1583 resultaten voor ‘’

 • Tellussen geplaatst op Nollenweg (N508)

  (09 april 2020)

  De provincie Noord-Holland plaatst tellussen op de Nollenweg (N508), op de grens van Alkmaar en Heerhugowaard. De Nollenweg (N508) wordt daarom in beide richtingen afgesloten vanaf de aansluiting met ...

  /Actueel/Archief/2020/April_2020/Tellussen_geplaatst_op_Nollenweg_N508

 • Provinciale Staten installeren 16 april nieuw Statenlid

  (09 april 2020)

  Bart Vink wordt op 16 april tijdens een extra Provinciale Statenvergadering geïnstalleerd als Statenlid voor de D66-fractie.

  /Actueel/Archief/2020/April_2020/Provinciale_Staten_installeren_16_april_nieuw_Statenlid

 • Advies gezondheidsonderzoek IJmond 1-op-1 overgenomen

  (09 april 2020)

  Het RIVM heeft samen met een klankbordgroep van experts en inwoners uit de IJmond advies uitgebracht over de invulling van het vervolgonderzoek naar de gezondheid in de IJmond.

  /Actueel/Archief/2020/April_2020/Advies_gezondheidsonderzoek_IJmond_1_op_1_overgenomen

 • Noord-Holland pakt door met afronden Natuurnetwerk

  (09 april 2020)

  Noord-Holland gaat strakker sturen bij het afronden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het netwerk bestaat uit natuurgebieden en verbindende natuurstroken, bermen en watergangen in de provincie. D...

  /Actueel/Archief/2020/April_2020/Noord_Holland_pakt_door_met_afronden_Natuurnetwerk

 • Provincie aan de slag met actieplan weidevogels

  (09 april 2020)

  De populatie weidevogels in Noord-Holland neemt al decennialang af. Om deze afname te stoppen heeft de provincie een 10-stappenplan opgesteld: het actieplan weidevogels.

  /Actueel/Archief/2020/April_2020/Provincie_aan_de_slag_met_actieplan_weidevogels

 • Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg

  (26 maart 2020)

  De provincie Noord-Holland heeft in de Stuurgroep Duinpolderweg laten weten van plan te zijn om uitsluitend verder te gaan met de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg in de gemeente Haarlemmer...

  /Actueel/Archief/2020/Maart_2020/Noord_Holland_ziet_af_van_plan_Duinpolderweg

 • Natuurbeheer

  (09 april 2020)

  De provincie is ook verantwoordelijk voor het beheer van de natuur. Dit kan betekenen dat de provincie de natuur haar gang laat gaan of maatregelen treft, zoals begrazing, hooien, maaien of kappen. In...

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeheer

 • Overbruggingsfinanciering voor innovatief MKB in Noord-Holland

  (09 april 2020)

  Het kabinet heeft bekendgemaakt €100 miljoen beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven.

  /Actueel/Archief/2020/April_2020/Overbruggingsfinanciering_voor_innovatief_MKB_in_Noord_Holland

 • Natuurvergunning voor biomassacentrale Diemen

  (08 april 2020)

  Energiebedrijf Vattenfall krijgt een natuurvergunning om in Diemen 2 aardgascentrales en een hulpwarmtecentrale deels te laten vervangen door een biomassacentrale.

  /Actueel/Archief/2020/April_2020/Natuurvergunning_voor_biomassacentrale_Diemen

 • Magneetzweeftrein maakt Brussel of Düsseldorf binnen half uur bereikbaar

  (09 april 2020)

  De hyperloop (een snelle magneetzweeftrein in een luchtdrukbuis) kan de reistijd tussen Amsterdam en andere steden zoals Duisburg, Düsseldorf of Brussel aanzienlijk verkorten, naar minder dan 30 ...

  /Actueel/Archief/2020/April_2020/Magneetzweeftrein_maakt_Brussel_of_D_sseldorf_binnen_half_uur_bereikbaar