Voor wie is social return?

Iedereen kan aan de kant komen te staan. Door ziekte, ontslag, een beperking, of als vluchteling. Ook MBO-stagiairs kunnen extra kansen gebruiken. De provincie wil dat contractpartners zich inzetten om deze doelgroepen werk(ervaring) te bieden.

Hiervoor vraagt de provincie creativiteit en verbindingskracht van haar contractpartners. De provincie staat hierbij open voor nieuwe ideeën van contractpartners om mensen dichter bij werk te brengen.

Elke inspanning om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten doen telt. Om de gecreëerde inspanning van onze contractpartners meetbaar te maken gebruikt de provincie het doelgroepwaardenmodel (pdf, 116 kB). Hierin staan de social return doelgroepen en activiteiten met bijbehorende fictieve waarden. Zo meten we de impact, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de mensen en de èchte kansen die zij hebben gekregen door de inzet van contractpartners.