Aanpak baggerproblematiek

(18 april 2018)

Baggeren in de Loosdrechtse Plassen

Om de bevaarbaarheid, de helderheid en de ontwikkeling van waterplanten in de Loosdrechtse plassen te verbeteren, wordt momenteel een plan van aanpak ‘Bagger, zwevend slib en waterplanten’ gemaakt. Doelstelling van dit plan is te komen tot een gedegen uitvoering, met oog voor zowel de ruimtelijke als de ecologische en de recreatieve opgaven in het gebied.

Belangrijke opgaven in het gebied zijn bijvoorbeeld het verwijderen van overtollig veenslib, het herstel en behoud van de legakkerstructuur, de aanleg van natuur- en recreatie-eilanden, aanleg van luwtemaatregelen, toekomstbestendige opslaglocaties voor herbruikbare grond en bagger en de ontwikkelplekken voor waterplanten.

Onderdeel van het plan van aanpak zijn onderzoek, analyse en een reeks van expertgesprekken. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar het voorkomen van ‘opwoeling’ en het verbeteren van de lichttoegankelijkheid. Ook wordt van april tot en met juni dit jaar onderzoek uitgevoerd naar de waterbodem in de Loosdrechtse Plassen, de Stille Plas en de Kievitsbuurten. Dit geeft inzicht in de hoeveelheid en de kwaliteit van de bagger in de plassen en de mogelijkheid om de bagger te gebruiken als bouwstof.

Vervolg

Het plan van aanpak wordt naar verwachting deze zomer besproken in de regiegroep en stuurgroep. Wanneer duidelijkheid is over de afzonderlijke deelprojecten zoals de aanleg van natuur- en recreatie-eilanden, de luwtemaatregelen en eventuele nieuwe pilots worden de belanghebbenden en de directe omgeving betrokken.

Waterbodemonderzoek

In opdracht van Waternet en de provincie Noord-Holland is onderzoek (pdf, 140 Mb) uitgevoerd naar de waterbodem in de Loosdrechtse Plassen, de Stille Plas en de Kievitsbuurten. Daarbij zijn bijna 3000 boringen genomen. Het onderzoek geeft inzicht in de kwaliteit van de bagger en de mogelijke toepassing van bagger als bouwstof in eilanden, legakkers en depots.

Waterbodemonderzoek Vuntus

In de Vuntus plas en de verbindingskanalen tussen de Vuntus en de Eerste Plas (Heulsloot) te Oud-Loosdrecht, is in opdracht van provincie Noord-Holland een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd omdat enkele vaarvarianten welke in het MER nader zullen worden onderzocht, via de plas Vuntus gaan. Daarnaast is er ook vanuit de omgeving de wens om de plas Vuntus te baggeren. Hiertoe dient de actuele stand van zaken met betrekking tot de waterbodem (waterdiepte en kwaliteit waterbodem) te worden vastgelegd ten behoeve van eventuele baggerwerkzaamheden.

 

 

Uitgelicht

Downloads