7439 resultaten voor ‘’

 • Nieuwsbrief Zwaluwenberg oktober 2020

  (12 oktober 2020, pdf, 975kB)

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeheer/Natuurverbindingen/Documenten/Nieuwsbrief_Zwaluwenberg_oktober_2020.org

 • Uitgelicht: het Ilperveld

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Uitgelicht

 • Samen slimmer

  Werken aan een slim, schoon en veilig Noord-Holland, dat doet de provincie Noord-Holland samen met veel andere private en publieke partijen. De provincie vindt het ontzettend belangrijk om haar opgeda...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Smart_Mobility/Samen_slimmer

 • Fase 2021

  In 2021 werkt de provincie Noord-Holland ook aan het project HOVASZ. Locatie 5, de rotonde Van Cleeffkade, wordt in het begin van 2021 aangelegd.

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_Aalsmeer_Schiphol_Zuid/Planning/Fase_2021

 • Gereed

  Rotonde Zwarteweg (locatie 9) is op 31 juli 2020 opgeleverd.

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_Aalsmeer_Schiphol_Zuid/Planning/Gereed

 • Duurzame infrastructuur

  De provincie werkt samen met partners aan het verduurzamen van de eigen wegen, kanalen, bruggen, viaducten, bermen en oevers. Zowel bij het beheer als bij de aanleg van wegen- en groenprojecten passen...

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Duurzame_infrastructuur

 • Kennisgeving ontwerp Luchthaven-besluit Amsterdam Heliport

  (07 oktober 2020)

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat conform afd. 3.4 (Wro en Wlv) vanaf 9 oktober 2020 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt.

  /Actueel/Terinzageleggingen/Kennisgeving_ontwerp_Luchthaven_besluit

 • Kennisgeving ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan, m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerp-Watergebiedsplan Schil Naardermeer

  (05 oktober 2020)

  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend, dat zij op 22 september 2020 een ontwerp- Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het gebied Schil Naardermeer hebben vastgesteld en dat ...

  /Actueel/Terinzageleggingen/Ontwerp_PIP_en_Watergebiedsplan_Schil_Naardenmeer

 • Statencommissies

  /Bestuur/Provinciale_Staten/Statencommissies

 • OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid

  (13 oktober 2020, pdf, 12MB)

  /Actueel/Archief/2020/Oktober_2020/Toekomstvisie_voor_stationsgebied_Haarlem_en_onderzoek_naar_locatie_nieuw_busstation/OV_knooppunt_Haarlem_Nieuw_Zuid.org