Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie elkaar ontmoeten. Maar dit gebied kampt al jaren met gecompliceerde problemen. Kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte laten te wensen over. De watersport- en recreatiesector blijven achter en er is een groot baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen. Het oplossen daarvan vormt een enorme uitdaging voor de betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers van het gebied. Betrokken partijen hebben elkaar opgezocht om samen te zoeken naar oplossingen.

Actueel

Aanmelden voor de nieuwsbrief Oostelijke Vechtplassen

De projectorganisatie Oostelijke Vechtplassen brengt regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. Wilt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen zodat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden? Meldt u zich dan aan.

Video

Bekijk de video over de plannen van de provincie om de natuur, recreatie en cultuurhistorie in de omgeving van de Oostelijke Vechtplassen te verbeteren (klik op de afbeelding om de video te openen).

Video over gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Contact

Bij vragen over het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen kan er contact worden opgenomen via secretariaat_ovp@noord-holland.nl.

Uitgelicht