Land-, tuinbouw & Visserij

Landbouw, tuinbouw en visserij zijn belangrijk voor de Noord-Hollandse economie. Bovendien is de sector één van de pijlers van de Nederlandse economie. Land- en tuinbouw bestrijkt ruim 60% van het provinciale grondoppervlak. De sector kent 5 economische clusters: Greenport Aalsmeer en Greenport Noord-Holland Noord, visserij, Seed Valley en Food MRA (Metropoolregio Amsterdam). De provincie wil deze clusters versterken door te investeren in innovatie, delen van kennis en verbinden van partijen. De provincie sluit met haar beleid voor duurzame land- en tuinbouw en visserij aan bij dat van Europa.

Actueel

  • Subsidie voor duurzaam regionaal voedsel

    (22 juni 2022)

    De provincie Noord-Holland gaat in 2022 700.000 euro inzetten voor het uitvoeren van de Voedselvisie. De provincie wil subsidie verstrekken aan projec...

  • Gedeputeerde Zaal ondertekent tuinbouwpact

    (15 juni 2022)

    Gedeputeerde Ilse Zaal heeft tijdens de jaarlijkse conferentie van het Europees ERIAFF-netwerk samen met een aantal andere Europese partijen een tuinb...

Naar een duurzaam voedselsysteem

Videostill Naar een duurzaam voedselsysteem
Gedeputeerde lse Zaal over de Voedselvisie
(YouTube)