Nieuws

 • Nieuwe karekiet zoekt naam

  (25 november 2021) Het gaat beter met de grote karekiet in de Oostelijke Vechtplassen. Door diverse maatregelen is de populatie nu weer stabiel, terwijl daarvoor het aantal paren jarenlang afnam.
 • Goed bezochte infomarkt Aanpak Oostelijke Vechtplassen

  (14 oktober 2021) Een kleine 200 bewoners en belangstellenden hebben zich dinsdag 12 oktober laten informeren over de projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen.
 • Besluiten vanuit de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen

  (05 oktober 2021) Op maandag 4 oktober kwam de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen bijeen. Hierbij een overzicht van de belangrijkste besluitpunten.
 • Verbetering leefgebied moerasvogels gaat nieuwe fase in

  (05 oktober 2021) De verkenning naar maatregelen die nodig zijn om het leefgebied van moerasvogels te verbeteren, is klaar.
 • Samen werken aan alternatieven voor de watersport

  (05 oktober 2021) In plaats van een vervolgonderzoek naar de mogelijkheden voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal, besloot de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen op 4 oktober 2021 zich te concentreren op alternatieve projecten ten behoeve van de watersportsector.
 • Toekomstbeeld 2030: een stip op de horizon voor recreatie

  (05 oktober 2021) Samen met lokale ondernemers is er het afgelopen jaar gewerkt aan een gezamenlijk toekomstbeeld voor recreatie in het Loosdrechts Plassengebied.
 • Geen BIZ, mogelijk wel een investeringsfonds

  (05 oktober 2021) De stuurgroep heeft besloten de verkenning naar een BIZ (bedrijven-investeringszone) los te laten en in plaats daarvan de focus te richten op een investeringsfonds.
 • Baggeren Loosdrechtse Plassen steeds dichterbij

  (28 september 2021) De afgelopen 5 maanden hebben we een aanbestedingsprocedure doorlopen om de juiste aannemer te vinden voor het baggeren van de 1e tot en met de 5e plas.
 • Kennismaken met Wouter de Waal, projectleider Transitie recreatie en toerisme

  (28 september 2021) De afgelopen jaren heeft Nanette Elfring zich als gebiedsloods ingezet om samen met ondernemers, initiatiefnemers en exploitanten de gewenste modernisering van de recreatiesector op gang te brengen. Ondanks succes en resultaat werd duidelijk dat er meer nodig is om de sector economische vitaal te houden. Daarom is voor de komende periode Wouter de Waal aangetrokken, een ervaren adviseur op dit gebied én watersporter in hart en nieren.
 • Informatiemarkt 12 oktober

  (28 september 2021) Nu we door de versoepelingen weer fysiek bij elkaar mogen komen, praten we u graag uitgebreid bij over actuele zaken binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Op dinsdag 12 oktober organiseren we een algemene informatiemarkt. De markt vindt plaats bij Ottenhome, Zuwe 20 in Kortenhoef.
 • Pas op de plaats quick scan Nieuwe Polderplas

  (24 september 2021) Het maken van een quick scan voor mogelijkheden bij het inrichten van de Nieuwe Polderplas ligt tijdelijk stil.
 • Pilots voor het herstel en behoud van uniek legakkerlandschap

  (21 september 2021) Met behulp van 5 pilots onderzoekt gemeente Stichtse Vecht welk type natuurvriendelijke beschoeiing het best werkt om de legakkers in de Kievitsbuurten duurzaam te behouden.
 • Besluiten stuurgroep Oostelijke Vechtplassen

  (01 juli 2021) Op woensdag 30 juni 2021 kwam de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen bijeen.
 • Leren van evalueren

  (01 juli 2021) Bureau Arcadis heeft de afgelopen maanden een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de organisatie en uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
 • Aanpak cabomba levert resultaten op

  (01 juli 2021) In het Oostelijk Vechtplassengebied vormt de woekerende waterplant cabomba al jaren een bedreiging voor de waterrecreatie en natuur.
 • Opsteker: otter gespot in de Ankeveense Plassen

  (18 juni 2021) In de Ankeveense Plassen is een otter gezien tijdens een vaartocht van Natuurmonumenten. Eerder was de otter al teruggekeerd in het nabijgelegen Naardermeer.
 • Miljoenenaanvraag voor natuurherstel

  (10 juni 2021) De bijzondere laagveennatuur in de Oostelijke Vechtplassen staat onder druk. Daarom voeren de partners van het gebiedsakkoord allerlei projecten uit om de natuur te herstellen en behouden.
 • Help mee bij het verminderen van cabomba

  (01 juni 2021) Cabomba is een waterplant die je liever niet tegenkomt als je zwemt, vaart of vist op de Loosdrechtse of een van de andere Oostelijke Vechtplassen.
 • Inloopspreekuur Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

  (27 mei 2021) In de Oostelijke Vechtpassen lopen maar liefst 25 projecten. Wie vragen of suggesties daarover heeft kan elke woensdagmiddag terecht op het inloopspreekuur.
 • Bart Krol adviseur bij geschil over vaarverbinding

