Nieuws

 • Nieuwe burgemeester Haarlem benoemd

  26 augustus 2016 Nieuwe burgemeester Haarlem benoemd De heer drs. J. (Jos) Wienen is benoemd tot burgemeester van Haarlem. De benoeming gaat in op 21 september 2016.
 • Afsluiting Havenstraat in Zijdewind duurt langer

  26 augustus 2016 Afsluiting Havenstraat in Zijdewind duurt langer De provincie Noord-Holland sluit de Havenstraat in Zijdewind langer af dan gepland. De aanleg van de fietsstraat neemt extra tijd in beslag. Het autoverkeer wordt daarom tot en met 16 oktober 2016 omgeleid ter hoogte van het tankstation tot aan De Weel. (Brom)fietsers worden via een tijdelijk fietspad langs het werk geleid.
 • Ontwerp-Inpassingsplan windpark Westfrisia ter inzage

  25 augustus 2016 NH009297v2 Het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Windpark Westfrisia ligt vanaf 1 september tot en met 12 oktober 2016 ter inzage. De ontwerp-watervergunning, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-vergunning Wegenverordening Hoogheemraadschap liggen gelijktijdig ter visie. Inwoners en organisaties hebben zes weken de gelegenheid om hun zienswijzen in te dienen.
 • Provincie Noord-Holland: Ruim 48 miljoen euro voor cultuur

  24 augustus 2016 Provincie Noord-Holland: Ruim 48 miljoen euro voor cultuur Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen de komende vier jaar
  jaarlijks ruim € 11 miljoen investeren in cultuur. Daarnaast komt € 4
  miljoen beschikbaar voor het Fonds Herbestemming. Het nieuwe
  cultuurbeleid richt zich op drie doelstellingen: het versterken en
  benutten van waardevolle cultuurlandschappen, duurzame benutting
  van monumenten door herbestemming, en bovenlokale netwerken voor
  culturele voorzieningen. Hierbinnen gaat de provincie met een
  gebiedsgerichte aanpak maatwerk leveren. Dit staat in het concept
  Beleidskader Cultuurbeleid 2017-2020.
 • Testcentrum voor zelfstandig werkend energiesysteem

  23 augustus 2016 Testcentrum voor zelfstandig werkend energiesysteem Op de Afsluitdijk bij Den Oever komt een testcentrum voor het testen van zelfstandige, duurzame energienetwerken, genaamd Off Grid Energy Systems. Deze volledig zelfstandig werkende energiesystemen kunnen eigen elektriciteit opwekken, opslaan en 24 uur per dag, 365 dagen per jaar energie leveren.
 • Ontdek het Oer-IJ te voet of per fiets

  19 augustus 2016 Ontdek het Oer-IJ te voet of per fiets Huis van Hilde en Stichting Oer-IJ bieden deze nazomer het fiets- en wandelarrangement ‘Ontdek het Oer-IJ, het Huis en Land van Hilde’ aan.
 • Noord-Holland weer succesvol in Europees subsidieprogramma

  18 augustus 2016 Noord-Holland weer succesvol in Europees subsidieprogramma 2 Europese projecten met Noord-Hollandse betrokkenheid krijgen ook dit jaar subsidie vanuit het INTERREG 2 Zeeënprogramma. INTERREG-projecten zitten vaak op het kruispunt van wetenschappelijke geteste innovatie en grootschalige invoering.
 • Stelling van Amsterdam komt naar de Uitmarkt

  18 augustus 2016 Stelling van Amsterdam komt naar de Uitmarkt Wat hebben Pampus, Vuurtoreneiland en het Muiderslot met elkaar gemeen? Ze zijn alle 3 onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam is dit jaar 20 jaar UNESCO Werelderfgoed. En dat vieren we in Noord-Holland!
 • Wie wint de prijs tegen lichtvervuiling in Noord-Holland?

  17 augustus 2016 Wie wint de prijs tegen lichtvervuiling in Noord-Holland? De provincie Noord-Holland lanceert samen met Natuur en Milieufederatie Noord-Holland de “Ster van de Nachtprijs”. Deze prijs is ingesteld met als doel lichthinder terug te dringen en energie te besparen. Daarmee kan men op meer plekken genieten van nachtelijk duister en een flonkerende sterrenhemel. De Ster van de Nachtprijs 2016 is te winnen door het beste plan voor maatschappelijk verantwoorde buitenverlichting. De prijs wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse Nacht van de Nacht op 29 oktober 2016.
 • Hardlopen op de Afsluitdijk

  17 augustus 2016 Hardlopen op de Afsluitdijk In alle vroegte start op zondag 4 september de “Afsluitdijk Open”. De dijk gaat dan voor dag en dauw open voor duizenden hardlopers die de zonsopgang tegemoet lopen. Deelnemers kunnen een hele (32 km), halve (16 km) of kwart (8 km) Afsluitdijk toevoegen aan hun hardloop bucketlist. Geïnspireerd op de autoloze zondagen in de jaren ‘70 en de unieke ervaring van het Hollands licht op de dijk, wordt de dijk eenmalig teruggegeven aan de mens.
 • Werkzaamheden aan kruisingen en rotonde N244

  09 augustus 2016 Werkzaamheden aan kruisingen en rotonde N244 Eind augustus start de provincie met het aanpassen van de kruisingen en rotonde aan de provincialeweg N244. Deze aanpassingen zijn nodig om de N244 te verdubbelen van twee rijstroken naar vier rijstroken.
 • Informatieavond natuurbrug Zeepoort

  09 augustus 2016 Informatieavond natuurbrug Zeepoort De provincie Noord-Holland organiseert dinsdag 30 augustus 2016 een informatieavond over de Zeepoort; de natuurbrug over de Zeeweg in Bloemendaal die vanaf dit najaar gerealiseerd gaat worden. Het programma vindt plaats tussen 19:00 en 21:00 in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen, Zeeweg 12 in Overveen.
 • Inschrijvingsperiode bidbook Afsluitdijk verlengd

  08 augustus 2016 Inschrijvingsperiode bidbook Afsluitdijk verlengd Laatste oproep aan ondernemers uit Noord-Holland en Friesland om zich in te schrijven voor het bidbook Afsluitdijk.
 • Geluidsontheffing Nieuwe Zeesluis IJmuiden ter inzage gelegd

  08 augustus 2016 Geluidsontheffing Nieuwe Zeesluis IJmuiden ter inzage gelegd Aannemersconsortium OpenIJ heeft een derde geluidsontheffing aangevraagd voor bouw- en sloopwerkzaamheden van oktober tot en met december 2016 voor de realisatie van de nieuwe zeesluis IJmuiden.
 • Tijdelijke afsluiting Schipholdraaibrug verplaatst van 10 naar 16 augustus

  08 augustus 2016 Tijdelijke afsluiting Schipholdraaibrug verplaatst van 10 naar 16 augustus De provincie Noord-Holland sluit op dinsdag 16 augustus 2016 van 06.00 tot 20.00 uur de Schipholdraaibrug in de gemeente Haarlemmermeer af voor fietsers en voetgangers.
 • Bodeminformatie nodig? Op naar de Omgevingsdienst!

  08 augustus 2016 Bodeminformatie nodig? Op naar de Omgevingsdienst! Vanaf 8 augustus 2016 kunnen inwoners en het bedrijfsleven bij de omgevingsdienst terecht met informatievragen over bodemdossiers.
 • Werk aan natuurgebied Dorpzicht van start

  05 augustus 2016 Werk aan natuurgebied Dorpzicht van start In september 2016 beginnen de werkzaamheden aan het natuurgebied Dorpzicht op Texel. Het wandelpad wordt verbeterd en Dorpzicht krijgt een uitkijkpunt. De oude kreken worden hersteld en er komt een nieuwe kreek. Hiermee wordt het leefgebied van zeldzame orchideeën en weidevogels versterkt en komen er meer mogelijkheden om de natuur te beleven.
 • Zes aanvragen voor windparken verder in procedure

  03 augustus 2016 Zes aanvragen voor windparken verder in procedure Zes aanvragen voor windparken in Noord-Holland gaan verder in de procedure. Het gaat om windparken in de gemeenten Amsterdam, Velsen en Hollands Kroon. Deze plannen worden voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO). Aansluitend nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de verdere procedure voor vergunningverlening. De overige elf aanvragen die de provincie heeft ontvangen voldoen niet aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). De initiatiefnemers van deze plannen hebben een ontwerp-weigeringsbesluit ontvangen.
 • Oplossing landbouwverkeer Opperdoes: deel N240 bij Medemblik heringericht

  01 augustus 2016 Oplossing landbouwverkeer Opperdoes deel N240 bij Medemblik heringericht De provincie Noord-Holland gaat de N240 bij Medemblik anders inrichten zodat het landbouwverkeer op de N240 een rechtstreekse verbinding naar de Wieringermeer krijgt.
 • Eeuwenoude sieraden in Huis van Hilde

  01 augustus 2016 Eeuwenoude sieraden in Huis van Hilde Deze maand draait het in het Huis van Hilde om sieraden door de eeuwen heen. Ontdek sieraden die vroeger werden gedragen in de nieuwe Vondst van de Maand-vitrine.
 • Geen zomerstop op de N244

  27 juli 2016 Geen zomerstop op de N244 De vakanties zijn begonnen in Noord-Nederland, maar de werkzaamheden op de N244 gaan gewoon door. De komende weken zijn er vooral voorbereidende werkzaamheden naast de N244 en langs de Edisonweg en Polderweg zoals het graven van cunetten en asfalteren van de nieuwe noordelijke rijbaan of het verleggen van kabels en leidingen. Daarnaast zijn er werkzaamheden aan de rotonde N244 – Magneet – Visserijweg.
 • Eerste liggers voor viaduct over de A7 in gehesen

  26 juli 2016 Wegwerkzaamheden viaduct -A7-Hoorn-40 De eerste liggers voor het viaduct bij de A7 Hoorn-Noord zijn tijdens de nacht van 25 op 26 juli 2016 in gehesen. De provincie Noord-Holland realiseert bij deze aansluiting een tweede viaduct over de A7 heen, als onderdeel van de nieuwe N23 Westfrisiaweg.
 • Toe- en afrit 9 (Hoorn-Noord) twee nachten dicht

  25 juli 2016 HoornNoord Van 1 t/m 3 augustus en van 19 t/m 24 september voert Heijmans nachtwerkzaamheden uit op de A7 bij Hoorn-Noord. Deze werkzaamheden kunnen hinderlijk zijn voor de nachtelijke weggebruiker.
 • Bloemen staan centraal in tuin Paviljoen tijdens derde Parksessie

  25 juli 2016 Parksessie 3 Hubers & Henneman Woensdag 27 juli treden Sylvia Hubers en Julia Henneman 3 keer op met de voorstelling ‘Strooi altijd bloemen’. Een gemengd boeket van gedichten, dialogen, zang en muziek.
 • Noord-Holland investeert in toekomst bedrijventerreinen

  21 juli 2016 Noord-Holland investeert in toekomst bedrijventerreinen De provincie Noord-Holland investeert ook dit jaar in het aantrekkelijk houden van bestaande bedrijventerreinen. In totaal draagt de provincie ruim € 2,7 miljoen bij aan 36 projecten van Texel tot Weesp.
 • Grootschalig onderzoek naar leefbaarheid Noordzeekanaalgebied

