1787 resultaten voor ‘’

 • Windpark Ferrum (Tata Steel) in gemeente Velsen

  Tata Steel IJmuiden bouwt aan windpark Ferrum in de gemeente Velsen aan de Reyndersweg. Het windpark moet uit 3 windturbines gaan bestaan. 

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land/Windparken/Windpark_Ferrum_Tata_Steel_in_gemeente_Velsen

 • Windpark Groetpolder in Hollands Kroon

  Het bestaande windpark Groetpolder wordt geherstructureerd door Windmolens Groetpolder B.V. 12 van de 19 windturbines in het park ten noordoosten van Lutjewinkel en winkel worden verwijderd. Er komen ...

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land/Windparken/Windpark_Groetpolder_in_Hollands_Kroon

 • Windpark Nieuwe Hemweg in Westpoort

  Het bestaande windpark Nieuwe Hemweg in Westpoort wordt geherstructureerd door NUON Wind Development B.V. Er komen 6 nieuwe windturbines langs het spoor. De herstructurering bestaat uit het verwijdere...

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land/Windparken/Windpark_Nieuwe_Hemweg_in_Westpoort

 • Windpark Spuisluis in gemeente Velsen

  Eneco Wind B.V. bouwt 6 windturbines op de landtongen bij de Spuisluis en Velserkom in het Noordzeekanaalgebied in de gemeente Velsen.

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land/Windparken/Windpark_Spuisluis_in_gemeente_Velsen

 • Windpark Waardpolder in Hollands Kroon

  Windpark Waardpolder wordt geherstructureerd door WP Energiek B.V. De 19 turbines die nu op de locatie staan, worden vervangen door 6 nieuwe windmolens. Deze nieuwe windmolens hebben bij elkaar een g...

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land/Windparken/Windpark_Waardpolder_in_Hollands_Kroon

 • Winterbediening bruggen en sluizen verlengd vanwege coronavirus

  (31 maart 2020)

  De provincie Noord-Holland houdt tot nader order de winterbediening voor bruggen en sluizen aan.

  /Actueel/Archief/2020/Maart_2020/Winterbediening_bruggen_en_sluizen_verlengd_vanwege_coronavirus

 • Winterbediening bruggen en sluizen verlengd wegens coronavirus

  (18 maart 2020)

  De provincie Noord-Holland verlengt de bedientijden van bruggen en sluizen die in het winterseizoen gelden.

  /Actueel/Archief/2020/Maart_2020/Winterbediening_bruggen_en_sluizen_verlengd_wegens_coronavirus

 • Witte kerk Heiloo

  /Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Projecten/Loods_herbestemming_monumenten/Witte_kerk_Heiloo

 • WKO (Warmte Koude Opslag) Tool Nederland

  De WKO (Warmte Koude Opslag) Tool Nederland laat in één oogopslag zien wat de mogelijkheden zijn voor de toepassing van open- en gesloten bodemenergiesystemen op iedere willekeurige loca...

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Energietransitie/Gerelateerder_thema_s/WKO_Warmte_Koude_Opslag_Tool_Nederland

 • Wob-verzoek

  Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de g...

  /Loket/Wob_verzoek