Regio's

In het werk van de provincie staat de regio steeds meer centraal. Samen met gemeenten, waterschappen, ondernemers en andere externe partners worden de vraagstukken in de regio benoemd. Er worden afspraken over samenwerking en uitvoering gemaakt. Beleid maken wordt verbonden met beleid uitvoeren. Regionaal werken sluit aan bij de koers van de Omgevingsvisie en past in de geest van de Omgevingswet.

Regiomanagers

In het kader van regionaal werken zijn regiomanagers aangesteld. Regiomanagers zijn het vaste aanspreekpunt voor de partners in de regio. Ze zijn verantwoordelijk voor het inhoudelijk verbinden van het netwerk in de regio en de provinciale organisatie. Dit verbinden bestaat uit het leggen van relaties, uitwisselen van informatie en zorgdragen voor inhoudelijke (en procesmatige) afstemming.

Contactgegevens

Uitgelicht