2840 resultaten voor ‘’

 • Aanbestedingen

  De provincie is opdrachtgever voor al het openbaar vervoer in de gebieden Noord-Holland Noord, Haarlem/IJmond en Gooi en Vechtstreek. Wettelijk is bepaald dat het stad- en streekvervoer alleen verrich...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Openbaar_vervoer/Beleidsprogrammas/Aanbestedingen

 • Natura 2000-beheerplan Naardermeer

  (10 september 2020, pdf, 10MB)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Natura_2000_beheerplannen/Beheerplannen/Natura_2000_beheerplan_Naardermeer.org

 • Nota van Antwoord Natura 2000-beheerplan Naardermeer

  (10 september 2020, pdf, 1014kB)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Natura_2000_beheerplannen/Beheerplannen/Nota_van_Antwoord_Natura_2000_beheerplan_Naardermeer.org

 • Natuurnetwerk Nederland (NNN)

  Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) beslaat in Noord-Holland zo’n 15% van het oppervlak van de provincie. Het netwerk beschermt de bijzondere Natura 2000-natuur, versterkt het lokale karakter en v...

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurnetwerk_Nederland

 • Informatievoorziening Tata Steel/Harsco Metals

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Tata_Steel/Informatievoorziening_Tata_Steel_Harsco_Metals

 • Natura 2000-beheerplannen

  In Noord-Holland zijn 19 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Op deze pagina leest u meer over de beheerplannen van deze gebieden.

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Natura_2000_beheerplannen

 • Pilots NNN

  Eind 2021 stopt de subsidie voor agrarisch natuurbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland. De provincie vindt dat de werkwijze in praktijk onvoldoende zekerheid biedt op duurzame natuur. Dit heeft ge...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Pilots_NNN

 • Kaart pilotgebied

  (30 juli 2020)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Pilots_NNN/Kaart:QGY33LwnRKuZ3NkgbT1FbQ

 • Fotoproject WOII in 100 foto's

  (14 november 2019)

  Naast (familie)verhalen en geschiedenislessen zijn het vooral films en foto’s die de Tweede Wereldoorlog zichtbaar en voorstelbaar maken voor de naoorlogse generaties.

  /Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Projecten/75_jaar_vrijheid/Fotoproject_WOII_in_100_foto_s

 • Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

  (28 april 2020)

  Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske vormen samen het grootste brakwater laagveengebied ten noorden van Amsterdam. Graslanden vol weidevogels met brede en smalle sloten liggen naast moer...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Natuurgebieden/Natura_2000_gebieden/Ilperveld_Varkensland_Oostzanerveld_Twiske