Omgevingswet, -visie en -verordening

In wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen in 2050? Samen met inwoners, organisaties en bedrijven heeft provincie Noord-Holland een Omgevingsvisie opgesteld. Deze ambities vertalen we naar een omgevingsverordening met overzichtelijke wet- en regelgeving die aansluit bij de praktijk. Op deze manier werken we in de geest van de Omgevingswet.

Actueel

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief Omgevingsverordening NH2020 per e-mail ontvangen zodat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden? Meldt u zich dan aan.