Land-, tuinbouw & Visserij

Landbouw, tuinbouw en visserij zijn belangrijk voor de Noord-Hollandse economie. Bovendien is de sector één van de pijlers van de Nederlandse economie. Land- en tuinbouw bestrijkt ruim 60% van het provinciale grondoppervlak. De sector kent 5 economische clusters: Greenport Aalsmeer en Greenport Noord-Holland Noord, visserij, Seed Valley en Food MRA (Metropoolregio Amsterdam). De provincie wil deze clusters versterken door te investeren in innovatie, delen van kennis en verbinden van partijen. De provincie sluit met haar beleid voor duurzame land- en tuinbouw en visserij aan bij dat van Europa.

Actueel

  • Miljoenen voor Amsterdam Wetlands

    (23 januari 2020)

    Meer natuur, het uitbreiden van recreatiemogelijkheden en nieuwe landbouwmethoden in agrarische gebieden. Dit zijn enkele van de projecten die dit jaa...

  • Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

    (28 november 2019)

    De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord ondertekenden woensdag 27 november de overeenkomst ...

Kracht van de Keten Land-/tuinbouw & Visserij

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Kracht van de Keten Land-/tuinbouw & Visserij (30 oktober 2017, pdf, 1MB)