Natuur

In Noord-Holland zijn honderden waardevolle natuurgebieden, landschappen en wateren, waarvan er 19 door de EU worden beschermd. Ze variëren van bos, heide, duinen, veenweiden en polders tot water, zoals de Waddenzee en het IJsselmeer. Binnen deze provinciale ‘groenstructuur’ verbindt de provincie natuurgebieden, creëert en verwerft ze nieuwe gebieden en beschermt de provincie gebieden, dieren en planten tegen ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen. De provincie geeft subsidie voor het beheer van de gebieden. Bovendien wil de provincie natuurgebieden toegankelijk maken voor publiek en de recreatiemogelijkheden versterken. Dit zorgt voor meer verscheidenheid van dieren en planten ('biodiversiteit') én een aantrekkelijk/prettig woon- en vestigingsklimaat.

Groen Kapitaal

Groen Kapitaal

Met Groen Kapitaal stimuleert de provincie Noord-Holland duurzaam gebruik van de natuur. Meer natuur bevordert de biodiversiteit (meer soorten dieren en planten) en is van grote waarde voor de samenleving: het maakt Noord-Holland een aantrekkelijke provincie om te wonen, werken en recreëren.

Meer informatie

Actueel

  • Hondenbezitters opgelet!

    12 maart 2018

    In maart start het broedseizoen. Vogels, vogelnesten, konijnen, hazen, reeën, dassen, vossen en ander wild moeten beter beschermd worden tegen verstor...

  • Lancering Gedragscode voor meer Tijdelijke Natuur

    07 maart 2018

    Ontwikkelaars en terreineigenaren kunnen vanaf nu gebruik maken van de gedragscode Tijdelijke Natuur. Hiermee kunnen ze de natuur de ruimte geven op h...

Kaart Groenprojecten

Kaart Natuur