Nieuws

 • Besluiten stuurgroep Oostelijke Vechtplassen

  (01 juli 2021) Op woensdag 30 juni 2021 kwam de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen bijeen.
 • Leren van evalueren

  (01 juli 2021) Bureau Arcadis heeft de afgelopen maanden een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de organisatie en uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
 • Aanpak cabomba levert resultaten op

  (01 juli 2021) In het Oostelijk Vechtplassengebied vormt de woekerende waterplant cabomba al jaren een bedreiging voor de waterrecreatie en natuur.
 • Opsteker: otter gespot in de Ankeveense Plassen

  (18 juni 2021) In de Ankeveense Plassen is een otter gezien tijdens een vaartocht van Natuurmonumenten. Eerder was de otter al teruggekeerd in het nabijgelegen Naardermeer.
 • Miljoenenaanvraag voor natuurherstel

  (10 juni 2021) De bijzondere laagveennatuur in de Oostelijke Vechtplassen staat onder druk. Daarom voeren de partners van het gebiedsakkoord allerlei projecten uit om de natuur te herstellen en behouden.
 • Help mee bij het verminderen van cabomba

  (01 juni 2021) Cabomba is een waterplant die je liever niet tegenkomt als je zwemt, vaart of vist op de Loosdrechtse of een van de andere Oostelijke Vechtplassen.
 • Inloopspreekuur Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

  (27 mei 2021) In de Oostelijke Vechtpassen lopen maar liefst 25 projecten. Wie vragen of suggesties daarover heeft kan elke woensdagmiddag terecht op het inloopspreekuur.
 • Bart Krol adviseur bij geschil over vaarverbinding

  (12 mei 2021) De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft zelfstandig adviseur Bart Krol gevraagd een niet-bindend advies uit te brengen over het wel of niet voortzetten van het onderzoek naar de haalbaarheid van een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal.
 • Bagger tijdelijk naar weilanddepot polder Mijnden zuidwest; nog geen consensus over vervolgonderzoek vaarverbinding

  (31 maart 2021) De stuurgroep Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen heeft vandaag polder Mijnden zuidwest aangewezen als meest kansrijke locatie voor de tijdelijke opslag van bagger uit de Loosdrechtse Plassen.
 • Verbetering leefgebied moerasvogels stap verder

  (25 maart 2021) De verkenning van de maatregelen voor moerasvogels gaat een nieuwe fase in: de komende maanden wordt bekeken welke plekken in het plassengebied het meest geschikt zijn om de leefomgeving van deze vogels te verbeteren. Hierbij wordt waar mogelijk rekening gehouden met wensen van de omgeving.
 • Op zoek naar gedeeld toekomstbeeld voor divers gebied

  (23 maart 2021) Natuurbeleving en sportieve activiteiten, daar komen bezoekers aan de Oostelijke Vechtplassen op af. En ze zijn trouw: ze bezoeken het gebied bijna wekelijks. Waterrecreatie is favoriet, of het nu gaat om sloepvaren, kanoën of lekker zwemmen. Net als bewoners en ondernemers willen bezoekers betere voorzieningen, zowel op het water als op het land. Aldus de uitkomsten van de onlangs uitgevoerde enquête met recreatie in 2030 als stip op de horizon.
 • Hoge opkomst en kritische geluiden bij tussenevaluatie Oostelijke Vechtplassen

  (10 maart 2021) Een kleine 70 deelnemers logden maandag 8 maart in bij een bijeenkomst voor de tussenevaluatie Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Een deel van hen toonde zich kritisch. Duidelijk werd dat zowel werkwijze als communicatie voor verbetering vatbaar zijn. De onlangs aangetreden programmamanager Nanette van Goor neemt de signalen serieus: "Er is een wereld te winnen."
 • Gefladder en gedartel in de Vechtplassen

  (24 februari 2021) Goed nieuws uit de Vechtplassen. Want omdat daar de natuur een handje is geholpen zijn er weer zeldzame vlinders en libellen gespot.
 • Uitnodiging: Evaluatiebijeenkomst Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