  (12 mei 2021) De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft zelfstandig adviseur Bart Krol gevraagd een niet-bindend advies uit te brengen over het wel of niet voortzetten van het onderzoek naar de haalbaarheid van een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal.
 • Bagger tijdelijk naar weilanddepot polder Mijnden zuidwest; nog geen consensus over vervolgonderzoek vaarverbinding

  (31 maart 2021) De stuurgroep Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen heeft vandaag polder Mijnden zuidwest aangewezen als meest kansrijke locatie voor de tijdelijke opslag van bagger uit de Loosdrechtse Plassen.
 • Verbetering leefgebied moerasvogels stap verder

  (25 maart 2021) De verkenning van de maatregelen voor moerasvogels gaat een nieuwe fase in: de komende maanden wordt bekeken welke plekken in het plassengebied het meest geschikt zijn om de leefomgeving van deze vogels te verbeteren. Hierbij wordt waar mogelijk rekening gehouden met wensen van de omgeving.
 • Op zoek naar gedeeld toekomstbeeld voor divers gebied

  (23 maart 2021) Natuurbeleving en sportieve activiteiten, daar komen bezoekers aan de Oostelijke Vechtplassen op af. En ze zijn trouw: ze bezoeken het gebied bijna wekelijks. Waterrecreatie is favoriet, of het nu gaat om sloepvaren, kanoën of lekker zwemmen. Net als bewoners en ondernemers willen bezoekers betere voorzieningen, zowel op het water als op het land. Aldus de uitkomsten van de onlangs uitgevoerde enquête met recreatie in 2030 als stip op de horizon.
 • Hoge opkomst en kritische geluiden bij tussenevaluatie Oostelijke Vechtplassen

  (10 maart 2021) Een kleine 70 deelnemers logden maandag 8 maart in bij een bijeenkomst voor de tussenevaluatie Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Een deel van hen toonde zich kritisch. Duidelijk werd dat zowel werkwijze als communicatie voor verbetering vatbaar zijn. De onlangs aangetreden programmamanager Nanette van Goor neemt de signalen serieus: "Er is een wereld te winnen."
 • Gefladder en gedartel in de Vechtplassen

  (24 februari 2021) Goed nieuws uit de Vechtplassen. Want omdat daar de natuur een handje is geholpen zijn er weer zeldzame vlinders en libellen gespot.
 • Uitnodiging: Evaluatiebijeenkomst Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

  (22 februari 2021) Bent u betrokken bij 1 of meerdere projecten binnen het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en ziet of ervaart u dingen in de werkwijze die anders zouden kunnen in de toekomst?
 • Stuurgroep baggeropgave: focus op weilanddepot

  (12 februari 2021) De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen kwam 12 februari 2021 digitaal bijeen, specifiek voor de baggeropgave Oostelijke Vechtplassen (onderdeel van het Gebiedsakkoord).
 • Start onderzoek ‘zwevend slib’ in Loosdrechtse plassen

  (28 december 2020) Waternet is in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op 18 december 2020 een onderzoek naar zwevend slib in de Loosdrechtse plassen gestart. Het doel is om inzicht te krijgen in de opwerveling van het slib zodat we maatregelen kunnen nemen om dit tegen te gaan en de waterkwaliteit te verbeteren.
 • Besluiten en bespreekpunten van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen

  (18 december 2020) De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen kwam op 16 december 2020 digitaal bijeen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste besluiten en bespreekpunten van deze vergadering.
 • Provincie start verkenning Omgevingsverordening

  (01 december 2020) Eind oktober is het overgrote deel van het Oostelijke Vechtplassen Gebied aangemerkt als Bijzonder Provinciaal Landschap in de Omgevingsverordening NH2020 van de provincie Noord-Holland.
 • Vaarverbinding: vervolg voorbereiding besluitvorming

  (01 december 2020) De verwachting is dat de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen op z’n vroegst in het voorjaar van 2021 de gemeenteraad van Wijdemeren kan adviseren over een eventuele vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen.
 • Partners gaan uitvoering Gebiedsakkoord evalueren

  (01 december 2020) Adviesbureau Arcadis gaat de komende maanden met alle betrokkenen de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen evalueren. Ook inwoners kunnen hun mening geven.
 • De transformatie van de recreatiesector tijdens en na de coronacrisis

  (18 mei 2020) De recreatiesector heeft de afgelopen weken flink moeten inleveren door de corona-maatregelen. “Verblijfsrecreatieparken waar mensen eigen huisjes met eigen sanitaire voorzieningen hebben, konden open blijven. Maar de horeca, alle ‘short stay’ recreatieondernemers en ondernemers die events houden, worden zwaar getroffen”, vertelt gebiedsloods Nanette Elfring (foto).
 • Inloopavond 23 maart Oostelijke Vechtplassen geannuleerd

  (13 maart 2020) Op 23 maart 2020 stond een inloopbijeenkomst gepland over het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Deze inloopbijeenkomst in het Fletcher Hotel in Loosdrecht gaat niet door.

Uitgelicht