  21 juli 2016 Grootschalig onderzoek naar leefbaarheid Noordzeekanaalgebied Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied gaat onderzoeken hoe de leefbaarheid in het gebied wordt ervaren. Met een vragenlijst die naar 11.000 adressen wordt verstuurd en een online enquête kunnen mensen die in de omgeving van het Noordzeekanaal wonen, werken en recreëren hierover hun mening geven.
 • Roland Schimmel ontwerpt kunst voor spooronderdoorgang HOV Velsen

  19 juli 2016 Roland Schimmel ontwerpt kunst voor spooronderdoorgang HOV Velsen Eén van de onderdelen van de aanleg van de spooronderdoorgang van HOV Velsen bij Santpoort-Driehuis is het aanbrengen van kunst op de wanden van de onderdoorgang. “00:00:17:05” is de naam van het kunstwerk dat Roland Schimmel (1954) heeft ontworpen voor de spooronderdoorgang van HOV Velsen bij Driehuis-Santpoort.
 • Bijzondere installatie tijdens tweede Parksessie in tuin Paviljoen

  19 juli 2016 Bijzondere installatie tjdens tweede Parksessie in tuin Paviljoen Tijdens de tweede Parksessie In de tuin van Paviljoen Welgelegen laat Marcella Kuiper op woensdag 20 juli een bijzondere installatie zien van licht en videobeeld: een site-specific video-installatie H2O.
 • MKB-subsidie voor Research & Development

  19 juli 2016 MKB-subsidie voor Research & Development Tot 1 september kunnen Noord-Hollandse MKB-bedrijven via de website van de provincie Noord-Holland subsidie aanvragen voor Research & Development-samenwerkingsprojecten. De provincie Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Rijksregeling MKB-Innovatiestimulering-Topsectoren (MIT).
 • Daimler AG presenteert eerste zelfrijdende bus in Noord-Holland

  18 juli 2016 Daimler AG presenteert eerste zelfrijdende bus in Noord-Holland Op de busbaan tussen Schiphol en Haarlem presenteert het Duitse automotive concern Daimler AG vandaag haar concept voor een zelfrijdende bus. Onder de naam ‘project Independence' gaat het hier om de eerste operationele test met een (hoog)geautomatiseerde bus die rijdt tussen het overige verkeer. De test is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland als wegbeheerder en eigenaar van de busbaan, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer en Vialis als leverancier van verkeerstechnologie.
 • Weekendafsluiting Provincialeweg (N203) Wormerveer

  15 juli 2016 Weekendafsluiting Provincialeweg (N203) Wormerveer De provincie Noord-Holland brengt van vrijdag 22 juli 10.00 uur tot maandag 25 juli 05.00 uur nieuw asfalt aan op de beide rijstroken van de N203 ter hoogte van de provinciale weg N246 te Wormerveer. De N203 is tussen de aansluiting sportpark Fortuna en de N246 geheel afgesloten voor autoverkeer.
 • Gedeeltelijke afsluiting Lage Klompweg Weesp

  15 juli 2016 Gedeeltelijke afsluiting Lage Klompweg Weesp De provincie Noord-Holland herstelt het asfalt op de Lage Klompweg in Weesp. Op dinsdag 19 juli 2016 wordt de Lage Klompweg, ter hoogte van de aansluiting met de Gooilandseweg (N236) richting Nigtevecht, afgesloten voor al het verkeer van 07.00 uur tot 16.00 uur.
 • Verruiming maximale scheepvaartafmeting Wilhelminasluis Zaandam

  15 juli 2016 Verruiming maximale scheepvaartafmeting Wilhelminasluis Zaandam De Wilhelminasluis te Zaandam is vanaf maandag 18 juli aanstaande toegankelijk voor schepen van 10,6 breed en 86 meter lang.
 • Jaarverslag en begroting provincie Noord-Holland in digitaal jasje

  15 juli 2016 Jaarverslag en begroting provincie Noord-Holland in digitaal jasje Het jaarverslag 2015 van de provincie Noord-Holland is digitaal beschikbaar op de website. Via de webpagina kan ook de begroting voor 2016 worden geraadpleegd.
 • Dag van de Herbestemming in voormalige Gasfabriek Alkmaar

  15 juli 2016 Dag van de Herbestemming in voormalige Gasfabriek Alkmaar Dit jaar organiseert de provincie Noord-Holland de Dag van de Herbestemming in de voormalige Gasfabriek in Alkmaar. Stichting Behoud GAS!Fabriek is één van de winnaars van de prijsvraag pop-up activiteiten in herbestemmingslocaties.
 • Werkzaamheden aan N203 van 22 – 25 juli

  14 juli 2016 Werkzaamheden aan N203 van 22 – 25 juli Van vrijdag 22 juli 10:00 uur tot maandag 25 juli 05:00 uur is de Provincialeweg N203 tussen sportpark Fortuna en de op- en afrit N246 in beide richtingen afgesloten. De weg wordt hier geasfalteerd.
 • Nachtelijke verkeershinder rondom Hoorn

  14 juli 2016 Nachtelijke verkeershinder rondom Hoorn In het 42 kilometer lange tracé van de N23 Westfrisiaweg worden maar liefst tien viaducten gebouwd. Op sommige locaties wordt daar al volop aan gewerkt. Rondom Hoorn worden de komende weken bij twee viaducten ‘s nachts de liggers (het dek van het viaduct) in gehesen: bij de Strip in Zwaag en bij de aansluiting A7 Hoorn-Noord.
 • Fietsbrug bij Nieuwe Strandwal in Heiloo en Limmen

  13 juli 2016 Fietsbrug bij Nieuwe Strandwal in Heiloo en Limmen Er komt een fietsbrug over de A9, bij de Nieuwe Strandwal tussen Heiloo en Limmen. Dat hebben de provincie Noord-Holland en de gemeenten Heiloo en Castricum besloten. Door de nieuwe brug over de A9 zijn de bijzondere natuurgebieden in de regio beter bereikbaar voor fietsers en wandelaars.
 • Provinciaal Inpassingsplan HOV in 't Gooi klaar voor tracédelen Laren en Hilversum

  18 juli 2016 Provinciaal Inpassingsplan HOV in het Gooi klaar voor tracédelen Laren en Hilversum Gedeputeerde Staten leggen het provinciaal inpassingsplan (PIP), inclusief de Nota van beantwoording en het Besluit hogere waarde geluid, ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten. Hiermee wordt de realisatie van de tracédelen in Laren en Hilversum planologisch mogelijk gemaakt.
 • Provincie wil museumstatus voor Huis van Hilde

  13 juli 2016 Provincie wil museumstatus voor Huis van Hilde De provincie Noord-Holland wil dat Huis van Hilde, het archeologiecentrum in Castricum, officieel geregistreerd wordt als museum. Daarnaast moeten bezoekers die in het bezit zijn van een Museumkaart gratis toegang kunnen krijgen.
 • Texelhopper rijdt door tot 2018

  13 juli 2016 Texelhopper rijdt door tot 2018 De Texelhopper rijdt door tot 2018. De pilot met de vaste buslijn en de kleine busjes op Texel wordt verlengd tot de start van de nieuwe openbaar vervoer concessie voor Noord-Holland Noord. Vanaf eind 2016/ begin 2017 kan er ook met de OV-chipkaart worden betaald op de grote Connexxionbussen (lijn 28 en 828).
 • Zomervakantie in Hildes Vakantiehuis

  13 juli 2016 Zomervakantie in Hildes Vakantiehuis Deze zomer bruist het van de leuke, uitdagende en bijzondere kinderactiviteiten in Huis van Hilde. Er zijn maar liefst 42 activiteiten; veel is gratis of tegen een kleine vergoeding. Word zelf archeoloog in het ArcheoLab of speel de ArcheoGame.
 • Renée Bergkamp nieuwe provinciesecretaris

  12 juli 2016 Renée Bergkamp nieuwe provinciesecretaris Renée Bergkamp wordt de nieuwe provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Noord-Holland. Ze treedt op 1 november 2016 bij de provincie in dienst.
 • Onderhoud aan rijksmonument in Waddenzee

  12 juli 2016 Onderhoud aan rijksmonument in Waddenzee Archeologen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verrichten van 11 tot en met 22 juli onderwater-werkzaamheden aan de scheepswrakken van rijksmonument Burgzand Noord bij Texel.Het wrak waar recentelijk een unieke 17de-eeuwse japon uit tevoorschijn kwam, de Burgzand Noord 17, dekt men voorlopig af om het in zo goed mogelijke staat te houden.
 • HollandCall maakt onontdekt erfgoed zichtbaar

  12 juli 2016 HollandCall maakt onontdekt erfgoed zichtbaar Hoe maak je erfgoed beter zichtbaar voor een breed publiek? De provincie Noord-Holland is op zoek naar ideeën om onontdekte culturele parels meer onder de aandacht te brengen bij inwoners en toeristen. Goede ideeën kunnen tot en met 18 september 2016 ingestuurd worden. De beste inzendingen worden beloond met startkapitaal en begeleiding zodat het idee verder uitgewerkt kan worden.
 • Stolperophaalbrug bij Schagen afgesloten voor werkzaamheden (N248)

  08 juli 2016 Stolperophaalbrug bij Schagen afgesloten voor werkzaamheden (N248) De provincie Noord-Holland gaat herstelwerkzaamheden verrichten aan het asfalt. Hierdoor is de weg tussen de Stolperophaalbrug en de rotonde N248 in de nacht van dinsdag 12 juli op woensdag 13 juli is afgesloten. De Stolperophaalbrug ligt over het kanaal Stolpen-Schagen ten westen van Schagen.
 • Geef uw mening over verkeerslichten Markenbinnen – N246

  08 juli 2016 Geef uw mening over verkeerslichten Markenbinnen – N246 Bewoners van Markenbinnen kunnen aangeven of zij verkeerslichten willen bij de aansluiting Markenbinnen - N246.
 • Overlast op N235 en N247 door sluiting IJtunnel

  08 juli 2016 Overlast op N235 en N247 door sluiting IJtunnel Het verkeer in de regio Waterland kan van 15 juli tot 29 augustus 2016 overlast ondervinden van de sluiting van de IJtunnel in Amsterdam. Door de sluiting zal veel wegverkeer via de N247 de A10 oprijden. Dit veroorzaakt extra drukte. De provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat monitoren de gevolgen van de sluiting. Indien nodig worden verkeersmaatregelen genomen.
 • Predicaat ‘Koninklijk’ voor Coster Diamonds

  07 juli 2016 Predicaat ‘Koninklijk’ voor Coster Diamonds Vandaag kreeg Coster Diamonds het predicaat ‘Koninklijk’ door besluit van Zijne Majesteit de Koning, voor een termijn van 25 jaar. Commissaris van de Koning Johan Remkes reikte de Oorkonde en bijbehorende Bepalingen aan Coster Diamonds B.V. uit.
 • Vijftien boetes in één uur tijd bij rotonde Florasingel

  07 juli 2016 Vijftien boetes in één uur tijd bij rotonde Florasingel Op dit moment wordt tussen Heerhugowaard en Enkhuizen hard gewerkt aan de N23 Westfrisiaweg.
 • 100e Vierdaagse Nijmegen start in Haarlem

  07 juli 2016 100e Vierdaagse Nijmegen start in Haarlem Op 9 juli 2016 om 10.00 uur vertrekken 25 Noord-Hollandse wandelaars vanuit Haarlem naar Nijmegen om deel te nemen aan de 100e Vierdaagse. Gedeputeerde Jaap Bond geeft op het provinciehuis aan de Dreef het startschot.
 • Website Noord-Holland vernieuwd

