PolanenPark B.V. (PolanenPark)

PolanenPark is een ontwikkelingsvennootschap van een bedrijventerrein in de metropoolregio Amsterdam.

Publiek belang

Het publiek belang is het behouden van clustering van bedrijven in de hogere milieu categorieën.

Portefeuille Economie, portefeuillehouder Jack van der Hoek

Website:

www.polanenpark.nl

Uitgelicht

Beleidsdocumenten