7160 resultaten voor ‘’

 • Regionale bestuurskracht Amsterdam

  De gemeente Amsterdam valt niet zozeer binnen 1 van de 8 regio’s die de provincie Noord-Holland in haar beleidskader ‘Bestuurskrachtige regio’s in Noord-Holland’ onderscheidt.

  /Bestuur/Regionale_bestuurskracht/Regio_s/Regionale_bestuurskracht_Amsterdam

 • Nieuwsbrieven HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_Aalsmeer_Schiphol_Zuid/Aanmelden_voor_de_nieuwsbrief_HOV_Aalsmeer_Schiphol_Zuid/Nieuwsbrieven_HOV_Aalsmeer_Schiphol_Zuid:HAUNsji0TcmO_ePjtaxG4Q

 • Een schonere zwemplek voor alle Noord-Hollanders

  (04 april 2018)

  De provincie werkt aan schonere zwemplekken in het open water in Noord-Holland. Het gaat om het aanpakken van zwemplekken waar problemen zijn met bepaalde bacteriën of met terugkerende overlast v...

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Nieuwsbrief_Waterrecreatie/Een_schonere_zwemplek_voor_alle_Noord_Hollanders

 • Herinrichting Stroomzijde, DO

  (07 november 2019, pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Huizen_Blaricum/Documenten/Herinrichting_Stroomzijde_DO.org

 • Groenendaals Sportgala

  (04 maart 2016)

  Het Groenendaals Sportgala vindt wederom plaats in de tweede week van december

  /Modules/Configuratie/aside/Groenendaals_Sportgala

 • Provincie verkoopt grond voor motorcrossterrein

  (18 december 2019)

  De provincie Noord-Holland verkoopt het stuk grond op de hoek van de Alkmaarseweg (N242) en de Groetweg in Middenmeer aan de coöperatie Grond Noord-Holland. Daarmee is de ontwikkeling van een mot...

  /Actueel/Archief/2019/December_2019/Provincie_verkoopt_grond_voor_motorcrossterrein

 • Wob-verzoek Aanvullend geluidsonderzoek Broekpolder (26 september 2018)

  (02 oktober 2018, pdf, 1MB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2018/Wob_verzoek_Aanvullend_geluidsonderzoek_Broekpolder_26_september_2018/Wob_verzoek_Aanvullend_geluidsonderzoek_Broekpolder_26_september_2018.org

 • Startnotitie Omgevingsvisie NH2050

  (pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingswet/Over_de_Omgevingswet/Publicaties/Startnotitie_Omgevingsvisie_NH2050.org

 • Wob-verzoek Koogerweg te Schoorl (26 november 2019)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2019/Wob_verzoek_Koogerweg_te_Schoorl_26_november_2019

 • 25. Bevestiging sloopmelding boerderij Lagelaan 3 Heiloo - gemeente Heiloo - 28 mei 2018

  (04 juni 2019, pdf, 113kB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2019/Wob_verzoek_bomenkap_en_sloop_stolpboerderij_4_juni_2019/25_Bevestiging_sloopmelding_boerderij_Lagelaan_3_Heiloo_gemeente_Heiloo_28_mei_2018.org

 • Brief Minister I&W

  (18 juli 2018, pdf, 6MB)

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Nieuwsbrief_Waterrecreatie/Vervolg_regioaanbod_voor_aanpak_waterplantenoverlast/Brief_Minister_I_W.org

 • Wob verzoek restauratie Genieloods bij Fort aan den Ham (31 juli 2018)

  (pdf, 179kB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2018/Wob_verzoek_restauratie_Genieloods_bij_Fort_aan_den_Ham_31_juli_2018/Wob_verzoek_restauratie_Genieloods_bij_Fort_aan_den_Ham_31_juli_2018.org

 • Bespreekversie woonagenda 2020-2025

  (23 januari 2020, pdf, 928kB)

  /Actueel/Archief/2020/Januari_2020/Provincie_wil_meer_betaalbare_en_duurzame_woningen/Bespreekversie_woonagenda_2020_2025.org

 • Natuurontwikkeling Texel

  De bijzondere natuur op Texel krijgt de komende jaren een impuls. Zo worden bijvoorbeeld de leefgebieden voor zeldzame orchideeën en weidevogels versterkt. Samen met haar partners werkt de provin...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurontwikkeling_Texel

 • Wonen en Werken

  Wonen en Werken in uw regio.

  /Modules/Diverse_modules/Forum/Wonen_en_Werken

 • Afbeeldingen

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Zaanbrug/Afbeeldingen

 • Verslagen Werkcongres: van koers naar visie van 8 februari 2018

  (14 maart 2018, pdf, 3MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Documenten/Fase_3_Visie_concept/Verslagen_werkcongres_van_koers_naar_visie_van_8_februari_2018.org

 • Declaraties Geldhof 1e kwartaal 2017

  (pdf, 102kB)

  /Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Declaraties/Declaraties_gedeputeerden/Joke_Geldhof/Declaraties_Geldhof_1e_kwartaal_2017.org

 • Gezamenlijk onderzoek meerijdvarianten

  (pdf, 4MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Documenten/Deeltrac_Huizen_Blaricum/Gezamenlijk_onderzoek_meerijdvarianten.org

 • Identificatie

  /Loket/Producten_en_Diensten/Thema_s_Levensgebeurtenissen/Sub_thema_s/Rechtspraak_en_veiligheid/Identificatie

 • Verkeersveiligheid

  /Loket/Producten_en_Diensten/Thema_s_Levensgebeurtenissen/Sub_thema_s/Verkeer_voertuigen_en_wegen/Verkeersveiligheid

 • Gezinshereniging

  /Loket/Producten_en_Diensten/Thema_s_Levensgebeurtenissen/Sub_thema_s/Immigratie_inburgering_en_integratie/Gezinshereniging

 • Nieuwsbrieven N242 Leeghwaterbrug

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N242_Leeghwaterbrug/Aanmelden_voor_de_nieuwsbrief/Nieuwsbrieven_N242_Leeghwaterbrug/Nieuwsbrieven_N242_Leeghwaterbrug

 • Bijlagenboek 11.39 - Kaartbijlagen BPRW-toets Ecologisch Relevant Areaal

  (14 november 2018, pdf, 36MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Ontgrondingenvergunning/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Bijlagenboek_11_39_Kaartbijlagen_BPRW_toets_Ecologisch_Relevant_Areaal.org

 • Toekomstbestendige werklocaties – Uitvoeringsprogramma voor HIRB 2017-2019

  (pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Bedrijventerreinen_Kantoren/Beleidsdocumenten/Toekomstbestendige_werklocaties_Uitvoeringsprogramma_voor_HIRB_2017_2019.org