  07 juli 2016 Website Noord-Holland vernieuwd Een nieuwe site met een moderne vormgeving, verbeterde navigatie en veel nieuwe mogelijkheden
 • Lezing in Huis van Hilde over IJzertijd

  07 juli 2016 Lezing in Huis van Hilde over IJzertijd Twee eeuwen voor Christus werd bij Dorregeest een negenjarig jongetje, zittend met opgetrokken knieën, begraven. Hij werd in 1981 onverwacht teruggevonden tussen talrijke nederzettingssporen, en is later Aak genoemd. Aak staat nu in Huis van Hilde met geitje aan de hand, maar wie was hij eigenlijk en waarom lag hij daar begraven? Jan de Koning blikt in zijn lezing op 13 juli 2016 terug op de opgraving en neemt bezoekers mee op reis naar de tijd en het land van Aak. Voorafgaand is er een maaltijd in museumcafé Hildes Heerlykhyd.
 • Provincie investeert in verkeersveiligheid bij gemeenten

  06 juli 2016 Provincie investeert in verkeersveiligheid bij gemeenten De provincie Noord-Holland investeert dit jaar € 12,5 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid van de omgeving verbeteren. Van Texel tot Hilversum wordt geïnvesteerd in gemeentelijke wegen, kruisingen en fietspaden.
 • Ook nader onderzoek naar route via Golfbaantracé voor Verbinding A8-A9

  06 juli 2016 Ook nader onderzoek naar route via Golfbaantracé voor Verbinding A8-A9 Voor een betere Verbinding A8-A9 worden drie routes (alternatieven) nader onderzocht. Op advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt ook het Golfbaanalternatief verder uitgewerkt, naast het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief.
 • Johan Remkes bezoekt innovatieve weginspecteurs

  06 juli 2016 Johan Remkes bezoekt innovatieve weginspecteurs Commissaris van de Koning Johan Remkes bracht maandag een werkbezoek aan het steunpunt Heerhugowaard. Daar liet hij zich informeren over het werk van de Noord-Hollandse weg- en vaarweginspecteurs.
 • Noord-Holland: walhalla voor de waterrecreatie

  06 juli 2016 Noord-Holland: walhalla voor de waterrecreatie Waterrecreatie in Noord-Holland: een gevarieerd aanbod voor iedereen. Ondernemers bieden aantrekkelijke arrangementen. Vaargebieden zijn goed en veilig met elkaar verbonden, waardoor leuke afwisselende rondjes te varen zijn in een groot gebied. Op de plassen en meren wordt volop gezeild en gevaren. Onderweg en na afloop zoeken de watersporters het terras op. Er zijn extra zwemplekken zodat elke Noord-Hollander in de buurt waterpret kan beleven. Dat is een deel van het toekomstbeeld voor waterrecreatie in Noord-Holland in 2030 dat staat in de ‘Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 2030’ die op 5 juli 2016 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
 • Zonneboten Dutch Solar Challenge over de Afsluitdijk

  04 juli 2016 Zonneboten Dutch Solar Challenge over de Afsluitdijk Maandagochtend 4 juli 2016 was de Afsluitdijk het toneel voor een bijzondere karavaan. De zonneboten van de deelnemende teams aan de Dutch Solar Challenge werden in colonne overgebracht van Amsterdam, via de Afsluitdijk, naar Lemmer.
 • MRA-Elektrisch start proef met laden in daluren

  01 juli 2016 MRA-Elektrisch start proef met laden in daluren Om overbelasting van het elektriciteitsnetwerk te voorkomen, start MRA-Elektrisch de proef Smart Charging. Dat houdt in dat elektrische auto’s die in piekuren op een laadpaal worden aangesloten, pas opgeladen worden op het moment dat de vraag naar elektriciteit afneemt.
 • Afsluiting Waterwolftunnel voor regulier onderhoud

  30 juni 2016 Afsluiting Waterwolftunnel voor regulier onderhoud In de nacht van 8 op 9 juli 2016 wordt de Waterwolftunnel onder de Ringvaart tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer een nacht afgesloten voor verkeer.
 • Game Buitenplaats Mobiel ook op Beeckestijn

  30 juni 2016 Game Buitenplaats Mobiel ook op Beeckestijn Vrijdag 1 juli wordt de nieuwe game van Buitenplaats Mobiel op Buitenplaats Beeckestijn gelanceerd. Buitenplaats Mobiel maakt buitenplaatsen op een spannende en verhalende manier toegankelijk voor kinderen van 6-12 jaar.
 • Noord-Holland draagt bij aan beter cultuuronderwijs op de basisschool

  18 juli 2016 Noord-Holland draagt bij aan beter cultuuronderwijs op de basisschool De provincie Noord-Holland neemt deel aan het programma Cultuureducatie met kwaliteit 2017-2020. Met het programma willen Rijk, provincie en gemeenten de kwaliteit van het cultuuronderwijs in het basisonderwijs bevorderen.
 • Omgevingsvergunningen betonwerken Nieuwe Zeesluis IJmuiden ter inzage gelegd

  30 juni 2016 Omgevingsvergunningen betonwerken Nieuwe Zeesluis IJmuiden ter inzage gelegd Aannemersconsortium OpenIJ heeft omgevingsvergunningen voor de eerste definitieve bouwdelen, de betonwerken, van de nieuwe zeesluis aangevraagd.
 • Werkzaamheden bij de Noorderboekert (Zwaag)

  29 juni 2016 Werkzaamheden bij de Noorderboekert (Zwaag) Bouwbedrijf Heijmans werkt momenteel druk aan de aansluiting van de Noorderboekert op de toekomstige N23 Westfrisiaweg. Vanaf 3 juni wordt het verkeer bij deze kruising omgeleid via de nieuwe zuidelijke rotonde.
 • Verkeershinder in de nacht bij A7 Hoorn-Noord en de Strip

  29 juni 2016 Verkeershinder in de nacht bij A7 Hoorn-Noord en de Strip De N23 Westfrisiaweg wordt een weg met hoogteverschillen. Het bouwbedrijf bouwt in totaal 10 viaducten. De liggers, ofwel het dek van de viaducten, worden van 18 t/m 22 juli bij de Strip, en van 25 t/m 29 juli bij A7 Hoorn-Noord ingehesen. Deze werkzaamheden geven verkeershinder voor de nachtelijke weggebruiker.
 • Heijmans druk bezig met bouw turborotonde in Bovenkarspel

  29 juni 2016 Heijmans druk bezig met bouw turborotonde in Bovenkarspel Op dit moment is Heijmans druk bezig met het realiseren van een nieuwe rotonde in Bovenkarspel, waar de N506 de Florasingel kruist.
 • Weekendafsluiting Provincialeweg (N236) tussen Driemond/ Gein en Weesp

  29 juni 2016 Weekendafsluiting Provincialeweg (N236) tussen Driemond/ Gein en Weesp De provincie Noord-Holland sluit in de weekenden van 1 tot 4 juli 2016 en van 8 tot 11 juli 2016 de Provincialeweg N236 af voor autoverkeer tussen de kruising Driemond/Gein en de Verlengde Rijnkade in Weesp. Om de veiligheid voor auto- en fietsverkeer te verbeteren, worden de rijbaan en het fietspad verbreed en opnieuw geasfalteerd. Daarnaast komt er bij kruispunt Loosdrechtdreef een nieuwe voetgangersoversteekplaats.
 • Tentoonstelling over waarheid en mythe rond Willem en Hillegonda van Brederode

  29 juni 2016 Tentoonstelling over waarheid en mythe rond Willem en Hillegonda van Brederode De nieuwe tentoonstelling Mysterie Brederode die vanaf 1 juli in Huis van Hilde te zien is, belicht wat we weten en vooral ook wat we niet weten over het adellijk echtpaar Willem van Brederode en zijn vrouw Hillegonda van Voorne.
 • Provincie investeert in verkeerseducatie jongeren

  29 juni 2016 Provincie investeert in verkeerseducatie jongeren Om jongeren bewust te maken van de gevaren in het verkeer en ze daarmee om te leren gaan, investeert de provincie Noord-Holland komend jaar in 25 verkeersveiligheidsprojecten.
 • Kandidaten burgemeester Gooise Meren

  27 juni 2016 Kandidaten burgemeester Gooise Meren Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Gooise Meren hebben 17 personen gesolliciteerd: 5 vrouwen en 12 mannen.
 • Gedeputeerde Post bezoekt oeververbinding Burgervlotbrug

  27 juni 2016 Gedeputeerde Post bezoekt oeververbinding Burgervlotbrug Vrijdagmorgen 24 juni hebben gedeputeerde Elisabeth Post en wethouders Sigge van der Veek en Jelle Beemsterboer van de gemeente Schagen gezamenlijk een kijkje genomen in Burgervlotbrug.
 • Provincie Noord-Holland neemt vervuilde grond over in Huizen

  24 juni 2016 Provincie Noord-Holland neemt vervuilde grond over in Huizen De provincie Noord-Holland neemt de verantwoordelijkheid en nazorg over van 2 grondwaterverontreinigingen in Huizen. De gemeente Huizen betaalt hiervoor een bedrag van totaal € 350.000,-. De verontreinigingen komen van industriële activiteiten in het verleden.
 • Dutch Marine Energy Centre geeft boost aan energie uit watersector

  24 juni 2016 Dutch Marine Energy Centre geeft boost aan energie uit watersector Gedeputeerde Jack van der Hoek heeft het startsein gegeven voor Dutch Marine Energy Centre (DMEC). Hier werken kennisinstellingen en bedrijfsleven samen om energie uit de kracht van water groot te maken.
 • Geen nieuw oefencentrum brandweer op Crailo

  23 juni 2016 Geen nieuw oefencentrum brandweer op Crailo De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ziet af van de voorgenomen aankoop van een gedeelte van Crailo voor een permanent regionaal oefencentrum voor hulpverleningsdiensten.
 • Bushaltes N243 voorzien van haltedisplays

  23 juni 2016 Bushaltes N243 voorzien van haltedisplays Een aantal bushaltes langs de N243 is voorzien van haltedisplays. Het gaat om de haltes in Schermerhorn en Stompetoren waar dagelijks meer dan 20 mensen gebruik van maken.
 • Provincie besteedt vergunningen en handhaving groene wetten uit

  23 juni 2016 Provincie besteedt vergunningen en handhaving groene wetten uit De provincie Noord-Holland brengt in 2016 een groot deel van de uitvoerende taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving onder bij de vier omgevingsdiensten die werken op het grondgebied van Noord-Holland.
 • Expertisecentrum InVesta voor groen gas en biomassavergassing naar Alkmaar

  19 juli 2016 Expertisecentrum InVesta voor groen gas en biomassavergassing naar Alkmaar Binnen drie jaar staat er met het Institute for Valorisation and Expertise in Thermochemics Alkmaar (InVesta) een expertisecentrum voor groen gas en biomassavergassing in Alkmaar. Vera Pieterman, plaatsvervangend directeur Energie & Omgeving van het Ministerie van Economische Zaken, ondertekende daartoe in aanwezigheid van 28 vertegenwoordigers uit de EU op het Energy Innovation Park de Green Deal die dit mede mogelijk maakt.
 • Zijperbrug 24 juni weer open voor verkeer

