GS geven discussiedocument koers omgevingsvisie vrij

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het ‘Discussiedocument; 3 verhaallijnen op weg naar de Koers NH2050’ vrijgegeven dat Provinciale Staten (PS) moet helpen de koers te bepalen voor de Omgevingsvisie NH2050.

Op 9 oktober aanstaande houden PS van de provincie Noord-Holland een richtinggevend debat over de hoofdambitie en doelen voor de omgevingsvisie.

Consequenties van keuzes

In het stuk zijn een aantal verhaallijnen uitgewerkt, die als hulpmiddel voor PS dienen om de discussie te voeren. Het is niet de bedoeling dat er gekozen wordt tussen een van deze verhaallijnen, maar om aan de hand hiervan vanuit verschillende dominante invalshoeken (‘Gezond en veilig’, ‘Economisch duurzaam’, ‘Karakteristiek Noord-Holland’) in samenhang toekomstige opgaven tegen het licht te houden en stil te staan bij de impact daarvan op onderwerpen als economische transitie, energietransitie, verstedelijking, mobiliteit, klimaatverandering, gezonde leefomgeving en afname natuur. De verhaallijnen laten duidelijk zien dat niet alles met elkaar verenigbaar is en dat een keuze voor de ene opgave consequenties heeft op andere opgaven.

Welkomstbord op Afsluitdijk

Uitgebreide participatie

Het discussiedocument (pdf, 4 Mb) is het resultaat van uitgebreide gesprekken die zijn gevoerd met gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Maar ook met de inwoners van Noord-Holland via de Facebookpagina Jouw Noord-Holland, huiskamergesprekken, evenementen Bevrijdingspop Haarlem en Sail Den Helder en 2 representatieve onderzoeken onder in totaal 3.000 inwoners van Noord-Holland.

Koers kiezen

Het richtinggevende debat van PS op 9 oktober is een opmaat naar 18 december 2017, waar PS besluiten over de daadwerkelijke koers van de omgevingsvisie. In de periode daarna wordt de Omgevingsvisie NH2050 opgesteld. Deze wordt naar verwachting ter inzage gelegd juni 2018.