Omgevingswet, -visie en -verordening

Omgevingswet, -visie en -verordening

In wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen in 2050? Samen met inwoners, organisaties en bedrijven heeft provincie Noord-Holland een Omgevingsvisie opgesteld. Deze ambities vertalen we naar een omgevingsverordening met overzichtelijke wet- en regelgeving die aansluit bij de praktijk. Op deze manier werken we in de geest van de Omgevingswet.

Actueel

Contact

Omgevingsverordeningen 

omgevingsverordening@noord-holland.nl

Omgevingswet

omgevingswet@noord-holland.nl