  18 juli 2016 Zijperbrug 24 juni weer open voor verkeer De Zijperbrug in Schagerbrug (gemeente Schagen) gaat op vrijdag 24 juni 2016 in de loop van de dag weer open voor verkeer. De brug was in verband met onderhoudswerkzaamheden afgesloten sinds oktober 2015. Inmiddels heeft het onderhoud plaatsgevonden en is de brug voor de komende 12 jaar gereed voor veilig weg- en vaarwegverkeer.
 • Nieuwe serie luchtfoto's N23 Westfrisiaweg

  21 juni 2016 Nieuwe serie luchtfoto's N23 Westfrisiaweg Regelmatig maakt Aerovista luchtfotografie luchtfoto's van de N23 Westfrisiaweg. De foto's geven een mooi overzicht van de voortgang van het project en de veranderingen in het West-Friese landschap.
 • Strandtrappen en Plein Petten feestelijk geopend

  21 juni 2016 Strandtrappen en Plein Petten feestelijk geopend Met een ferme druk op de knop hebben gedeputeerde Cees Loggen van provincie Noord-Holland en wethouder Jelle Beemsterboer van gemeente Schagen op maandagmiddag 20 juni 2016 het nieuwe Plein in Petten geopend. Ook de twee prachtige strandtrappen naast Zand tegen Zee en de Zuiderhazedwarsdijk zijn officieel in gebruik genomen.
 • Noord-Hollandse vondsten in de kast

  21 juni 2016 Noord-Hollandse vondsten in de kast In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is nu de presentatie ‘Archeologie uit je achtertuin’ te zien.
 • Provincie Noord-Holland showt kust en dijk in Venetië

  21 juni 2016 Provincie Noord-Holland showt kust en dijk in Venetië De provincie Noord-Holland laat zich zien op de Architectuur Biënnale in Venetië met de projecten 'Kust op Kracht' en 'Markermeerdijken'.
 • Besluitvorming over MER-alternatieven na de zomer

  16 juni 2016 Besluitvorming over MER-alternatieven na de zomer De provincies Noord- en Zuid-Holland besluiten na de zomer welke alternatieven verder worden onderzocht in de Milieu Effect Rapportage (MER) Duinpolderweg.
 • Groen licht herinrichting N243 Alkmaar-Avenhorn

  19 juli 2016 Groen licht herinrichting N243 Alkmaar-Avenhorn De provincie Noord-Holland gaat van start met de herinrichting van de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn. Door de weg anders in te richten wil de provincie de N243 veiliger maken voor het verkeer. Nu het ontwerp van de herinrichting definitief is, kan nog dit jaar gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden.
 • Afval zoekt nieuwe eigenaar

  15 juni 2016 Afval zoekt eigenaar De provincie Noord-Holland en de TU Delft introduceren ‘Matchmaker’.Deze digitale “koppelaar” maakt het voor bedrijven mogelijk hun overtollig spullen en recyclebare materialen aan te bieden en ook aan te geven welke spullen ze zelf kunnen gebruiken. Er wordt dan gezocht naar een aanbieder of aannemer voor deze materialen. Op die manier besparen bedrijven kosten en wordt er minder afval weggegooid.
 • Tweede deel tentoonstelling BINNENSTEBUITEN van start

  13 juni 2016 Tweede deel tentoonstelling BINNENSTEBUITEN van start In de 17e en 18e eeuw ontvluchtten kooplieden en welgestelde families in de zomermaanden de drukke, stinkende stad om te genieten van kunst, literatuur en muziek in hun buitenverblijven.
 • Vernieuwd stationsgebied Beverwijk feestelijk geopend

  11 juni 2016 Vernieuwd stationsgebied Beverwijk feestelijk geopend Het vernieuwde Stationsplein in Beverwijk is vandaag geopend door gedeputeerde Joke Geldhof en Cecilia van Weel, wethouder van de gemeente Beverwijk. Er zijn een nieuw busstation en een ondergrondse fietsenstalling gebouwd en het hele Stationsplein is opnieuw ingericht.
 • Bushaltes Stationsplein op Schiphol-Oost verplaatst

  10 juni 2016 Bushaltes Stationsplein op Schiphol-Oost verplaatst Op het Stationsplein Op Schiphol-Oost is in mei de bushalte Stationsplein Zuid-west verplaatst. De nieuwe halte is reeds geopend.
 • Ruimte voor toplocaties in de Metropoolregio Amsterdam

  10 juni 2016 Ruimte voor toplocaties in de Metropoolregio Amsterdam Stedelijke regio’s zijn de plekken waar het gebeurt in de wereld. Er vindt mondiaal een hevige concurrentiestrijd tussen die regio’s plaats. Noord-Holland heeft met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een grote troef in handen. Meer ruimte voor het ontwikkelen van deze regio is daarom ook cruciaal.
 • Onderzoek naar verbetering bereikbaarheid tijdens bouw nieuwe brug Ouderkerk

  10 juni 2016 Onderzoek naar verbetering bereikbaarheid tijdens bouw nieuwe brug Ouderkerk De provincie Noord-Holland onderzoekt een aantal oplossingen voor de verbetering van de lokale bereikbaarheid tijdens de bouw van een nieuwe brug in Ouderkerk aan de Amstel in 2018. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de zorgen die zijn geuit door bedrijven en bewoners in de omgeving.
 • Strooien met sap uit bermgras, de toekomst?

  09 juni 2016 Strooien met sap uit bermgras, de toekomst? De wegen niet strooien met zout, maar met sap uit bermgras. Het lijkt een onwaarschijnlijk scenario, maar mogelijk is het over een aantal jaren praktijk in Noord-Holland. Samen met de TU Delft en aannemers Van Gelder en Van Bodegom onderzoekt de provincie of het mogelijk is. De innovatie werd vrijdag 3 juni aan belangstellenden getoond.
 • Weekendafsluitingen tussen kruising Driemond/Gein en Weesperbrug

  09 juni 2016 Weekendafsluitingen tussen kruising Driemond/Gein en Weesperbrug Begin juli zijn er werkzaamheden tussen de kruising Driemond/ Gein en de aansluiting met de Weesperbrug.
 • Biodiversiteit op het land

  09 juni 2016 Biodiversiteit op het land Biodiversiteit speelt overal een rol en zo ook bij agrariërs. Dat werd duidelijk tijdens het tweede Kenniscafe Groen Kapitaal van de provincie.
 • Inloopavond provinciaal inpassingsplan brug Ouderkerk

  09 juni 2016 Inloopavond provinciaal inpassingsplan brug Ouderkerk De provincie Noord-Holland bouwt in 2018 in samenwerking met de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen en de Stadsregio Amsterdam een nieuwe brug over de Amstel in Ouderkerk aan de Amstel. De ruimtelijke inpassing en het gebruik van de nieuwe brug worden vastgelegd in een bestemmingsplan op provinciaal niveau, een zogeheten provinciaal inpassingsplan.
 • Koopgedrag inwoners Randstad scherp in beeld

  08 juni 2016 Koopgedrag inwoners Randstad scherp in beeld Waar kopen inwoners van de Randstad hun dagelijkse boodschappen en waar gaan ze winkelen? Wat is de rol van internet? Hoe functioneren de winkelgebieden in de Randstad? En wat zijn de grootste veranderingen in het koop- en winkelgedrag ten opzichte van vijf jaar geleden? Het zijn enkele van de vragen waar het ‘Koopstromenonderzoek Randstad 2016’ een antwoord op geeft.
 • Energieke start voor Hansa Green Tour 2016

  19 juli 2016 Energieke start voor Hansa Green Tour 2016 De 7e editie van de jaarlijkse Hansa Green Tour van is op 8 juni van start gegaan. Meer dan 20 ondernemers rijden per elektrisch, hybride of groengas voertuig van Den Oever naar Bremen. Gedeputeerde Jack van der Hoek heeft bij de getijde energiecentrale van Tocardo het startschot gegeven voor het evenement.
 • Rechter wijst ook het vangen van ganzen rond Schiphol af

  19 juli 2016 Rechter wijst ook het vangen van ganzen rond Schiphol af Vanwege de vliegveiligheid wil de provincie Noord-Holland de risico’s op “birdstrikes” rondom Schiphol zoveel mogelijk verminderen. Om de vele ganzen rondom Schiphol effectief te kunnen bestrijden mogen verschillende maatregelen ingezet worden, zoals het vangen en met CO2 doden van de ganzen.
 • Proef met energieneutrale Afsluitdijk

  08 juni 2016 Proef met energieneutrale Afsluitdijk Gedeputeerde Staten willen een ontheffing verlenen voor het plaatsen van een tijdelijke windturbine aan het begin van de Afsluitdijk bij Den Oever.
 • 11.600 meter geluidsschermen langs Westfrisiaweg

  07 juni 2016 11.600 meter geluidsschermen langs Westfrisiaweg De N23 Westfrisiaweg is een omvangrijk project. Zo brengt bouwbedrijf Heijmans in totaal 41.000 m2 aan markeringen aan en 50.000 meter aan vangrail.
 • Inloopavond onderhoud Franse Kampweg (N236) in Hilversum

  07 juni 2016 Inloopavond onderhoud Franse Kampweg (N236) in Hilversum De provincie Noord-Holland organiseert op maandagavond 20 juni 2016 tussen 19.00 uur en 21.00 uur een inloopavond over het onderhoud aan de Franse Kampweg (N236) in Wijkcentrum de Kruisdam in Hilversum.
 • Wat deed Hilde in Castricum 400 jaar na Chr.?

  07 juni 2016 Wat deed Hilde in Castricum 400 jaar na Chr.? 15 juni wordt door Frans Diederik in een lezing in Huis van Hilde een aantal vragen rondom Hilde beantwoord.
 • Fiets belangrijk voor OV-knooppunten

  01 juni 2016 Fietsrekken De provincie zet in op het bundelen van woningbouw, werkplekken en voorzieningen bij goed bereikbare treinstations, binnen 1200 meter rondom een station en binnen bestaand bebouwd gebied. De provincie heeft dit gebied nu vergroot met het gebied van waaruit treinstations binnen tien minuten fietsen bereikbaar zijn.
 • Provincie maakt zonneparken mogelijk

  01 juni 2016 Provincie maakt zonneparken mogelijk De provincie Noord-Holland wil ruimte geven aan initiatieven die bijdragen aan het duurzaam opwekken van energie. Daarom zijn er voorwaarden en regels opgesteld die het bouwen van zonneparken ook in het landelijk gebied mogelijk maken.
 • Herstelwerkzaamheden Schipholdraaibrug gestart

  01 juni 2016 Herstelwerkzaamheden Schipholdraaibrug gestart De provincie Noord-Holland is gestart met herstelwerkzaamheden aan de Schipholdraaibrug in de gemeente Haarlemmermeer.
 • Startnotitie Omgevingsvisie NH2050 gereed

  31 mei 2016 Startnotitie Omgevingsvisie NH2050 gereed Met de vaststelling van de Startnotitie Omgevingsvisie NH2050 door Provinciale Staten gaat de ontwikkeling van onze omgevingsvisie van start. In wat voor omgeving willen Noord-Hollanders leven?
 • Bloed in de polder

  31 mei 2016 Bloed in de polder Er altijd al van gedroomd om zelf een spannend verhaal te schrijven? Tijdens de Spannende Boeken Weken met het thema ‘Bloed in de Polder’ in juni kan iedereen in Huis van Hilde mee schrijven aan het mysterie van Hilde.
 • Meer woningbouwplannen rond treinstations

  31 mei 2016 Meer woningbouwplannen rond treinstations Om het maatschappelijke rendement en de voortgang van het programma OV-knooppunten te kunnen volgen heeft de provincie Noord-Holland de ‘Monitor OV-knooppunten’ opgesteld. Twee belangrijke inzichten op basis van de indicatieve monitor zijn: Er moet meer woningbouw gepland worden rond treinstations en er is meer aandacht nodig voor de leegstand van kantoren op deze locaties.
 • Waarnemend burgemeester Bloemendaal blijft tot februari 2017

  30 mei 2016 Placeholder De huidige waarnemend burgemeester van Bloemendaal, mr. B.B. (Bernt) Schneiders, blijft tot 1 februari 2017 in functie.
 • Jubileumeditie Amstellanddag 5 juni 2016

  30 mei 2016 Jubileumeditie Amstellanddag 5 juni 2016 De Stichting Beschermers Amstelland organiseert jaarlijks de Amstellanddag, waarbij boeren, kunstenaars en ondernemers de deuren openen voor bezoekers.
 • Werkzaamheden langs Crailoseweg (N527)

  27 mei 2016 Placeholder Vanaf woensdag 25 mei 2016 is PWN gestart met het verleggen van de waterleiding in de groenstrook langs de Crailoseweg in Blaricum/Huizen.
 • Inloopavond provinciaal inpassingsplan brug Ouderkerk

  27 mei 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland bouwt in 2018 in samenwerking met de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen en de Stadsregio Amsterdam een nieuwe brug over de Amstel in Ouderkerk aan de Amstel.
 • Zomerwandeling op Noord-Hollandpad tijdens 10-jarig bestaan

  27 mei 2016 Zomerwandeling op Noord-Hollandpad tijdens 10-jarig bestaan De provincie Noord-Holland organiseert op zaterdag 4 juni 2016 een zomerwandeling over het Noord-Hollandpad met als startpunt Den Burg op Texel (etappe 2).
 • Tijdelijke afsluiting kruising N248/Grote Sloot in Schagerbrug

  27 mei 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland verricht onderhoud aan de Zijperbrug in Schagerbrug, gemeente Schagen. Tussen 31 mei en 3 juni wordt het brugdek van de Zijperbrug weer teruggeplaatst.
 • Jack van der Hoek neemt nieuwe UITwaaier in ontvangst

  27 mei 2016 Jack van der Hoek neemt nieuwe UITwaaier in ontvangst De UITwaaier is een uitgaanskrant die al twintig jaar als wegwijzer fungeert voor bezoekers en bewoners van Noord-Holland. Gedeputeerde Cultuur, Jack van der Hoek, nam het eerste exemplaar in ontvangst.
 • Terinzagelegging Ontwerpnatuurbeheerplan 2017

  27 mei 2016 Terinzagelegging Ontwerpnatuurbeheerplan 2017 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het ‘Ontwerpnatuurbeheerplan 2017’ op 17 mei 2016 vastgesteld en akkoord bevonden voor terinzagelegging.
 • Vuurtoreneiland is nieuwe belevenis

  26 mei 2016 Placeholder Gedeputeerde Joke Geldhof opende op donderdag 26 mei 2016 de gerestaureerde kazerne, munitiebunkers en geschutplatformen op het Vuurtoreneiland in het Markermeer bij Durgerdam.
 • Film HOV Velsen ‘Vrij baan voor de bus’

  26 mei 2016 Placeholder Voor de aanleg van HOV Velsen, een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Station Haarlem en IJmuiden, zijn grote veranderingen nodig in de openbare ruimte.
 • De hoogte in

  26 mei 2016 De hoogte in Over een fietstunnel, onder het spoor door, bovenlangs kruisen. De N23 Westfrisiaweg is straks een weg met hoogteverschillen. Dat kun je nu al zien tijdens de aanleg.
 • Eerste stap samenwerking langs Kennemerlijn

  25 mei 2016 Placeholder Gemeenten langs de Kennemerlijn willen samen met ondernemers, ontwikkelaars en andere partijen aan de slag met het verbeteren van de stationsomgevingen.
 • Roadshow MIT ondersteunt innovatieve mkb’ers

  25 mei 2016 Placeholder Op dinsdag 7 juni 2016 komt de Roadshow MIT (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) naar Haarlem. Noteer deze datum in uw agenda als u van plan bent om een aanvraag in te dienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Jaap Bond, gedeputeerde Economie van de provincie Noord-Holland, is op 7 juni gastheer.
 • Noord-Holland klaar voor nieuwe Natuurwet

  25 mei 2016 Placeholder Vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe Wet natuurbescherming. De provincies krijgen de regie over het natuurbeleid in de regio, waar voorheen de Rijksoverheid daar verantwoordelijk voor was.
 • Kom langs op de bouwplaats van de N241 tijdens Dag van de Bouw

  25 mei 2016 Kom langs op de bouwplaats van de N241 tijdens Dag van de Bouw Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 4 juni 2016 kunnen geïnteresseerden een bezoek brengen aan de bouwplaats van het project herinrichting Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat.
 • Nachtwerkzaamheden N244 op en nabij brug over de Beemsterringvaart

  24 mei 2016 Nachtwerkzaamheden N244 op en nabij brug over de Beemsterringvaart Provincie Noord-Holland werkt ook deze week twee nachten aan het viaduct (N244) over de Beemsterringvaart.
 • Natuurbrug Utrechtseweg (N417) verbindt natuur in het Gooi

  23 mei 2016 Placeholder Op zaterdag 21 mei opende gedeputeerde Tjeerd Talsma de natuurbrug over de Utrechtseweg. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de natuurlijke verbinding van de hele Heuvelrug: van het Gooimeer tot aan Nederrijn.
 • Afsluitdijk open voor vis

  23 mei 2016 Placeholder Zaterdag 21 mei was Wereldvismigratiedag. Door de aanleg van dammen en dijken kunnen trekvissen niet van zout- naar zoetwater zwemmen. Dit is wel nodig om op te groeien en zich voort te planten.
 • Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Luwtemaatregelen Hoornse Hop (Rijkswaterstaat)

  23 mei 2016 Placeholder Burgemeester en wethouders van Lelystad maken op grond van artikel 7.27 van de Wet milieubeheer bekend dat er voor het project Luwtemaatregelen Hoornse Hop van Rijkswaterstaat een milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld en dat voorafgaand hieraan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage wordt gelegd.
 • Noord-Hollandse bedrijven investeren in duurzame landbouw

  20 mei 2016 Placeholder De bodem gebruiken én de vruchtbaarheid ervan behouden, minder plantenziektes, een grotere voedselveiligheid, een hogere biodiversiteit en minder energieverbruik. Dat willen de agrarische ondernemers van Evergreen bereiken met robots, automatisering en innovatieve teelttechnieken.
 • Herbestemming NH 2016 van start

  20 mei 2016 Placeholder Gedeputeerde Jack van der Hoek heeft het startsein gegeven voor het programma Herbestemming NH 2016. De werkplaats van Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, de Doopsgezinde Kerk Oosterend (Texel) en de Hervormde Kerk Oostwoud zijn geselecteerd voor deelname aan het programma.
 • Winkelgebieden: van visie naar uitvoering

  19 mei 2016 Placeholder Deze week is in het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer de beleidsstudie ‘De Veerkrachtige Binnenstad’ van het Planbureau voor de Leefomgeving behandeld.
 • Kansen voor winkelgebieden

  19 mei 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland draagt bij aan de herstructurering van winkelgebieden in Alkmaar, Castricum en de Gooi en Vechtstreek. De bijdrage is bedoeld om de gemeenten te helpen hun winkelgebiedsvisies in uitvoering om te zetten.
 • Heijmans start met bouw van viaduct Houterweg

  19 mei 2016 Heijmans start met bouw van viaduct Houterweg Verkeerssituatie Houterweg tijdelijk gewijzigd.
 • Provincie Noord-Holland stelt Kaderbrief 2017 vast

  19 mei 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland investeert de komende jaren extra in innovatie, natuur en wonen. Noord-Holland maakt realistische en ambitieuze keuzes voor werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid.
 • Provincie Noord-Holland investeert in haar infrastructuur

  19 mei 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland gaat de komende periode ruim € 37 miljoen investeren in haar infrastructuur. Van dit bedrag wordt de provinciale infrastructuur onderhouden en, indien nodig, verbeterd of uitgebreid.
 • Start bouw fietstunnel Molenweg (Heerhugowaard)

  19 mei 2016 Start bouw fietstunnel Molenweg (Heerhugowaard) Voor fietsers wordt de toekomstige situatie veel veiliger, onder andere door de aanleg van vrijliggende fietspaden en veiliger fietskruisingen. Zo komt er een fietstunnel bij de Molenweg in Heerhugowaard.
 • Meer geld voor droomhuizen in Noord-Holland

  18 mei 2016 Meer geld voor droomhuizen in Noord-Holland Provincie Noord-Holland heeft momenteel € 761.000,- beschikbaar voor renteloze leningen aan zelfbouwgroepen.
 • N23 Westfrisiaweg: het bouwen begint

  18 mei 2016 N23 Westfrisiaweg het bouwen begint De provincie Noord-Holland werkt de komende jaren aan de realisatie van de N23 Westfrisiaweg, een dwarsverbinding door Noord-Holland.
 • Provincie zoekt pachters

  18 mei 2016 Placeholder De provincie heeft een groot aantal agrarische percelen in eigendom. De provincie wil de percelen die niet direct nodig zijn, voor het jaar 2017 in pacht uit geven aan belangstellenden met het hoofdberoep in de landbouw.
 • GS-besluit over wijzigingen Provinciale Ruimtelijke Verordening

  18 mei 2016 Placeholder Gedeputeerde Staten hebben op 10 en 17 mei 2016 een besluit genomen over de ontwerpwijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).
 • Afsluiting Havenstraat in Zijdewind duurt langer

  18 mei 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland sluit de Havenstraat langer af dan gepland. Het verleggen van de kabels en leidingen voor de aanleg van de fietsstraat neemt meer tijd in beslag.
 • Provincie beperkt geluidbelasting

  17 mei 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland is er de afgelopen jaren goed in geslaagd om geluidhinder veroorzaakt door verkeer op provinciale wegen te beperken. Dit is de hoofdconclusie uit een onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer over geluidhinder.
 • Megaklus geklaard bij HOV Velsen

  17 mei 2016 Megaklus geklaard bij HOV Velsen Het mag met recht een megaklus genoemd worden. Afgelopen Pinksterweekend was het zo ver. Na maanden van intensieve voorbereidingen kon het bouwteam eindelijk aan de slag met het plaatsen van het spoordek voor de onderdoorgang onder het spoor.
 • Werkbezoek gedeputeerde Elisabeth Post aan HOV Velsen

  13 mei 2016 Werkbezoek gedeputeerde Elisabeth Post aan HOV Velsen Er worden grote stappen gezet in de realisatie van het HOV-tracé in Velsen. Het project bevindt zich inmiddels volop in de uitvoeringsfase. Tijdens het Pinksterweekend vindt één van de grootste mijlpalen in de aanleg van het tracé plaats; de realisatie van de onderdoorgang onder het spoor van Haarlem naar Beverwijk.
 • Tijdelijk één rijbaan op Crailoseweg (N527) Blaricum

  13 mei 2016 Placeholder Op dinsdag 17 en woensdag 18 mei 2016 worden er boomstronken langs de Crailoseweg (N527) uit de grond gehaald. Verkeer wordt tijdelijk over één rijbaan langs de werkzaamheden geleid. Dit kan vertraging veroorzaken.
 • Brief Eric Corton aan Willem Arondéus

