Onderwerpen

Onderwerpen

Duurzame economie, ruimtelijk ontwikkeling en waterbeheer; een vitaal platteland; behoud van de natuur en ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden; regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer; voldoende werkgelegenheid; behoud en beheer van cultureel erfgoed en monumentenzorg. Dit zijn kerntaken van de provincie waarvoor ze beleid maakt en subsidies en vergunningen verstrekt.

Thema's

 • Bouwen & Wonen

  Alle inwoners van Noord-Holland moeten plezierig kunnen leven in woningen van een passende kwaliteit in een aantrekkelijk woonmilieu. De positie die d...

 • Economie & Werk

  Op economisch vlak doet Noord-Holland het goed, beter dan andere provincies. De combinatie van ruimte en groen enerzijds en de internationale facilite...

 • Klimaat & Energie

  In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal en circulair zijn. Het doel: de CO2-uitstoot het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Ook willen w...

 • Landelijk gebied

  In de provincie hebben mensen hun thuis, leven en werken ze en brengen ze hun vrije tijd door. De provincie wil dat iedereen dat ook in de toekomst ka...

 • Ruimtelijke inrichting

  Het dagelijkse leven van mensen speelt zich af in huizen, winkels, scholen, bedrijven, boerderijen, natuur, recreatiegebieden en sportvelden. De provi...

 • Verkeer & Vervoer

  Slim, schoon en veilig door Noord-Holland. Om Noord-Holland bereikbaar én leefbaar te houden, investeert de provincie in bewust reisgedrag met schoner...

Waar de provincie zich mee bezighoudt

 • Cultuur & Erfgoed

  De provincie wil de waarde van cultuur versterken. Zij wil alle monumentale gebouwen, boerderijen, molens, dijken helpen te behouden door restauratie ...

 • Gezonde leefomgeving & Milieu

  De provincie vindt dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving. Dat wil zeggen: een omgeving die zo gezond mogelijk is en die uitnodigt tot e...

 • Land- en tuinbouw & Visserij

  De landbouw is heel belangrijk voor de economie van Noord-Holland. De totale agrarische sector wordt onderverdeeld in drie sectoren: productie land- e...

 • Natuur

  In Noord-Holland zijn honderden waardevolle natuurgebieden, landschappen en wateren, waarvan er 19 door de EU worden beschermd. Ze variëren van bos, h...

 • Toerisme & Recreatie

  De vrijetijdssector is belangrijk voor de Noord-Hollandse economie en werkgelegenheid. De sector draagt bij aan een aantrekkelijke leef- en recreëerom...

 • Water & Bodem

  De provincie is samen met de Rijksoverheid en de waterschappen verantwoordelijk voor het waterbeheer in Noord-Holland. Daarbij staat veiligheid voorop...

Zie ook