1217 resultaten voor ‘’

 • 0 Goedkeuringsbesluit van GS Noord-Holland

  (28 mei 2020, pdf, 1MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Dijkversterking_Marken/1_Projectplan_Waterwet_Dijkversterking_Marken/0_Goedkeuringsbesluit_van_GS_Noord_Holland.org

 • 1 Projectplan Waterwet Dijkversterking Marken

  (28 mei 2020, pdf, 3MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Dijkversterking_Marken/1_Projectplan_Waterwet_Dijkversterking_Marken/1_Projectplan_Waterwet_Dijkversterking_Marken.org

 • 1 Vergunning Wet natuurbescherming

  (28 mei 2020, pdf, 225kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Dijkversterking_Marken/3_Vergunning_Wet_natuurbeheer_van_het_ministerie_van_LNV/1_Vergunning_Wet_natuurbescherming.org

 • 2 BPRW Toets dijkversterking eiland Marken

  (28 mei 2020, pdf, 1MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Dijkversterking_Marken/1_Projectplan_Waterwet_Dijkversterking_Marken/2_BPRW_Toets_dijkversterking_eiland_Marken.org

 • 2 Vergunningaanvraag Wet natuurbescherming

  (28 mei 2020, pdf, 250kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Dijkversterking_Marken/3_Vergunning_Wet_natuurbeheer_van_het_ministerie_van_LNV/2_Vergunningaanvraag_Wet_natuurbescherming.org

 • 3 Kader Ruimtelijke Kwaliteit dv Marken

  (28 mei 2020, pdf, 78MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Dijkversterking_Marken/1_Projectplan_Waterwet_Dijkversterking_Marken/3_Kader_Ruimtelijke_Kwaliteit_dv_Marken.org

 • 3 MER Deelrapport Natuur Marken

  (28 mei 2020, pdf, 2MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Dijkversterking_Marken/3_Vergunning_Wet_natuurbeheer_van_het_ministerie_van_LNV/3_MER_Deelrapport_Natuur_Marken.org

 • 3 provincies klaar voor elektrisch rijden

  (27 november 2019)

  Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zijn klaar om de verwachte sterke groei van het aantal elektrische auto’s te faciliteren.

  /Actueel/Archief/2019/November_2019/3_provincies_klaar_voor_elektrisch_rijden

 • 4 Aeriusberekening 2019 Dijkversterking Marken

  (28 mei 2020, pdf, 1MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Dijkversterking_Marken/3_Vergunning_Wet_natuurbeheer_van_het_ministerie_van_LNV/4_Aeriusberekening_2019_Dijkversterking_Marken.org

 • 4. Esthetisch Plan van Eisen

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Dijkversterking_Marken/4_Esthetisch_Plan_van_Eisen