  12 mei 2016 Placeholder Onder grote belangstelling hield (radio)presentator en acteur Eric Corton op 12 mei de Willem Arondéuslezing 2016 in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem. De lezing van Corton had de vorm van een brief aan Willem Arondéus.
 • Nieuwe zuidelijke rotonde bij kruising N302 – Noorderboekert in gebruik

  12 mei 2016 Placeholder Vanaf 3 juni rijdt het verkeer bij de kruising van de N302 met de Noorderboekert over een nieuw aangelegde rotonde: de nieuwe zuidelijke rotonde in de aansluiting Noorderboekert voor de toekomstige N23 Westfrisiaweg.
 • Nieuwe verkeerssituatie bij de N506-Voetakkers (Stede Broec)

  12 mei 2016 Nieuwe verkeerssituatie bij de N506-Voetakkers (Stede Broec) Een onderdeel van de N23 Westfrisiaweg is de aansluiting op de Voetakkers en de aanleg van een vrijliggend fietspad. Het vrijliggende fietspad wordt vanaf aanstaande vrijdag 13 mei in gebruik genomen.
 • Voorlopig laatste kans bezichtigen japon in Kaap Skil

  12 mei 2016 Placeholder De door Texelse duikers opgedoken japon in Kaap Skil is nog tot met maandag 16 mei in het museum in Oudeschild te zien. Daarna gaan het textiel en de overige objecten voor onderzoek en conservering naar het provinciaal archeologiedepot Huis van Hilde. De vondsten zijn dan niet voor publiek toegankelijk.
 • Via games de Noord-Hollandse buitenplaatsen ontdekken

  12 mei 2016 Placeholder Morgen, op 13 mei, wordt een app gelanceerd waarmee kinderen op speurtocht kunnen in Noord-Hollandse buitenplaatsen.
 • Minder leegstand kantoren Metropoolregio Amsterdam

  12 mei 2016 Placeholder In 2015 daalde het percentage leegstaande kantoren in de Metropoolregio Amsterdam van 20,2% naar 17,8%.
 • Bamboe geluidsscherm langs N245 begint te groeien

  12 mei 2016 Placeholder De voorjaarszon doet het bamboe geluidsscherm langs de Schagerweg (N245) in de gemeente Langedijk goed.
 • Groen licht voor betere doorstroming verkeer

  11 mei 2016 Groen licht voor betere doorstroming verkeer De verkeerslichten van de gemeente Zaanstad worden aangesloten op de verkeerscentrale van de provincie Noord-Holland.
 • 18 miljoen euro voor duurzame innovaties in Noord-Holland

  11 mei 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland stelt 18 miljoen euro beschikbaar om MKB’ers te helpen bij de realisatie van innovatieve ideeën.
 • Alternatief voor N247 Broek in Waterland wordt nader uitgewerkt

  10 mei 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland heeft besloten om het voorstel van de dorpsraad Broek in Waterland, waarin een onderdoorgang voor de N247 is opgenomen, verder uit te werken.
 • Investeringskader Waddengebied

  09 mei 2016 Placeholder Het Waddenfonds stelt middelen beschikbaar om te investeren in de natuur en de economie van het Waddengebied.
 • Groen licht voor windpark Wieringermeer

  04 mei 2016 Groen licht voor windpark Wieringermeer Groen licht voor het windpark Wieringermeer. Na een positieve uitspraak van de Raad van State vandaag, kan begonnen worden met de bouw van een van de grootste windparken op land in Nederland.
 • Aanvragen voor MIT-subsidie vanaf 10 mei

  04 mei 2016 Placeholder Vanaf 10 mei 2016 kunnen Noord-Hollandse ondernemers MIT-subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van energie, agri & food, tuinbouw, water en logistiek.
 • Bouw brug kanaal Schagen-Kolhorn

  04 mei 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland bouwt een nieuwe brug parallel aan de Lasschoterbrug over het kanaal Schagen-Kolhorn tussen de Provincialeweg (N241) en Kanaalweg (N248).
 • Vondst van de Maand in Huis van Hilde: stille getuigen uit de Tweede Wereldoorlog

  03 mei 2016 Placeholder In de Vondst van de Maand-vitrine in Huis van Hilde liggen in mei enkele archeologische vondsten uit de Tweede Wereldoorlog.
 • Werkzaamheden bij spoor Driehuis-Santpoort

  03 mei 2016 Placeholder Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 13 tot en met maandag 16 mei ligt het treinverkeer tussen Beverwijk en Haarlem stil. Dit als gevolg van werkzaamheden ten zuiden van Driehuis, waar een onderdoorgang voor de HOV busbaan wordt gemaakt.
 • Ontwerpbesluit tot wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

  03 mei 2016 Placeholder Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het ontwerpbesluit wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ter inzage leggen van vrijdag 6 mei 2016 tot en met donderdag 16 juni 2016.
 • Noord-Holland wil meer invloed in Europa

  02 mei 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland wil samen met de andere Randstadprovincies de komende jaren meer invloed uitoefenen op Europees beleid dat belangrijk is voor de Randstad.
 • Nieuwe burgemeester Hoorn

  29 april 2016 Placeholder Jan Nieuwenburg is benoemd tot burgemeester van Hoorn. De benoeming gaat in op 17 mei 2016.
 • Kom zwemmen in Noord-Hollands water!

  28 april 2016 Placeholder Het zwemseizoen start officieel op zondag 1 mei. In Noord-Holland zijn 151 officiële zwemplekken waar tussen 1 mei en 1 oktober de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd.
 • Resterende werkzaamheden Provincialeweg tussen Loosdrechtdreef en Driemond (N236)

  28 april 2016 Placeholder Eind april/begin mei worden er resterende werkzaamheden aan het fietspad en de rijbaan uitgevoerd.
 • Provincie investeert in regio Markermeerdijken

  28 april 2016 Provincie investeert in regio Markermeerdijken De provincie Noord-Holland reserveert € 20 miljoen voor extra voorzieningen voor recreatie, toerisme, natuur en cultuurhistorie, gekoppeld aan de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam.
 • R-Net Bushalte Vurige Staart Purmerend

  28 april 2016 Placeholder R-Net vervangt op 3 mei de halte Vurige Staart in Purmerend. De werkzaamheden duren niet lang en zouden geen ongemak voor de omgeving op moeten leveren.
 • Provincie Noord-Holland honoreert vijf pop-up activiteiten in herbestemmingslocaties

  28 april 2016 Placeholder Laat u dit jaar verrassen door creatieve activiteiten in leegstaande monumenten in Noord-Holland! De provincie Noord-Holland heeft vijf ideeën voor tijdelijke programmering in herbestemmingslocaties geselecteerd.
 • 13 kandidaten burgemeesterschap Edam-Volendam

  26 april 2016 Placeholder Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Edam-Volendam hebben 13 personen gesolliciteerd, onder wie 4 vrouwen en 9 mannen.
 • Werkzaamheden bij rotonde Florasingel (Stede Broec)

  26 april 2016 Placeholder Autoverkeer kan vanaf 12 mei tot en met eind oktober 2016 niet meer afslaan vanaf de provinciale weg N506 richting de Florasingel/Zuiderdijk en vice versa, vanwege werkzaamheden voor de N23 Westfrisiaweg.
 • Werkzaamheden kruising Oostergouw – N302

  26 april 2016 Placeholder Van 9 mei tot en met 2 juni voert Heijmans werkzaamheden uit bij kruising Oostergouw – N302. Daar kan het nieuwe viaduct gebouwd worden als de huidige rijbanen vrij van verkeer zijn. Daarom legt Heijmans komende weken de nieuwe toe- en afritten aan en gaat het verkeer daar over rijden.
 • Noord-Holland: een economisch sterke en aantrekkelijke provincie

  26 april 2016 Placeholder Op economisch vlak doet Noord-Holland het goed, beter dan andere provincies. De combinatie van enerzijds ruimte en groen en anderzijds de internationale faciliteiten in de metropoolregio Amsterdam maakt Noord-Holland aantrekkelijk voor veel verschillende vormen van bedrijvigheid.
 • Nieuwe geluidsontheffing Nieuwe Zeesluis IJmuiden ter inzage

  26 april 2016 Placeholder Aannemersconsortium OpenIJ, dat in opdracht van Rijkswaterstaat werkt aan de aanleg van de nieuwe zeesluis IJmuiden, heeft een tweede geluidsontheffing aangevraagd bij de Omgevingsdienst NZKG voor de realisatie van de nieuwe zeesluis IJmuiden.
 • Special Stelling van Amsterdam 20 jaar UNESCO

  26 april 2016 Placeholder De Stelling van Amsterdam is 20 jaar UNESCO Werelderfgoed. Dit wordt het gehele jaar gevierd.
 • Paviljoen opent deuren tijdens Buitenplaatsenweekend

  21 april 2016 Placeholder In het weekend van 23 en 24 april 2016 start het buitenplaatsenseizoen op Paviljoen Welgelegen in Haarlem.
 • Selectie Herbestemming NH 2016 bekend

  21 april 2016 Placeholder De werkplaats van Museumstoomtram Hoorn, de Doopsgezinde Kerk Oosterend (Texel) en de Hervormde Kerk Oostwoud zijn geselecteerd voor deelname aan het programma van Herbestemming NH 2016.
 • Techniekpact aangepast voor 2020

  21 april 2016 Placeholder Maandag 18 april 2016 vond de jaarconferentie van het Techniekpact plaats, waar gedeputeerde Tjeerd Talsma namens de regio Noord-West heeft ondertekend.
 • Provincie Noord-Holland maakt werk van werk

  21 april 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland zet zich in voor een gezonde en veerkrachtige arbeidsmarkt door een actieve rol op te pakken om Noord-Hollanders passend werk te laten vinden, opleidingen aansluiten op de wensen van de arbeidsmarkt en er voldoende geschoold personeel is.
 • Romeins buffet en puzzelen met echte scherven in meivakantie

  19 april 2016 Placeholder In Huis van Hilde kun je een Romeinse meivakantie beleven. ‘Zelf doen’ is daarbij het motto.
 • Onderzoek COA provincie Noord-Holland afgerond

  19 april 2016 Onderzoek COA provincie Noord-Holland afgerond Niets staat de opvang van 600 vluchtelingen op Crailo meer in de weg.
 • Inpassingsplan 'Netuitbreiding Kop van Noord-Holland' ter inzage

  18 april 2016 Inpassingsplan 'Netuitbreiding Kop van Noord-Holland' ter inzage Het Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland ligt vanaf 18 april tot en met 30 mei 2016 ter inzage bij de provincie Noord-Holland.
 • NH Kwartaalblad introduceert gedeputeerde Jack van der Hoek

  18 april 2016 Placeholder Jack van der Hoek, voormalig wethouder van de gemeenten Haarlem en Uitgeest, met ruime bestuurlijke ervaring, zet zich sinds 8 februari als gedeputeerde voor Duurzaamheid, Energie, Bestuur en Cultuur in voor álle Noord-Hollanders.
 • Gezamenlijke vergadering Statencommissies Noord- en Zuid-Holland over Duinpolderweg

  18 april 2016 Placeholder Woensdag 20 april vergaderen de Statencommissies Mobiliteit van de provincie Noord-Holland en de provincie Zuid-Holland met elkaar over de resultaten van de tussenstap in het project Duinpolderweg.
 • Verplaatsing vestingmuur bij spoorweg Beverwijk

