Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie elkaar ontmoeten. Maar dit gebied kampt al jaren met gecompliceerde problemen. Kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte laten te wensen over. De watersport- en recreatiesector blijven achter en er is een groot baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen. Het oplossen daarvan vormt een enorme uitdaging voor de betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers van het gebied. Betrokken partijen hebben elkaar opgezocht om samen te zoeken naar oplossingen.

Actueel

  • Nieuwe karekiet zoekt naam

    (25 november 2021)

    Het gaat beter met de grote karekiet in de Oostelijke Vechtplassen. Door diverse maatregelen is de populatie nu weer stabiel, terwijl daarvoor het aan...

  • Goed bezochte infomarkt Aanpak Oostelijke Vechtplassen

    (14 oktober 2021)

    Een kleine 200 bewoners en belangstellenden hebben zich dinsdag 12 oktober laten informeren over de projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen...