Land-, tuinbouw & Visserij

Landbouw, tuinbouw en visserij zijn belangrijk voor de Noord-Hollandse economie. Bovendien is de sector één van de pijlers van de Nederlandse economie. Land- en tuinbouw bestrijkt ruim 60% van het provinciale grondoppervlak. De sector kent 5 economische clusters: Greenport Aalsmeer en Greenport Noord-Holland Noord, visserij, Seed Valley en Food MRA (Metropoolregio Amsterdam). De provincie wil deze clusters versterken door te investeren in innovatie, delen van kennis en verbinden van partijen. De provincie sluit met haar beleid voor duurzame land- en tuinbouw en visserij aan bij dat van Europa.

Actueel

Kracht van de Keten Land-/tuinbouw & Visserij

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Kracht van de Keten Land-/tuinbouw & Visserij pdf, 1MB)