Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

De provincie is eigenaar van diverse (vaar)wegen en heeft de meeste daarvan in eigen beheer. U heeft een vergunning, ontheffing of toestemming nodig als u, als particulier of bedrijfsmatig, gebruik wilt maken van deze (vaar)wegen, (blijvende) veranderingen wilt aanbrengen, werkzaamheden wilt verrichten of een evenement wilt organiseren. Aanvragen kunnen (digitaal) worden ingediend via de daarvoor bestemde formulieren voor:

Provinciale wegen

Aanvraag Vergunning werken op, in onder of langs de weg
Aanvraag Vrijstelling Medegebruik Busbaan
Aanvraag Vrijstelling RVV 1990
Aanvraag Ontheffing Wedstrijden op de weg
Aanvraag Ontheffing Afwijkende ongeregistreerde landbouwvoertuigen op de weg

Provinciale vaarwegen

Aanvraag Jaarvergunning Bijzondere transporten vaarweg
Aanvraag Ontheffing Werken op, in onder of langs de vaarweg (waaronder steigers)
Opzeggings- en wijzigingsformulier Ontheffing vaarweg
Aanvraag Ontheffing Ligplaats vaarweg

Verkeerscoördinatiepunt

Aanmelden toestemming Verkeersmaatregelen VCP  
Aanmelden toestemming Werkzaamheden en evenementen op of aan het vaarwater

Omgevingsdiensten in Noord-Holland

De vergunning- en ontheffingverlening, handhaving en toezicht op het gebied van milieu, bodem, water, natuur en uitwegen heeft de provincie ondergebracht bij de Omgevingsdiensten in Noord-Holland.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn meestal legeskosten verschuldigd, dit zijn de kosten voor het behandelen van uw aanvraag, ongeacht het resultaat. Deze kosten worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en zijn te vinden in de Legesverordening Noord-Holland 2020.

 

 

 

Uitgelicht

Servicepunt Noord-Holland

Servicepunt Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)
E-mail: servicepunt@noord-holland.nl
Facebook of Twitter: op werkdagen tussen 9.00 en 17.00.

Open: maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 17.00 uur

(voor dringende zaken kunt u ook buiten kantoortijden bellen; u wordt dan doorgeschakeld naar de telefonische meldingsdienst)