Werken aan slim, schoon en veilig reizen

We investeren in leefbaarheid en een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto. Daarbij staan we voor grote uitdagingen. Groei van inwoners en werkgelegenheid zorgt voor meer mobiliteit en meer vraag naar energie, ruimte en infrastructuur. We willen de negatieve effecten van de mobiliteit beperken. Dat vraagt om een goede ruimtelijke ordening, ander reisgedrag met andere vervoermiddelen en de inzet van slimme systemen.

We zien een grote rol weggelegd voor fietsen en wandelen (de actieve mobiliteit), het openbaar vervoer en de ketenreis. Ook blijven we de bestaande infrastructuur onderhouden en vervangen. Omdat dit niet allemaal tegelijkertijd kan en ook betaalbaar moet blijven, zijn er keuzes nodig om in de toekomst slim, schoon en veilig te kunnen reizen. Kortom, om onze ambities waar te maken moet veel werk worden verzet en daar hebben we nieuwe mensen bij nodig. Kijk hiernaast of er een leuke baan voor jou tussen staat!

Word jij onze nieuwe collega?

Zie jij het zitten om aan de slag te gaan met een beleidsterrein dat letterlijk en figuurlijk in beweging is? Dat komt dan goed uit want we hebben meerdere functies vrij bij onze sector Mobiliteit. Misschien word jij wel een van onze nieuwe collega’s!

Bekijk onderstaande video en krijg een indruk van het werk van de sector Mobiliteit.

Video over mobilteit
Video: Slim schoon en veilig reizen, daar gaan we voor in Noord-Holland

Je toekomstige collega’s aan het woord

Alle collega’s van de sector Mobiliteit zetten zich iedere dag in om het mobiliteitssysteem in Noord-Holland duurzamer, slimmer en veiliger te maken. Zelfstandig en in projectteams levert iedereen een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, infrastructuur en andere ruimtelijk fysieke vraagstukken.

Waarom ze dat met plezier doen, vertelt een aantal van je toekomstige collega’s:

Kaz de Bruijn"Voor mij is het belangrijk dat mijn werk maatschappelijke meerwaarde heeft"

Voordat Kaz de Bruijn bij de provincie kwam, werkte hij een aantal jaren bij een Public Affairsbureau. Hier gaf hij lobby-advies over mobiliteit en infrastructuur aan bedrijven, brancheverenigingen en decentrale overheden. Zijn daar opgedane kennis en ervaring komen van pas in zijn huidige functie als ‘beleidsadviseur openbaar vervoer en ketenreis’ bij de sector Mobiliteit van de provincie. Lees meer

Annemiek de Weerd"Mobiliteit is een actueel onderwerp, het raakt iedereen"

Na haar studies Integrale Veiligheidskunde en Bestuurskunde ging Annemiek van de Weerd als trainee Mobiliteit aan de slag bij de provincie. Annemiek bleef na haar traineeship bij de provincie en werkt nu veel met plezier aan de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit in Noord-Holland als omgevingsmanager Slim, schoon en Veilig bij de sector Mobiliteit. Lees meer

Ruben de Uijl"Ik probeer de CO2-voetafdruk van de mobiliteit te bepalen en mee te laten wegen in planvorming"

Na zijn studie werkte Ruben den Uijl een jaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vervolgens startte hij in 2018 als trainee bij de Metropoolregio Amsterdam. Tijdens zijn 2-jarig traineeship maakte hij kennis met het werk van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Lelystad en Amsterdam. Het middenbestuur, de provincie, vindt hij het beste bij hem passen. Lees meer

Meer weten? 

Meer weten of vragen over een vacature, neem dan via WhatsApp of telefonisch contact op met de contactpersoon in de vacature. Met vragen over de procedure kun je terecht bij Servicedesk Info Personeel, via 023 – 514 56 06.