Afkondiging besluit PS van 23 november 2004, nummer 85, tot intrekking van de Tarieventabel 2008 en tot vaststelling van de Tarieventabel 2009 behorende bij en deel uitmakende van de Verordeing op de heffing en de invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord Holland 1999

(06 januari 2009, pdf, 97kB)

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Afkondiging besluit PS van 23 november 2004, nummer 85, tot intrekking van de Tarieventabel 2008 en tot vaststelling van de Tarieventabel 2009 behorende bij en deel uitmakende van de Verordeing op de heffing en de invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord Holland 1999 (06 januari 2009, pdf, 97kB)

Uitgelicht