97 resultaten voor ‘’

 • Werkzaamheden Afsluitdijk van start

  (01 april 2019)

  Maandagochtend gaf minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het startsein voor de versterking van de Afsluitdijk. Rijkswaterstaat en bouwconsortium Levvel zijn de komende 4 jaa...

  /Actueel/Archief/2019/April_2019/Afsluitdijk_dicht

 • Onderwijs en opleidingen

  (20 juni 2019)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/Arbeidsmarkt_Onderwijs/Onderwijs_en_opleidingen

 • Nieuwe aanwinsten Noord-Hollands werelderfgoed

  (25 februari 2019)

  Vanaf 1 maart 2019 loopt over de Liniebrug bij Nigtevecht een nieuw Lange Afstand Wandelpad (LAW), het Waterliniepad.

  /Actueel/Archief/2019/Februari_2019/Nieuwe_aanwinsten_Noord_Hollands_werelderfgoed

 • Gedeputeerde Staten stellen plan van aanpak voor landschapsplan Stelling van Amsterdam en Verbinding A8-A9 vast

  (06 februari 2019)

  De provincie Noord-Holland werkt, samen met haar partners, aan het versterken van de Stelling van Amsterdam en het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied tussen de A8 en de A9.

  /Actueel/Archief/2019/Februari_2019/Gedeputeerde_Staten_stellen_plan_van_aanpak_voor_landschapsplan_Stelling_van_Amsterdam_en_Verbinding_A8_A9_vast

 • Opening collectief zelfbouwproject AQUAradius

  (20 juni 2019)

  Op 15 juni jl. was de opening van het collectief zelfbouwproject AQUAradius, speciaal voor 50-plussers. Het is een van de grootste collectieve zelfbouw-initiatieven in Nederland. Naast de omvang is in...

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Nieuwsbrief_Wonen/Opening_collectief_zelfbouwproject_AQUAradius

 • GS geven antwoord op ingediende zienswijzen A8-A9

  (01 juni 2018)

  Van juli tot oktober 2017 lagen de onderzoeksrapporten van de planstudie Verbinding A8-A9 ter inzage. Op de onderzoeksresultaten kon door iedereen een inspraakreactie, ook wel een zienswijze genoemd, ...

  /Actueel/Archief/2018/Juni_2018/GS_geven_antwoord_op_ingediende_zienswijzen_A8_A9

 • Inloopbijeenkomst Verbinding A8-A9 op 17 juli

  (29 juni 2018)

  De aangekondigde bewonersavond over het voorkeursalternatief en de Nota van Beantwoording van het project Verbinding A8-A9 is op dinsdag 17 juli.

  /Actueel/Archief/2018/Juni_2018/Inloopbijeenkomst_Verbinding_A8_A9_op_17_juli

 • Woonvisie Noord-Holland, subsidie

  /Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/W/UVR_Woonvisie_Noord_Holland

 • HIRB: Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland, subsidie

  /Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/H/Herstructurering_en_intelligent_ruimtegebruik_bedrijventerreinen_Noord_Holland_2017_uitvoeringsregeling_subsidie

 • Omgevingsvisie en PRV

  (20 juni 2019)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Omgevingsvisie_en_PRV