Onderwerpen

Duurzame economie, ruimtelijk ontwikkeling en waterbeheer; een vitaal platteland; behoud van de natuur en ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden; regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer; voldoende werkgelegenheid; behoud en beheer van cultureel erfgoed en monumentenzorg. Dit zijn kerntaken van de provincie waarvoor ze beleid maakt en subsidies en vergunningen verstrekt.

Thema's

 • Cultuur & Erfgoed

  De provincie wil de waarde van cultuur versterken. Zij wil alle monumentale gebouwen, boerderijen, molens, dijken helpen te behouden door restauratie ...

 • Energie & Klimaat

  In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal en circulair zijn. Het doel: de CO2-uitstoot het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Ook willen w...

 • Land- en tuinbouw & Visserij

  De landbouw is heel belangrijk voor de economie van Noord-Holland. De totale agrarische sector wordt onderverdeeld in drie sectoren: productie land- e...

 • Ruimtelijke inrichting

  Het dagelijkse leven van mensen speelt zich af in huizen, winkels, scholen, bedrijven, boerderijen, natuur, recreatiegebieden en sportvelden. De provi...

 • Toerisme & Recreatie

  De vrijetijdssector is belangrijk voor de Noord-Hollandse economie en werkgelegenheid. De sector draagt bij aan een aantrekkelijke leef- en recreëerom...

 • Water & Bodem

  De provincie is samen met de Rijksoverheid en de waterschappen verantwoordelijk voor het waterbeheer in Noord-Holland. Daarbij staat veiligheid voorop...

 Waar de provincie zich mee bezighoudt

 • Economie & Werk

  Op economisch vlak doet Noord-Holland het goed, beter dan andere provincies. De combinatie van ruimte en groen enerzijds en de internationale facilite...

 • Gezonde leefomgeving & Milieu

  De provincie vindt dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving. Dat wil zeggen: een omgeving die zo gezond mogelijk is en die uitnodigt tot e...

 • Natuur

  In Noord-Holland zijn honderden waardevolle natuurgebieden, landschappen en wateren, waarvan er 19 door de EU worden beschermd. Ze variëren van bos, h...

 • Bouwen & Wonen

  Alle inwoners van Noord-Holland moeten plezierig kunnen leven in woningen van een passende kwaliteit in een aantrekkelijk woonmilieu. De positie die d...

 • Verkeer & Vervoer

  Slim, schoon en veilig door Noord-Holland. Om Noord-Holland bereikbaar én leefbaar te houden, investeert de provincie in bewust reisgedrag met schoner...

Uitgelicht