Omgevingswet

Iedereen wil wonen, werken, ondernemen en verblijven in een aantrekkelijke leefomgeving. Om ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw en energietransitie, maar ook om ons mooie landschap te behouden, is een overzichtelijke wet- en regelgeving nodig die aansluit bij de praktijk. Hier zorgt de Omgevingswet voor.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Onder de Omgevingswet worden de huidige wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water gebundeld onder één overzichtelijke wet. Hierdoor wordt duidelijker welke regels waar gelden in Nederland. Er is straks één loket waar initiatiefnemers van plannen voor de fysieke leefomgeving terecht kunnen.

Screenshot video Omgevingswet
Bekijk de video over de Omgevingswet

Nieuwe regels onder huidige wetgeving

Hoewel de Omgevingswet nog niet is ingegaan, heeft de provincie Noord-Holland ook de volgende stap gezet en gekeken hoe we de ambities voor Noord-Holland kunnen vertalen naar nieuwe regels. Het resultaat is de Omgevingsverordening NH2020. Deze verordening valt onder de huidige wetgeving en dus niet onder de Omgevingswet. Zo leren we alvast te werken in de geest van de Omgevingswet. Hiermee kunnen we ook nagaan of de regels lokaal en regionaal maatwerk mogelijk maken en of er genoeg bestuurlijke afwegingsruimte is. 

Omgevingsverordening onder Omgevingswet

Ondertussen werkt de provincie ook al aan de opvolger van de Omgevingsverordening NH2020; de Omgevingsverordening NH2022. Deze zal tegelijk in werking treden met de Omgevingswet. De regels en wetten die hierin terugkomen komen grotendeels overeen met de Omgevingsverordening NH2020, maar zijn dan omgezet naar de nieuwe eisen die de Omgevingswet stelt. 

Meer weten?

Meer informatie over de Omgevingswet is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Of kijk op de website Aan de slag met de Omgevingswet. Heb je vragen over de rol van de provincie binnen de Omgevingswet, of heb je vragen over Omgevingsvisie of de omgevingsverordening, neem dan contact op met omgevingsverordening@noord-holland.nl

Uitgelicht