Agribusiness

De agrarische sector (inclusief visserij) staat aan het begin van de hoogwaardige, innovatieve en veelzijdige 'agribusiness'-keten. Die keten omvat alles wat te maken heeft met de productie, verwerking en consumptie van agrarische producten en alles wat daar tussen zit (opslag, transport, bewerking, verwerking en verkoop van agrarische producten).

De agribusiness heeft te maken met megatrends en maatschappelijke ontwikkelingen waar ze gebruik van kan maken en op moet inspelen:

  • groei wereldbevolking en dus meer vraag naar voedsel en energie 
  • toename welvaart, toename dierlijke eiwitconsumptie en toename vraag naar veevoer
  • afname landbouwgrond
  • wens tot verminderde afhankelijkheid fossiele energie en toename vraag naar bio-energie
  • klimaatverandering

De hoofdopgaven voor de agribusiness zijn:

  • verduurzamen
  • vernieuwen om de concurrentiepositie te behouden en te versterken

De provincie stimuleert ecologische, economische, ruimtelijk en sociale duurzame projecten die onderdeel zijn van de uitvoeringsprogramma’s van de Greenport Noord-Holland Noord, Greenport AalsmeerVoedsel Verbindt, The Protein Cluster en de landelijke samenwerking Korte Keten. Daarnaast maakt de provincie ruimtelijk economisch beleid. De Omgevingsverordening NH2020 schept de randvoorwaarden als het gaat om ruimtelijke inrichting en landschappelijke kwaliteit. Belangrijke rollen van de provincie zijn: kennis delen en partijen verbinden. Daarbij is samenwerking noodzakelijk om voorwaarden te creëren voor stabiliteit én duurzame groei van het Agri & Food cluster in Noord-Holland.