Omgevingswet, -visie en -verordening

In wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen in 2050? Samen met inwoners, organisaties en bedrijven heeft provincie Noord-Holland een Omgevingsvisie opgesteld. Deze ambities vertalen we naar een omgevingsverordening met overzichtelijke wet- en regelgeving die aansluit bij de praktijk. Op deze manier werken we in de geest van de Omgevingswet.

Actueel

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief Omgevingsverordening NH2020 per e-mail ontvangen zodat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden? Meldt u zich dan aan.

Contact

Omgevingsverordening NH2020 en NH2022

Marissa Ooms, tel. (023) 514 48 23, e-mail: omgevingsverordening@noord-holland.nl

Omgevingsvisie NH2050

André van Eijck, tel. (023) 514 47 47, e-mail: eijka@noord-holland.nl

Omgevingswet

Maaike Kamps, tel. (023) 514 39 93, e-mail: kampsm@noord-holland.nl

Overige vragen

omgevingsverordening@noord-holland.nl