Actueel

  • Cultuurhistorische Wierdijk wordt in ere hersteld met nieuw fietspad

    (10 augustus 2020) De aanleg van een nieuw recreatief fietspad langs de Wierdijk (bij Hippolytushoef) en het herstel van het bijbehorende informatiepunt en de coupure (de doorgang in de dijk) zijn in zicht.
  • Meer biodiversiteit langs Niedorpervaart in Hollands Kroon

    (30 juli 2020) Langs de Niedorpervaart werkt de provincie Noord-Holland aan de beschoeiing. Het kanaal krijgt stalen damwanden, die de oevers weer jarenlang beschermen tegen afbrokkelen en wegspoelen. Tegelijk wordt de biodiversiteit vergroot door aanleg van een natuurvriendelijke oever bij Lutjewinkel.

Uitgelicht