Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

Ontheffing, toestemming of vergunning voor:

kunt u aanvragen bij de provincie, zie Producten en diensten van de provincie Noord-Holland

Omgevingsdiensten in Noord-Holland

De vergunning- en ontheffingverlening, handhaving en toezicht op het gebied van milieu, bodem, water en natuur heeft de provincie ondergebracht bij de Omgevingsdiensten in Noord-Holland.

DigiD en eHerkenning  vergunningen, ontheffingen en toestemmingen provinciale (vaar)wegen

De provincie is eigenaar van diverse (vaar)wegen en heeft de meeste daarvan in eigen beheer. U heeft een vergunning, ontheffing of toestemming nodig als u, als particulier of bedrijfsmatig, gebruik wilt maken van deze (vaar)wegen, (blijvende) veranderingen wilt aanbrengen, werkzaamheden wilt verrichten of een evenement wilt organiseren. Aanvragen kunnen (digitaal) worden ingediend via de  daarvoor bestemde aanvraagformulieren.

DigiD en eHerkenning

Vanaf 15 juni 2017 dient u aanvragen digitaal te ondertekenen via  DigiD (particulier) of eHerkenning (zakelijk).

eHerkenning dient u zelf aan te vragen. Voor het aanvragen van ontheffing, vergunning of toestemming van de provincie Noord-Holland heeft u betrouwbaarheidsniveau 2 plus nodig. 

Heeft u al een eHerkenning middel? Controleer of dit het juiste betrouwbaarheidsniveau heeft.

Voorwaarden

De provincie bekijkt of zij een aanvraag kan verlenen of moet afwijzen. Is er geen reden tot weigeren dan kan de vergunning, ontheffing of toestemming verleend worden. Aan een verleende vergunning, ontheffing of toestemming worden voorschriften verbonden.

Behalve van de provincie heeft u vaak ook toestemming, vergunning of ontheffing nodig van de betreffende gemeente en/of het Hoogheemraadschap. U dient hiervoor zelf contact met hen op te nemen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn meestal legeskosten verschuldigd, dit zijn de kosten voor het behandelen van uw aanvraag, ongeacht het resultaat. Deze kosten worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en zijn te vinden in de Legesverordening en Legestarieventabel.

Correspondentieadres

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Directie Beheer en Uitvoering, sector Verkeersmanagement
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM
E-mail: post@noord-holland.nl

Servicepunt Noord-Holland:
Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)

 

 

Uitgelicht

Servicepunt Noord-Holland

Servicepunt Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)
E-mail: servicepunt@noord-holland.nl
Facebook of Twitter: op werkdagen tussen 9.00 en 17.00.

Open: maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 17.00 uur

(voor dringende zaken kunt u ook buiten kantoortijden bellen; u wordt dan doorgeschakeld naar de telefonische meldingsdienst)