Land-, tuinbouw & Visserij

Landbouw, tuinbouw en visserij zijn belangrijk voor de Noord-Hollandse economie. Bovendien is de sector één van de pijlers van de Nederlandse economie. Land- en tuinbouw bestrijkt ruim 60% van het provinciale grondoppervlak. De sector kent 5 economische clusters: Greenport Aalsmeer en Greenport Noord-Holland Noord, visserij, Seed Valley en Food MRA (Metropoolregio Amsterdam). De provincie wil deze clusters versterken door te investeren in innovatie, delen van kennis en verbinden van partijen. De provincie sluit met haar beleid voor duurzame land- en tuinbouw en visserij aan bij dat van Europa.

Actueel

  • € 20 miljoen voor aankoop agrarische bedrijven

    (26 januari 2023)

    De provincie wil € 20 miljoen extra beschikbaar stellen voor de aankoop van agrarische bedrijven van boeren die willen stoppen. Daardoor vermindert ee...

  • Noord-Holland naar de Grüne Woche

    (19 januari 2023)

    De Internationale Grüne Woche in Berlijn is hét trefpunt voor de Duitse en internationale landbouw- en agrifoodsector. De provincie Noord-Holland is s...

Naar een duurzaam voedselsysteem

Videostill Naar een duurzaam voedselsysteem
Gedeputeerde lse Zaal over de Voedselvisie
(YouTube)