  15 april 2016 Placeholder De doorgang in de vestingmuur voor de spoorweg Beverwijk-Uitgeest is een provinciaal monument en maakt onderdeel uit van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Een van de vestingmuren is afgebroken omdat het spoor op deze locatie verbreed moet worden.
 • Aanleg busverbinding HOV Schiphol-Oost gestart

  15 april 2016 Aanleg busverbinding HOV Schiphol-Oost gestart De aanleg van de hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) tussen Schiphol-Oost en Schiphol-Rijk is donderdag 14 april symbolisch gestart met het markeren van de eerste halte: Oostgat.
 • Eeuwenoude japon in scheepswrak Texel gevonden

  14 april 2016 Placeholder In een zeventiende eeuws scheepswrak in de Waddenzee bij Texel zijn zeer bijzondere spullen gevonden. Onder meer een zeer exclusieve japon die wonderbaarlijk goed bewaard is gebleven.
 • Komend weekend werkzaamheden kruising Salvador Allendelaan – N244

  14 april 2016 Placeholder Van vrijdag 15 april 20.00 uur tot en met maandag 18 april 05.00 uur zijn er werkzaamheden aan de kruising N244 – Salvador Allendelaan.
 • Fortenseizoen weer geopend

  14 april 2016 Placeholder In het weekend van 16 en 17 april openen de forten van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie hun deuren voor publiek. 'Werelds' erfgoed staat dit weekend centraal.
 • Start restauratie en herbestemming Fort bij Krommeniedijk

  14 april 2016 Placeholder Gedeputeerde Joke Geldhof geeft 15 april 2016 samen met de samenwerkende partijen het startsein voor de voorbereidende werkzaamheden van de restauratie en herbestemming Fort bij Krommeniedijk in Uitgeest.
 • Opening tijdelijk informatiecentrum Afsluitdijk

  14 april 2016 Placeholder Het tijdelijk informatiecentrum Afsluitdijk is op 13 april geopend voor publiek. Gedeputeerde Jack van der Hoek was namens de provincie Noord-Holland aanwezig om de openingshandeling te verrichten.
 • Biovergistingsinstallatie van B-Four Agro medio 2016 operationeel

  14 april 2016 Placeholder Jaarlijks twee miljoen Nm3 groen gas produceren voor bijna 1.400 huishoudens én de eigen kweeksystemen. Dat is het doel van de biovergistingsinstallatie van slaspecialist B-Four Agro uit Warmenhuizen.
 • Unieke natuur ‘Laag Holland’ behouden

  13 april 2016 Placeholder Het landschap ‘Laag Holland’, gelegen tussen Amsterdam en Zaanstad heeft belangrijke natuur- en cultuurhistorische waarden. Dit veenweidegebied herbergt internationaal unieke natuur. De provincie Noord-Holland heeft in samenspraak met de omgeving beheerplannen opgesteld om de bijzondere natuur van de ‘Natura 2000-gebieden’ in Laag Holland te behouden.
 • Binnenstebuiten: Noord-Hollandse buitenplaatsen in beeld

  13 april 2016 Placeholder In de 17e en 18e eeuw ontvluchtten kooplieden en welgestelde families in de zomermaanden de drukke, stinkende stad om te genieten van kunst, literatuur en muziek in hun buitenverblijven.
 • Stelling van Amsterdam 13 april in Klokhuis

  13 april 2016 Placeholder In maart zijn bij een aantal forten van de Stelling van Amsterdam opnames gemaakt voor de serie die Het Klokhuis heeft gemaakt over de UNESCO erfgoedmonumenten in Nederland.
 • Provincie denkt mee met versterking Markermeerdijken

  13 april 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland heeft het inspiratiedocument ‘Waterlandse Zeedijk, vier denkrichtingen voor een toekomstbestendige dijk’ vastgesteld.
 • Provincie Noord-Holland verlengt sponsorcontract met Bevrijdingspop

  13 april 2016 Placeholder De sponsorovereenkomst van de provincie Noord-Holland met Bevrijdingspop is verlengd tot en met de editie in 2019.
 • 151 zwemplekken in Noord-Holland

  13 april 2016 Placeholder Noord-Holland krijgt er acht nieuwe zwemplekken bij
 • Besluit aanwijzing zwemplekken 2016

  13 april 2016 Placeholder Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 12 april 2016 het besluit genomen om voor het zwemseizoen 2016 8 nieuwe zwemplekken aan te wijzen en 1 zwemplek af te voeren.
 • Aansluiting Haringhuizerweg-Provincialeweg (N241) Schagen dicht

  13 april 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland start met de bouw van de eerste nieuwe rotonde op de Provincialeweg (N241) in Schagen. De aansluiting van de Haringhuizerweg (ter hoogte van bedrijventerrein Witte Paal) naar de N241 wordt daarom afgesloten van 25 april tot en met 29 juni 2016.
 • Provincie laat alle fietsknelpunten van Noord-Holland in beeld brengen

  11 april 2016 Placeholder Naar school, naar werk, of naar de sportclub: we fietsen in Noord-Holland heel wat af.
 • Waddenfondsgeld voor monument op Afsluitdijk

  11 april 2016 Placeholder Het monument op de Afsluitdijk krijgt 1,5 miljoen uit het Waddenfonds. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de restauratie van het monument en de verbetering van toeristische voorzieningen rondom het monument.
 • Voormalige ambtswoning commissaris van de Koning geopend

  09 april 2016 Placeholder Het Huis Barnaart in Haarlem is vandaag, 9 april, officieel geopend en is vanaf nu geregeld toegankelijk voor publiek.
 • Nieuwe nieuwsbrief Verbinding A8-A9

  08 april 2016 Nieuwe nieuwsbrief Verbinding A8-A9 Vandaag is er een nieuwe nieuwsbrief Verbinding A8-A9 verschenen.
 • Eerste Chinees – Nederlandse forum over gebouwd erfgoed in provinciehuis

  08 april 2016 Placeholder Op vrijdagmiddag 22 april laten Chinese en Nederlandse sprekers elkaar de ontwikkelingen in hun land zien. Het forum vindt plaats in Paviljoen Welgelegen, het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem.
 • Nieuwe burgemeester Velsen

  08 april 2016 Placeholder De heer F.C. (Frank) Dales is benoemd tot burgemeester van Velsen. De benoeming gaat in op 19 april 2016.
 • Herstel wegdek Gooilandseweg (N236) tussen Weesp en Ankeveen

  08 april 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland gaat het wegdek van de Gooilandseweg (N236) tussen Aetsveld (Weesp) en de faunapassage (Ankeveen) herstellen.
 • Fort Kijkuit wint Europa Nostra Prijs

  07 april 2016 Placeholder Fort Kijkuit in Kortenhoef heeft de EU-prijs voor Cultureel Erfgoed, de Europa Nostra Prijs, gekregen voor het behoud van cultureel erfgoed.
 • Doorvaartversmalling Purmerringvaart-West door werkzaamheden N244

  07 april 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland werkt aan de verdubbeling van de N244 tussen de A7 en de N247. Het verbreden van het viaduct over het spoor en de Purmerringvaart-West, is onderdeel van deze werkzaamheden.
 • Werkzaamheden bij rotonde Vredemakersweg (Avenhorn)

  07 april 2016 Werkzaamheden bij rotonde Vredemakersweg (Avenhorn) (Brom)fietsers worden van 11 april tot en met medio 2017 omgeleid nabij de rotonde Vredemakersweg bij Avenhorn, vanwege werkzaamheden voor de N23 Westfrisiaweg.
 • Gedeputeerde Van der Hoek opent zonneweide in Bergen

  06 april 2016 Placeholder Zonneweide Bergen Fase 1 is woensdag 6 april officieel geopend door Jack van der Hoek, gedeputeerde duurzaamheid.
 • Herstelwerkzaamheden Leimuiderweg (N207) Haarlemmermeer

  06 april 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland herstelt het asfalt op de Leimuiderweg (N207) tussen de Getsewoudweg en de Weteringweg.
 • Provincie in actie tegen varend ontgassen

  06 april 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland gaat in actie om een verbod op varend ontgassen in te laten gaan.
 • Planstudie Verbinding A8-A9 richt zich op Nul-plusalternatief en Heemskerkalternatief

  06 april 2016 Planstudie Verbinding A8-A9 richt zich op Nul-plusalternatief en Heemskerkalternatief Uit de onderzoeksresultaten voor het verbeteren van de Verbinding A8-A9 komen twee alternatieven als de meest kansrijke opties naar voren: het Nul-plusalternatief (alternatief 2) en het Heemskerkalternatief (alternatief 5).
 • Geen concurrentie voor Den Helder Airport

  06 april 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland heeft formeel bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen besluit van de provincie Groningen om een helihaven in Eemshaven mogelijk te maken.
 • Meer kans voor natuur met de Green Deal

  06 april 2016 Placeholder Afgelopen vrijdag tekende de provincie Noord-Holland de Green Deal Infranatuur. Samen met 19 andere organisaties, zoals overheden, infrabeheerders, ingenieursbureaus en De Vlinderstichting.
 • Werkzaamheden kruising N244 - Salvador Allendelaan te Purmerend

  06 april 2016 Placeholder In vier weekenden tussen begin april en begin juni 2016, past de provincie Noord-Holland de kruising Provincialeweg (N244) – Salvador Allendelaan aan om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren.
 • Slimme Noord-Hollandse verkeerslichten communiceren met auto

  05 april 2016 Placeholder De zelfrijdende auto van Nissan die communiceert met de verkeerslichten van de provincie Noord-Holland is een van de innovatieve en slimme technieken (smart mobility) waarmee de provincie Noord-Holland werkt aan een betere doorstroming van het verkeer en de veiligheid op weg en water.
 • Crowdfunding kun je leren… met Voordekunst

  05 april 2016 Placeholder Als financieringsvorm is crowdfunding aan een behoorlijke opmars bezig. In een tijd van teruglopende financiering kan crowdfunding een interessante aanvulling vormen op het projectbudget, maar crowdfunding is zeker geen melkkoe.
 • Kersverse wandel- en fietsmogelijkheden in buitengebied Assendelft en Beverwijk

  05 april 2016 Placeholder Het aanbod voor fiets- en wandelmogelijkheden in het buitengebied van Assendelft en Beverwijk is verder uitgebreid.
 • Tijdelijke afsluiting (deel van) Hulkerweg bij A7 Avenhorn

  04 april 2016 Placeholder Vanaf 14 maart is een gedeelte van de Hulkerweg afgesloten. Wegens onvoorziene omstandigheden duren de werkzaamheden langer dan gepland. De Hulkerweg is nog tot zaterdag 16 april afgesloten.
 • Overdracht N196 aan gemeente Aalsmeer

  01 april 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland draagt op 1 april 2016 de N196 (Burgemeester Kasteleinweg) in beheer en onderhoud over aan de gemeente Aalsmeer.
 • Afsluiting fietstunnel bij Strand van Luna Heerhugowaard

  01 april 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland voert van 4 tot en met 22 april 2016 onderhoud uit aan de fietstunnel onder de Westerweg (N242) ter hoogte van het Strand van Luna in Heerhugowaard. De tunnel wordt daarvoor volledig afgesloten.
 • Denk mee over het OV in Noord-Holland Noord

