Handreiking gebruik DigiD en eHerkenning

DigiD en eHerkenning zijn inlogmiddelen waarmee digitale dienstverlening op een veilige manier toegankelijk is en waarbij zekerheid wordt verkregen over de identiteit van degene die inlogt.

Het digitaal loket van de provincie heeft diverse online diensten waarbij u met deze middelen kunt inloggen. Bijvoorbeeld formulieren voor het aanvragen van subsidies, vergunningen/ontheffingen en het indienen van een bezwaar.

Als particulier maakt u gebruik van DigiD.
Als organisatie maakt u gebruik van eHerkenning

DigiD

Wet Digitale Overheid 

De Wet Digitale Overheid geeft aan hoe overheden digitale toegang tot dienstverlening voor burgers en bedrijven moeten regelen. De inlogmiddelen waarmee zij mogen inloggen zijn in deze wet vastgelegd. Voor burgers is dit DigiD. Deze inlogmethode is ingevoerd om de betrouwbaarheid en veiligheid van de digitale communicatie te waarborgen. 

Aanvraag(tijd) 

Een DigiD aanvragen doet u via: https://www.digid.nl.
Reken op maximaal 7 werkdagen levertijd. 

Kosten 

Het gebruik van DigiD is gratis.

Persoonsgebonden  

DigiD is persoonsgebonden en mag niet worden overgedragen of gedeeld. 

DigiD Machtigen 

Om als particulier geholpen te worden bij het gebruik van online diensten zonder uw DigiD af te geven kunt u iemand machtigen met Digid Machtigen. Dit is handig als een gebruiker zelf niet goed met een computer of digitale dienstverlening overweg kan of dat wil uitbesteden. Een gemachtigde kan bijvoorbeeld een familielid, een zorgverlener of een belastingadviseur zijn. De machtiging geldt voor een specifieke tijdsperiode en voor 1 afgebakende digitale dienst.

Voor de online dienstverlening van de provincie is het niet mogelijk om DigiD Machtigen te gebruiken, omdat de provincie (nog) niet op deze dienst is aangesloten. Op termijn komt deze mogelijkheid misschien wel beschikbaar. Komt u in de problemen met het gebruik van een online dienst, omdat de mogelijkheid van DigiD Machtigen ontbreekt? Neem dan contact op met het Servicepunt provincie Noord-Holland via 0800 0200 600 (gratis) of servicepunt@noord-holland.nl. In overleg met u zoeken we naar een oplossing.

Als organisatie/intermediair logt u in deze situatie in met uw eigen eHerkenning. U voegt een ondertekend machtigingsformulier bij waaruit blijkt dat u gemachtigd bent om namens de particulier in te dienen. Let op: u kunt alleen een machtigingsformulier gebruiken als een particulier u machtigt. Organisaties staan ingeschreven bij de KvK en moeten een machtiging regelen via ketenmachtiging.

Foutmelding bij inloggen of gebruik online dienst

Krijgt u bij het inloggen op de inlogpagina van DigiD een foutmelding? Neem dan contact op met DigiD.

Krijgt u tijdens het gebruik van het digitale formulier (nadat u bent ingelogd met DigiD) een foutmelding? Neem dan contact op met het Servicepunt provincie Noord-Holland via 0800 0200 600 (gratis) of servicepunt@noord-holland.nl.

Ontvangstbevestiging na verzending digitaal formulier

Nadat u een digitaal formulier verstuurt, ontvangt u altijd een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Deze wordt gestuurd naar het e-mailadres dat u op het formulier heeft ingevuld. Geen ontvangstbevestiging gekregen? Dan is uw formulier waarschijnlijk niet door ons ontvangen. Neem in dat geval contact op met het Servicepunt provincie Noord-Holland via 0800 0200 600 (gratis) of servicepunt@noord-holland.nl.

Indienen op een andere manier 

Maakt u gebruik van de online diensten dan kan dit alleen door in te loggen via DigiD.

Wilt u geen gebruik maken van de online diensten, dan kunt u ook kiezen voor het indienen per post. Hiervoor staat op de webpagina van de diverse diensten een speciaal aanvraagformulier. U kunt dit formulier invullen, uitprinten, ondertekenen en (voorzien van alle bijlagen) opsturen of inleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem. 

Vragen? 

Neem dan contact op met het Servicepunt provincie Noord-Holland via 0800 0200 600 (gratis) of servicepunt@noord-holland.nl.

eHerkenning

Wet Digitale Overheid 

De Wet Digitale Overheid geeft aan hoe overheden digitale toegang tot dienstverlening voor burgers en bedrijven moeten regelen. De inlogmiddelen waarmee zij mogen inloggen zijn in deze wet vastgelegd. Voor bedrijven is dit eHerkenning. Deze inlogmethode is ingevoerd om de betrouwbaarheid en veiligheid van de digitale communicatie te waarborgen. 

