PolanenPark B.V. (PolanenPark)

PolanenPark is een ontwikkelingsvennootschap van een bedrijventerrein in de metropoolregio Amsterdam.

Publiek belang

Het publiek belang is het behouden van clustering van bedrijven in de hogere milieu categorieën.

Portefeuille Economie, portefeuillehouder Ilse Zaal

Website:

www.polanenpark.nl

Uitgelicht

Beleidsdocumenten