het gebied van duurzame energie. Deze ondernemingen dienen zich te bevinden in de (door)startfase en ontplooien activiteiten - of gaan dat doen - in de provincie Noord-Holland.

Publiek belang

Het publiek belang is het bevorderen van duurzame energie en het stimuleren van werkgelegenheid in Noord-Holland.

Portefeuille Circulaire economie, portefeuillehouder Zita Pels

Uitgelicht

Beleidsdocumenten