Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) zijn het algemeen bestuur van de provincie en vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Ze worden eens per 4 jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. In Noord-Holland bestaan Provinciale Staten uit 55 leden, verdeeld over 11 politieke partijen. De leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer.

Nieuws

Provinciale Staten in vergadering

Provinciale Staten in vergadering

Uitgelicht

Twitter Provinciale Staten

 • pderuyterland pderuyterland 13:31 - 15-12-2018

  RT @connyvs: De 9 bodemcoaches van de @ProvincieNH hebben sinds begin dit jaar al 150 bedrijfsbezoeken afgelegd en akkerbouwers en veehoude...

 • AlexDatema AlexDatema 21:31 - 14-12-2018

  RT @D66NoordHolland: Workshops #groenkapitaal over natuurinclusieve landbouw. Meer toenadering tussen gangbare en duurzame agrariërs nodig....

 • HeinStruben HeinStruben 19:26 - 14-12-2018

  RT @D66NoordHolland: Workshop natuurinclusieve landbouw - door goede samenwerking van agrariërs en natuurbeheerders in Noord-Holland worden...

 • ernakrommendijk ernakrommendijk 18:22 - 14-12-2018

  RT @connyvs: De 9 bodemcoaches van de @ProvincieNH hebben sinds begin dit jaar al 150 bedrijfsbezoeken afgelegd en akkerbouwers en veehoude...

 • ernakrommendijk ernakrommendijk 18:21 - 14-12-2018

  RT @D66NoordHolland: Workshops #groenkapitaal over natuurinclusieve landbouw. Meer toenadering tussen gangbare en duurzame agrariërs nodig....

 • hendrikfongers hendrikfongers 18:07 - 14-12-2018

  RT @D66NoordHolland: En de Gouden Roerdomp gaat naar... het voedselbos op de groene oase in Koedijk! Gefeliciteerd! En veel succes met de...

Bekijk alle tweets

Contact

De Statengriffie ondersteunt Provinciale Staten, bereidt vergaderingen voor, verzorgt de verslaglegging, informeert de pers en ontvangt insprekers en belangstellenden.

Statengriffier, Katja Bolt
telefoon: 023 – 514 4755
statengriffie@noord-holland.nl

Voor de pers, Arthur Raphet Meeng
telefoon: 023  - 514 3836
rapheta@noord-holland.nl