  (22 februari 2021) Bent u betrokken bij 1 of meerdere projecten binnen het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en ziet of ervaart u dingen in de werkwijze die anders zouden kunnen in de toekomst?
 • Stuurgroep baggeropgave: focus op weilanddepot

  (12 februari 2021) De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen kwam 12 februari 2021 digitaal bijeen, specifiek voor de baggeropgave Oostelijke Vechtplassen (onderdeel van het Gebiedsakkoord).
 • Start onderzoek ‘zwevend slib’ in Loosdrechtse plassen

  (28 december 2020) Waternet is in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op 18 december 2020 een onderzoek naar zwevend slib in de Loosdrechtse plassen gestart. Het doel is om inzicht te krijgen in de opwerveling van het slib zodat we maatregelen kunnen nemen om dit tegen te gaan en de waterkwaliteit te verbeteren.
 • Besluiten en bespreekpunten van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen

  (18 december 2020) De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen kwam op 16 december 2020 digitaal bijeen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste besluiten en bespreekpunten van deze vergadering.
 • Provincie start verkenning Omgevingsverordening

  (01 december 2020) Eind oktober is het overgrote deel van het Oostelijke Vechtplassen Gebied aangemerkt als Bijzonder Provinciaal Landschap in de Omgevingsverordening NH2020 van de provincie Noord-Holland.
 • Vaarverbinding: vervolg voorbereiding besluitvorming

  (01 december 2020) De verwachting is dat de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen op z’n vroegst in het voorjaar van 2021 de gemeenteraad van Wijdemeren kan adviseren over een eventuele vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen.
 • Partners gaan uitvoering Gebiedsakkoord evalueren

  (01 december 2020) Adviesbureau Arcadis gaat de komende maanden met alle betrokkenen de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen evalueren. Ook inwoners kunnen hun mening geven.
 • Nieuwe kano-overdraagplaats zorgt voor verbinding kanoroutes

  (23 oktober 2020) Door de aanleg van 2 nieuwe steigers zijn de Wijde Blik en de Vuntusplas in het Loosdrechts Plassengebied met elkaar verbonden voor kanovaarders.
 • Baggeraanpak Loosdrechtse Plassen: zorgvuldig en in samenspraak

  (02 oktober 2020) De baggeropgave Loosdrechtse Plassen is een belangrijk onderdeel van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
 • Herstel en behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten

  (29 september 2020) Wie weleens gaat varen bij de Scheendijk in Breukelen kent ze zeker: de legakkers in de Kievitsbuurten. Het strakke patroon van legakkers en petgaten, ontstaan tussen 1830 en 1934 als gevolg van de turfwinning, is uniek in Europa. Gemeente Stichtse Vecht vindt het belangrijk dat dit cultuurhistorische landschap behouden blijft en is daarom het project Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten gestart.
 • Integratiesessie verkenning moerasvogels

  (24 september 2020) Op 7 september vond online de door corona uitgestelde integratiesessie verkenning moerasvogels plaats. Er waren 18 deelnemers inclusief de organisatoren, hoewel er 40 mensen waren uitgenodigd. Iedereen kreeg de gelegenheid te reageren op een in maart toegezonden tussenrapport over het verbeteren van het leefgebied voor moerasvogels in de Oostelijke Vechtplassen.
 • Even voorstellen: procesmanager Irene Quakkelaar

  (24 september 2020) Aangenaam! Mijn naam is Irene Quakkelaar. Sinds kort werk ik voor het gebiedsakkoord aan de verkenning naar de haalbaarheid van een vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen en aan de verkenning naar verbetering van de (water)recreatie in ’s-Graveland en Kortenhoef.
 • Slot werkatelier invulling Nieuwe Polderplas

  (24 september 2020) “Ik had veel uit te leggen”, vertelt projectleider Henk Otten. Hij verwelkomde op maandag 31 augustus 20 deelnemers in de Vrijbuiter in Loosdrecht voor het laatste werkatelier ‘Quick scan invulling van de Nieuwe Polderplas’. Na een pittige start en uiteenlopende reacties, ontstond er aan het eind van de avond consensus. “Dat was de winst van de avond.”
 • Oog hebben voor elkaars belangen

