3028 resultaten voor ‘’

 • Zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland, vervallen

  /Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/Z/Zonnestroom_maatschappelijk_vastgoed_Noord_Holland_vervallen

 • Detailhandelsbeleid 2015-2020

  (26 mei 2016, pdf, 8MB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Detailhandel/Beleidsdocumenten/Detailhandelsbeleid_2015_2020.org

 • Napoleontisch spektakel voor Hildes verjaardag

  (15 oktober 2018)

  Hilde viert zondag 21 oktober haar verjaardag met een groot spektakel in Napoleontische sfeer, alsof het 1799 is.

  /Actueel/Archief/2018/Oktober_2018/Napoleontisch_spektakel_voor_Hildes_verjaardag

 • Toezicht op omgeving

  (24 april 2019)

  In het omgevingsrecht zijn er regels waar overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Deze regels zijn er om de veiligheid en gezond...

  /Bestuur/Interbestuurlijk_toezicht/Toezicht_op_omgeving

 • Impact aanleg oeverdijk en peilbeheer Bijlagenboek 9.9

  (14 november 2018, pdf, 1MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Impact_aanleg_oeverdijk_en_peilbeheer_Bijlagenboek_9_9.org

 • Op zoek naar personeel?

  Net als de technologie verandert ook de vraag naar personeel. Door de snelle technologische vernieuwingen ontstaan nieuwe functies waarvoor specifieke kennis nodig is en verdwijnen bestaande functies.

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/Arbeidsmarkt_Onderwijs/Op_zoek_naar_personeel

 • Nieuwsbrieven van Gooimeer naar Vecht

  (03 januari 2019)

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Projecten/Vaarverbinding_Naarden_buiten_de_vesting/Aanmelden_voor_de_nieuwsbrief_Van_Gooimeer_naar_Vecht/Nieuwsbrieven_van_Gooimeer_naar_Vecht:FGT8mgGpTNSGRjaole0MNA

 • Horstermeerpolder

  De Horstermeerpolder is een cirkelvormige droogmakerij in het Vechtplassengebied. De polder ligt in de driehoek Nederhorst Den Berg, Kortenhoef en Vreeland en heeft een oppervlakte van 620 hectare. Om...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Horstermeerpolder

 • Zomersluiting informatiecentrum HOV in ’t Gooi

  (12 juli 2019)

  Informatiecentrum HOV in ’t Gooi is in de zomervakantie gesloten voor publiek. Op vrijdag 12 juli trekken we om 17.00 uur de deur achter ons dicht. Op woensdag 28 augustus om 14.00 uur zijn we w...

  /Actueel/Archief/2019/Juli_2019/Zomersluiting_informatiecentrum_HOV_in_t_Gooi

 • Tussenstand Actieagenda circulaire economie

  (16 januari 2019)

  In 2017 heeft de provincie Noord-Holland het Ontwikkelingsperspectief en de Actieagenda circulaire economie vastgesteld. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de resultaten die tot nu toe zijn bere...

  /Actueel/Archief/2019/Januari_2019/Tussenstand_Actieagenda_circulaire_economie