Land-, tuinbouw & Visserij

Landbouw, tuinbouw en visserij zijn belangrijk voor de Noord-Hollandse economie. Bovendien is de sector één van de pijlers van de Nederlandse economie. Land- en tuinbouw bestrijkt ruim 60% van het provinciale grondoppervlak. De sector kent 5 economische clusters: Greenport Aalsmeer en Greenport Noord-Holland Noord, visserij, Seed Valley en Food MRA (Metropoolregio Amsterdam). De provincie wil deze clusters versterken door te investeren in innovatie, delen van kennis en verbinden van partijen. De provincie sluit met haar beleid voor duurzame land- en tuinbouw en visserij aan bij dat van Europa.

Actueel

  • Samen voor duurzaam voedsel

    (18 december 2020)

    De provincie streeft naar een schone en veilige productie van betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen.

  • Ook in 2021 weer subsidie voor Groene Uitweg

    (03 december 2020)

    Ook volgend jaar stelt de provincie Noord-Holland weer subsidie beschikbaar voor de Groene Uitweg. Dit is het gebied dat grenst aan Weesp en Naarden e...

Naar een duurzaam voedselsysteem

Videostill Naar een duurzaam voedselsysteem
Gedeputeerde lse Zaal over de Voedselvisie
(YouTube)