  (08 september 2020) Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is door 21 partijen ondertekend. Wat het Gebiedsakkoord bijzonder maakt, is het uitgangspunt dat natuur, recreatie en cultuurhistorie in het gebied elkaar versterken. Dit leidt tot vergaande samenwerking en oplossingen die verschillende belangen dienen en niet uitsluitend het eigenbelang. 4 betrokkenen delen hun verhaal. Deel 4 in de serie: Jacob van der Meulen, ondernemer.
 • Nieuws van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen (2 september 2020)

  (04 september 2020) De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft in de vergadering van 2 september 2020 besloten na iedere vergadering de belangrijkste besluiten via een nieuwsbericht naar buiten te brengen. Over de volgende hoofdpunten van de agenda zijn besluiten genomen.
 • We moeten er met z’n allen blij van worden

  (01 september 2020) Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is door 21 partijen ondertekend. Wat het Gebiedsakkoord bijzonder maakt, is het uitgangspunt dat natuur, recreatie en cultuurhistorie in het gebied elkaar versterken. Dit leidt tot vergaande samenwerking en oplossingen die verschillende belangen dienen en niet uitsluitend het eigenbelang. 4 betrokkenen delen hun verhaal. Deel 3 in de serie: Arjenne Bak, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten.
 • Betrokken worden bij het maken en uitwerken van plannen

  (25 augustus 2020) Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is door 21 partijen ondertekend. Wat het Gebiedsakkoord bijzonder maakt, is het uitgangspunt dat natuur, recreatie en cultuurhistorie in het gebied elkaar versterken. Dit leidt tot vergaande samenwerking en oplossingen die verschillende belangen dienen en niet uitsluitend het eigenbelang. 4 betrokkenen delen hun verhaal. Deel 2 in de serie: Marije de Rooij, Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen.
 • Vertrek programmamanager Ronald Louwman

  (21 augustus 2020) Ronald Louwman stopt vanwege een andere opdracht als programmamanager van het gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen.
 • Zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed zijn

  (18 augustus 2020) Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is door 21 partijen ondertekend. Wat het Gebiedsakkoord bijzonder maakt, is het uitgangspunt dat natuur, recreatie en cultuurhistorie in het gebied elkaar versterken. Dit leidt tot vergaande samenwerking en oplossingen die verschillende belangen dienen en niet uitsluitend het eigenbelang. 4 betrokkenen delen hun verhaal. Deel 1 in de serie: Gerlinde van der Meer, regisseur bij de gemeente Wijdemeren.
 • Aanpak cabomba: nieuwe voorlichtingsmaterialen

  (11 augustus 2020) Met nieuwe voorlichtingsmaterialen willen samenwerkende partijen, waaronder de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken, de zich snel verspreidende waterplanten cabomba en vederkruid tegengaan.
 • Blauwe Druppel voor ‘cabombabestrijder’ Kees Blase

  (05 augustus 2020) Voor zijn inzet om de waterkwaliteit in de Loosdrechtse Plassen te meten, heeft Kees Blase de Blauwe Druppel ontvangen. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht reikt de Blauwe Druppel uit aan mensen met een hart voor water.
 • De transformatie van de recreatiesector tijdens en na de coronacrisis

  (18 mei 2020) De recreatiesector heeft de afgelopen weken flink moeten inleveren door de corona-maatregelen. “Verblijfsrecreatieparken waar mensen eigen huisjes met eigen sanitaire voorzieningen hebben, konden open blijven. Maar de horeca, alle ‘short stay’ recreatieondernemers en ondernemers die events houden, worden zwaar getroffen”, vertelt gebiedsloods Nanette Elfring (foto).
 • Inloopavond 23 maart Oostelijke Vechtplassen geannuleerd

  (13 maart 2020) Op 23 maart 2020 stond een inloopbijeenkomst gepland over het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Deze inloopbijeenkomst in het Fletcher Hotel in Loosdrecht gaat niet door.

Uitgelicht