  31 maart 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland vraagt alle betrokkenen, zoals belangenorganisaties, gemeenten maar ook de reizigers om hun mening te geven over het ontwerp Programma van Eisen (PvE) voor de aanbesteding van het openbaar vervoer Noord-Holland Noord.
 • Terinzagelegging ontwerp ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied en bijbehorende wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening

  31 maart 2016 Placeholder Met dit beleid wil de provincie ruimte geven aan opstellingen voor zonne-energie buiten het bebouwd gebied.
 • Kaders nieuw cultuurbeleid vastgesteld

  30 maart 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland heeft de kadernota voor het Cultuurbeleid 2017-2020 vastgesteld.
 • Herstelwerkzaamheden N239 en N240 in Medemblik

  30 maart 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland verricht van 11 tot en met 22 april 2016 herstelwerkzaamheden aan de Westerzeedijk (N239) en Markerwaardweg (N240) in de gemeente Medemblik.
 • Lezing in Huis van Hilde over het ontstaan van West-Friesland

  30 maart 2016 Placeholder Op 6 april geeft Wilko van Zijverden in Huis van Hilde een lezing over het West-Friese landschap in de Midden-Bronstijd.
 • SolaRoad goes California

  30 maart 2016 Placeholder Het Nederlandse energieconcept SolaRoad krijgt een vervolg in Californië.
 • Collegetour voert Gedeputeerde Staten naar West-Friesland

  30 maart 2016 Placeholder Het College van Gedeputeerde Staten vergaderde deze week niet in het provinciehuis, maar in de restauratie van het stoomtrammuseum in Hoorn.
 • Noord-Holland stelt Europees geld beschikbaar voor innovatieve en duurzame projecten

  30 maart 2016 Placeholder Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen € 5 miljoen beschikbaar voor innovatieve en duurzame projecten in de provincie Noord-Holland.
 • Terinzagelegging ruimtelijke regels voor zonneparken

  30 maart 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland wil ruimte geven aan zonne-initiatieven die bijdragen aan het duurzaam opwekken van energie.
 • Wegafsluiting Schipholweg (N232) door wegwerkzaamheden omlegging A9 Badhoevedorp

  30 maart 2016 Placeholder Als onderdeel van omlegging van de A9 bij Badhoevedorp krijgt de Schipholweg (N232) twee verdiepte onderdoorgangen.
 • Vrije busbaan Santpoort-Noord in gebruik

  29 maart 2016 Placeholder Op Goede vrijdag, 25 maart, is de nieuwe vrije busbaan bij Santpoort-Noord in gebruik genomen. Sinds dat moment rijden de bussen van Connexxion over de nieuwe busbaan. De busbaan loopt van het kruispunt Hoofdstraat/N208 tot een punt even ten zuiden van de Slaperdijk.
 • Joke Geldhof bekijkt hoe Zaanstad werkt aan wonen in de stad

  25 maart 2016 Joke Geldhof bekijkt hoe Zaanstad werkt aan wonen in de stad Gedeputeerde Joke Geldhof (Ruimte en Wonen) bracht vrijdag 25 maart een werkbezoek aan een aantal woningbouwlocaties in Zaanstad.
 • Wethouder Boersen biedt stuurgroep HOV in ’t Gooi onderzoek naar meerijd-variant aan

  25 maart 2016 Placeholder De gemeente Blaricum heeft de afgelopen weken een nieuw onderzoek laten uitvoeren naar een variant voor meerijden van de HOV-bus via ’t Merk. Deze variant is in januari door ‘Hart voor Blaricum’ ingediend.
 • Geld voor herstel landschap Texel

  16 maart 2016 Geld voor herstel landschap Texel Het Waddenfonds geeft € 325.000,- subsidie voor het uitbreiden van recreatiemogelijkheden van natuurgebied Waalenburg op Texel.
 • GS stellen PIP netuitbreiding Kop van Noord-Holland vast

  10 maart 2016 GS stellen PIP netuitbreiding Kop van Noord-Holland vast Gedeputeerde Staten hebben het Provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de netuitbreiding Kop van Noord-Holland vastgesteld.
 • Start voorbereidende werkzaamheden fietsbrug Nigtevecht

  10 maart 2016 Start voorbereidende werkzaamheden fietsbrug Nigtevecht De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de fietsbrug en natuurverbinding Nigtevecht gaan binnenkort starten, nu de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht unaniem heeft ingestemd met het bestemmingsplan fietsbrug Nigtevecht.
 • Vanaf mei 300 vluchtelingen op Crailo

  09 maart 2016 Vanaf mei 300 vluchtelingen op Crailo Vanaf 1 mei gaat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) noodopvang inrichten op het oostelijke deel van Crailo. In eerste instantie worden daar 300 vluchtelingen opgevangen.
 • Grondruil natuurgebied Hanenplas rond

  01 maart 2016 Grondruil natuurgebied Hanenplas rond De natuur in Hanenplas krijgt de maximale impuls. Door een grondruil wordt Staatsbosbeheer eigenaar van 4,5 hectare extra grond aan de rand van Hanenplas. Hierdoor kan het natuurgebied worden uitgebreid en het watersysteem optimaal worden ingericht.
 • Omleidingsroutes bij werkzaamheden Wogmergouw (Hoorn)

  16 februari 2016 Omleidingsroutes bij werkzaamheden Wogmergouw (Hoorn) De provincie Noord-Holland legt een rotonde aan bij de kruising Wogmergouw-Keern, als onderdeel van de toekomstige N23 Westfrisiaweg.
 • Kap bomen Gooilandseweg (N236) in Weesp van start

  16 februari 2016 Kap bomen Gooilandseweg (N236) in Weesp van start Op maandag 15 februari 2016 start de reconstructie van de N236 tussen Aetsveld en Loodijk met de kap van de bomen langs de Gooilandseweg.
 • Locatie opstelterrein bekend

  02 februari 2016Het Rijk heeft, na raadpleging van de regio, een besluit genomen over de locatie van een opstelterrein voor sprintertreinen in Noord-Holland, nabij Uitgeest.
 • STIFT geeft bijdrage recreatiemogelijkheden Waalenburg

  22 januari 2016 STIFT geeft bijdrage recreatiemogelijkheden Waalenburg Het project Waalenburg krijgt ongeveer € 100.000 subsidie van de Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) voor de ontwikkeling van de recreatieve voorzieningen in natuurgebied Waalenburg. Er zijn straks tal van mogelijkheden om dit bijzondere natuurgebied te beleven.
 • Loket voor aanvragen windparken in Noord-Holland open

  15 januari 2016 Placeholder Vanaf 15 januari 2016 kunnen initiatiefnemers van windparken in Noord-Holland hun definitieve aanvraag indienen.
 • Verplaatsing weekendafsluitingen toe- en afritten A22

  14 januari 2016 Placeholder De werkzaamheden aan de Velsertraverse (N197) die aanvankelijk komend weekend plaats zouden vinden, worden opgeschoven. Vanwege de te verwachte winterse weersomstandigheden vinden de wegwerkzaamheden nu plaats in het weekend van 23 – 24 januari.
 • De Nieuwe Afsluitdijk staat stil bij stormvloed rond Zuiderzee

  14 januari 2016 Placeholder Op 13 en 14 januari 2016 is het precies honderd jaar geleden dat de stormvloed van 1916 plaatsvond rond de Zuiderzee. De projectorganisatie De Nieuwe Afsluitdijk staat ook stil bij de stormvloed van 1916.
 • Huis van Hilde één jaar open voor publiek

  14 januari 2016 Placeholder Vrijdag 15 januari 2016 is Huis van Hilde één jaar open voor publiek. Het archeologiecentrum viert zijn verjaardag met 50% korting op de entreeprijs die dag. Vrijdag 15 tot en met zondag 17 januari worden bezoekers getrakteerd op iets lekkers bij de koffie of thee en is er een mooie ballon voor de kleintjes.
 • "Het water kwam. En het water nam."

  14 januari 2016 Noord-Holland herdenkt watersnoodramp 1916 Onder grote belangstelling onthulde minister Schultz van Haegen vanmiddag op Marken het herdenkingsmonument The Wave. Samen met genodigden en de inwoners van Marken herdacht zij de watersnood die in 1916 grote delen van Noord-Holland trof. Namens de provincie Noord-Holland was de Commissaris van de Koning Johan Remkes aanwezig.
 • Natuurprijs ‘Knoop in de Zakdoek’ voor gedeputeerde Talsma

  13 januari 2016 Placeholder De ‘Knoop in de Zakdoek’ is dit jaar uitgereikt aan gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Tjeerd Talsma. De natuurbeherende organisaties uit Noord-Holland verstrekten hem de prijs als blijk van waardering voor de natuurambities van Gedeputeerde Staten: 250 hectare nieuwe natuur.
 • 4,9 miljoen subsidie voor 38 rijksmonumenten in Noord-Holland

  12 januari 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland heeft in totaal ruim 4,9 miljoen euro subsidie verleend voor de restauratie van 38 rijksmonumenten. Het gaat om rijksmonumenten die publiektoegankelijk zijn of worden.
 • Jack van der Hoek voorgesteld als nieuwe gedeputeerde Noord-Holland

  12 januari 2016 Placeholder De D66-fractie van de provincie Noord-Holland draagt Jack van der Hoek voor als nieuwe gedeputeerde duurzaamheid, energie, bestuur en culturele infrastructuur. Op maandag 8 februari legt D66 Noord-Holland een voordracht voor benoeming voor aan Provinciale Staten.
 • Weekendafsluitingen toe- en afritten A22

  12 januari 2016 Placeholder In de weekenden van 16 - 17 januari en van 30 – 31 januari 2016 voert de provincie Noord-Holland werkzaamheden uit aan de Velsertraverse (N197).
 • Ontgrondingsvergunning Dorpzicht ter inzage

  11 januari 2016 Placeholder De ontgrondingsvergunning voor de inrichting van natuurgebied Dorpzicht ligt tot en met 5 februari 2016 ter inzage bij het vergunningenloket van de gemeente Texel.
 • Werkzaamheden Esdoornlaan te Wormerveer van 12 januari t/m 5 februari 2016

  11 januari 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland werkt aan de nieuwe aansluitingen van de twee rotondes op de provinciale weg N203 en de Esdoornlaan.
 • Remkes: ‘Meer ruimte voor experimentele vormen van democratie’

  08 januari 2016 Placeholder Johan Remkes, commissaris van de Koning van Noord-Holland, pleit voor meer ruimte voor experimentele vormen van democratie. Dit zegt hij in zijn nieuwjaarstoespraak uitgesproken op 8 januari 2016.
 • Wijzigingen Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening 2016-2017

  06 januari 2016 Placeholder De meest recente wijzigingen in de Structuurvisie en PRV zijn op 28 september 2015 door Provinciale Staten vastgesteld.
 • Provincie start subsidieregeling voor duurzame zeehavens

  06 januari 2016 Placeholder De provincie Noord-Holland stelt 4,74 miljoen euro als subsidie ter beschikking voor duurzamere zeehavens. De subsidieregeling is bedoeld voor de verbetering van de luchtkwaliteit, het intensiveren van het ruimtegebruik en het stimuleren van de circulaire economie.
 • Provincie verwelkomt twee nieuwe gemeenten

  01 januari 2016 Placeholder Per 1 januari 2016 heeft de provincie Noord-Holland twee nieuwe gemeenten: Gooise Meren en Edam-Volendam. Dat betekent dat de provincie Noord-Holland in 2016 drie gemeenten minder heeft dan in 2015; 48 in totaal - in plaats van 51.

Uitgelicht