Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie elkaar ontmoeten. Maar dit gebied kampt al jaren met gecompliceerde problemen. Kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte laten te wensen over. De watersport- en recreatiesector blijven achter en er is een groot baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen. Het oplossen daarvan vormt een enorme uitdaging voor de betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers van het gebied. Betrokken partijen hebben elkaar opgezocht om samen te zoeken naar oplossingen.

Hoe ziet wat u betreft recreatie in en rond de Loosdrechtse Plassen er in 2030 uit?

Hoe ziet wat u betreft recreatie in en rond de Loosdrechtse Plassen er in 2030 uit?

Vul nu de enquête in!

Meer informatie

Actueel