Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie elkaar ontmoeten. Maar dit gebied kampt al jaren met gecompliceerde problemen. Kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte laten te wensen over. De watersport- en recreatiesector blijven achter en er is een groot baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen. Het oplossen daarvan vormt een enorme uitdaging voor de betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers van het gebied. Betrokken partijen hebben elkaar opgezocht om samen te zoeken naar oplossingen.

Actueel

  • Miljoenenaanvraag voor natuurherstel

    (10 juni 2021)

    De bijzondere laagveennatuur in de Oostelijke Vechtplassen staat onder druk. Daarom voeren de partners van het gebiedsakkoord allerlei projecten uit o...

  • Help mee bij het verminderen van cabomba

    (01 juni 2021)

    Cabomba is een waterplant die je liever niet tegenkomt als je zwemt, vaart of vist op de Loosdrechtse of een van de andere Oostelijke Vechtplassen.