Nieuws

 • Oostelijke Vechtplassen in magazine &Holland

  (26 juni 2020) In de Oostelijke Vechtplassen werken 21 partijen (overheden, bewoners- en natuurorganisaties, watersport- en recreatieondernemers) samen aan het verbeteren van het gebied.
 • Nieuwe broedlocaties grote karekiet in Loosdrechtse plassen

  (24 juni 2020) In de Loosdrechtse plassen zijn nieuwe broedlocaties ontdekt van de grote karekiet.
 • Uitkomsten enquête: hoe leefgebied voor moerasvogels verbeteren?

  (27 mei 2020) Het herstellen van rietoevers en legakkers in de Oostelijke Vechtplassen heeft de voorkeur van 70% van de deelnemers aan een online enquête over het verbeteren van het leefgebied voor moerasvogels.
 • De transformatie van de recreatiesector tijdens en na de coronacrisis

  (18 mei 2020) De recreatiesector heeft de afgelopen weken flink moeten inleveren door de corona-maatregelen. “Verblijfsrecreatieparken waar mensen eigen huisjes met eigen sanitaire voorzieningen hebben, konden open blijven. Maar de horeca, alle ‘short stay’ recreatieondernemers en ondernemers die events houden, worden zwaar getroffen”, vertelt gebiedsloods Nanette Elfring (foto).
 • Aanpak exoten: cabomba en Amerikaanse rivierkreeften

  (18 mei 2020) In de Loosdrechtse Plassen vormt de woekerende waterplant cabomba al jaren een bedreiging voor de waterrecreatie. Ook de groeiende populatie rode Amerikaanse rivierkreeften is een grote zorg. Hoe staat het met de aanpak van beide exoten die van nature niet voorkomen in de Oostelijke Vechtplassen? Projectleider Martin Hoorweg aan het woord.
 • Ook in de Tienhovense Plassen keert het waterriet terug

  (18 mei 2020) Na het succes in de Loosdrechtse Plassen zijn er in 2019 ook waterrietkragen in de Tienhovense Plassen beschermd. En met succes! Na 1 seizoen groeien de rietkragen alweer het water in. Goed nieuws dus voor rietvogels die afhankelijk zijn van vitale rietkragen. Jan van der Winden, onderzoeker, is erg blij met dit snelle resultaat: “Met dit project willen we de conditie van het waterriet zo herstellen, dat rietvogels als de grote karekiet en woudaap, meer kans krijgen om hier te gaan broeden.”
 • Bewonersplatform opgericht en aan tafel

  (18 mei 2020) Na een uitgebreide verkenning en afstemming met de partijen betrokken bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is begin 2020 de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen officieel opgericht. De Bewonersfederatie neemt sinds september 2019 als aspirant-lid deel aan de Regiegroep en de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen (foto).
 • Invulling Nieuwe Polderplas: voortgang quick scan

  (18 mei 2020) Op 12 maart jl. vond het derde werkatelier plaats voor de invulling van de Nieuwe Polderplas. Tijdens deze bijeenkomst was het de bedoeling om het resultaat van de gezamenlijke schetsen af te ronden met de vertegenwoordigers van de verschillende belangen. Wat is de stand van zaken?
 • Moerasvogels: voortgang verkenning uitbreiding leefgebied

  (18 mei 2020) Maar liefst 100 mensen deden mee aan de online enquête om hun voorkeuren aan te geven voor de manieren waarop we het leefgebied voor moerasvogels kunnen verbeteren in de Oostelijke Vechtplassen. “Sommigen waren enthousiast, anderen kritisch, maar met een grote betrokkenheid bij het gebied”, aldus projectleider Renier Koenraadt.
 • Video over aanpak baggeren Loosdrechtse Plassen

  (28 april 2020) De Loosdrechtse Plassen hebben al lange tijd een baggerprobleem. Hierdoor is de bevaarbaarheid van de plassen niet optimaal, daarbij is het water troebel door zwevend slib en hebben waterplanten weinig kans om te overleven en zo de waterkwaliteit van de plassen te verbeteren. Het project ‘Bagger, zwevend slib en waterplanten’ is dan ook een belangrijk project binnen het Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen.
 • Enquête moerasvogels: wat heeft uw voorkeur?

  (01 april 2020) U kunt nu meedoen aan een online enquête over moerasvogels. Deze gaat over de vraag hoe we het leefgebied voor moerasvogels in het Oostelijke Vechtplassengebied kunnen verbeteren.
 • Inloopavond 23 maart Oostelijke Vechtplassen geannuleerd

  (13 maart 2020) Op 23 maart 2020 stond een inloopbijeenkomst gepland over het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Deze inloopbijeenkomst in het Fletcher Hotel in Loosdrecht gaat niet door.
 • ‘Meer informatie nodig voor afweging nieuwe vaarverbinding’

  (12 maart 2020) De gemeente Wijdemeren heeft een gedegen advies van de Commissie m.e.r. ontvangen over de volledigheid van het Milieueffectrapport (MER). Dit rapport werd opgesteld om enkele varianten voor een nieuwe vaarverbinding te onderzoeken.
 • Inloopavond Oostelijke Vechtplassen 23 maart 2020: komt u ook?

  (11 maart 2020) Heeft u ideeën voor routes om te kunnen wandelen, fietsen of varen?
 • Werksessie over invulling Nieuwe Polderplas

  (17 februari 2020) In de Vrijbuiter in Loosdrecht is donderdag 13 februari 2020 tijdens een tweede werksessie gesproken over de invulling van de Nieuwe Polderplas.
 • Wijdemeren ontvangt zienswijzen MER-vaarverbinding

  (14 februari 2020) De gemeente Wijdemeren heeft 53 zienswijzen ontvangen op het milieueffectrapport (MER). In dat rapport zijn de verschillende varianten onderzocht voor een mogelijke vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversumse Kanaal via de Wijde Blik.
 • Provincie stelt grondstrategie Horstermeerpolder vast

  (13 februari 2020) De provincie zoekt beheerders voor de natuurgronden in het noordelijk deel van de Horstermeerpolder.
 • Rapport vaarverbinding Loosdrechtse Plassen en Hilversums Kanaal half december ter inzage

  (06 december 2019) Het Milieu Effect Rapport (MER) over de mogelijke vaarverbindingen tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal ligt vanaf half december officieel ter inzage.
 • Woekerende cabomba uit havens Vechtplassengebied

  (22 november 2019) Provincie Noord-Hollend verwijdert samen met Waternet en VSCA (Vereniging Samen Cabomba Aanpakken) de woekerende waterplant cabomba uit de havens in de Oostelijke Vechtplassen.
 • Provincie in gesprek met grondeigenaren Oostelijke Vechtplassen

  (11 oktober 2019) De provincie verkent de komende jaren samen met bijna 500 grondeigenaren met grond binnen begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) de mogelijkheden om hun percelen om te vormen naar natuur. Het uitbreiden van de natuur is belangrijk voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur in het Vechtplassenbied.
 • Opruimactie ‘Clean up the lake’

  (26 september 2019) Sigarettenpeuken, snoepwikkels en plastic flesjes in en rondom de Loosdrechtse plassen. Een doorn in het oog toch? Help daarom zaterdag 28 september mee tijdens de eerste editie van ‘Clean up the lake’ in dit mooie plassengebied.

Uitgelicht