Water & Bodem

De provincie is samen met de Rijksoverheid en de waterschappen verantwoordelijk voor het waterbeheer in Noord-Holland. Daarbij staat veiligheid voorop. Ook moet de kwaliteit van het water en de bodem in orde zijn. De provincie voorkomt waar mogelijk bodemverontreiniging en saneert de bodem waar nodig. Bovendien beschermt de provincie de bodem waaruit grondwater gewonnen wordt.

Actueel

  • Noord-Holland wil bodemdaling bestrijden

    26 april 2018

    In veenweidegebieden worden de slootpeilen laag gehouden voor de landbouw. De veehouders hebben dit nodig om het land te kunnen bewerken, voldoende gr...

  • Kom zwemmen in Noord-Hollands water

    20 april 2018

    Op dinsdag 1 mei 2018 is de officiële start van het zwemseizoen in Noord-Holland. Op de ruim 150 officiële zwemplekken in de provincie wordt vanaf dan...

Kaarten

Watervisiekaart

Bodemvisiekaart

Watervisiekaart Bodemvisiekaart