Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH)

ODENH is ontbonden. De liquidatie is geëindigd per 15 april 2020 en ODENH is uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

ODENH bood kapitaal aan ondernemingen die innovatieve producten of technologieën ontwikkelden op het gebied van duurzame energie. Deze ondernemingen dienden zich te bevinden in de (door)startfase en ontplooiden activiteiten in de provincie Noord-Holland.

Publiek belang

Het publiek belang was het bevorderen van duurzame energie en het stimuleren van werkgelegenheid in Noord-Holland.

 

Uitgelicht