Aanvraag(tijd) 

Voor uw aanvraag voor eHerkenning kiest u zelf een leverancier. De levertijden van leveranciers kunnen verschillen. De verwerkingstijd van uw aanvraag hangt samen met de gegevens in het handelsregister over uw organisatie. Zie voor meer informatie: https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen

Kosten 

Voor de aanschaf en het gebruik van een eHerkenningsmiddel betaalt u. De kosten verschillen per aanbieder. Zie voor een overzicht: https://www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht.

Persoonsgebonden  

eHerkenning is persoonsgebonden en mag niet worden overgedragen of gedeeld. Dat geldt ook wanneer meerdere medewerknemers zich bezighouden met online diensten bij de provincie. Iedereen binnen uw organisatie die wil inloggen met eHerkenning, moet een eigen eHerkenningsmiddel aanvragen.

Omdat eHerkenning persoonsgebonden is, is het niet mogelijk om als organisatie 1 functionele postbus als adres te gebruiken waarmee iedereen binnen de organisatie gebruik kan maken van eHerkenning. De gegevens van de aanvrager moeten gecontroleerd kunnen worden om de betrouwbaarheid te waarborgen. 

Machtigingen en betrouwbaarheidsniveau

Om met eHerkenning een online dienst te gebruiken, moet u daarvoor gemachtigd zijn. Om gebruik te maken van de online diensten van de provincie Noord-Holland is een eHerkenningsmiddel nodig waarmee u voor uw organisatie gemachtigd bent voor:
Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Digitaal Loket
Betrouwbaarheidsniveau: minimaal EH2+

Een machtiging is, net als een eHerkenningsmiddel, persoonsgebonden. Dit betekent dat een eHerkenningsmiddel en bijbehorende machtigingen altijd per persoon wordt aangevraagd. Deze kunnen en mogen niet worden overgedragen van de ene op de andere collega.

Machtigingenbeheerder 

Binnen een organisatie kan een machtigingsbeheerder worden aangesteld die de machtigingen voor eHerkenning regelt. Dit kan aangevraagd worden via een leverancier van eHerkenning. U kunt de verschillende machtigingen opnemen in een beheermodule. Zie voor meer informatie: https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/machtigen.

Ketenmachtiging 

Wilt u als intermediair namens een andere organisatie een online dienst bij de provincie gebruiken, dan moet u door deze organisatie worden gemachtigd via ketenmachtiging. Het initiatief voor het regelen van de ketenmachtiging ligt meestal bij u als intermediair. De organisatie door wie u gemachtigd wordt heeft zelf geen eHerkenning nodig. U moet wel beschikken over een eHerkenningsmiddel met een minimaal betrouwbaarheidsniveau van EH2+.

Het voordeel voor u als intermediair is dat u met 1 eHerkenningsmiddel namens meerdere organisaties kan inloggen bij diensten waarvoor u bent gemachtigd. U hoeft dan niet voor elk bedrijf dat u vertegenwoordigt een apart eHerkenningsmiddel aan te vragen. Tegelijkertijd krijgt de provincie de garantie dat zowel uw gegevens als die van degene die u machtigt zijn gecontroleerd door een leverancier van eHerkenning. Meer informatie over het regelen van ketenmachtiging staat op: www.eherkenning.nl/ketenmachtiging

Ketenmachtiging nodig voor indienen tussentijdse rapportage, wijzigingsverzoek of vaststellingsverzoek na subsidieverlening 

Laat u zich na subsidieverlening vertegenwoordigen door de intermediair, dan moet deze ook bij het digitaal indienen van het vaststellingsverzoek en eventuele rapportages, meldingen en wijzigingsverzoeken gebruikmaken van ketenmachtiging.

Gebruik online diensten door gemeenten en andere overheden 

Gemeenten en andere overheden staan ingeschreven bij de KvK en hebben eveneens eHerkenning nodig om gebruik te maken van een online dienst. Meer informatie staat op de website van de VNG. Het belang om het beheer van machtigingen binnen een gemeente goed te regelen wordt ook toegelicht in dit artikel.

Foutmelding bij inloggen of gebruik online dienst

Krijgt u bij het inloggen op de inlogpagina van eHerkenning een foutmelding? Controleer of uw eHerkenningsmiddel voor de juiste dienst en het juiste betrouwbaarheidsniveau is gemachtigd. Biedt dit geen oplossing, neem dan contact op met uw eHerkenningsleverancier.

Krijgt u tijdens het gebruik van het digitale formulier (nadat u bent ingelogd met eHerkenning) een foutmelding? Neem dan contact op met het Servicepunt provincie Noord-Holland via 0800 0200 600 (gratis) of servicepunt@noord-holland.nl.

Ontvangstbevestiging na verzending digitaal formulier

Nadat u een digitaal formulier verstuurt, ontvangt u altijd een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Deze wordt gestuurd naar het e-mailadres dat u op het formulier heeft ingevuld. Geen ontvangstbevestiging gekregen? Dan is uw formulier waarschijnlijk niet door ons ontvangen. Neem in dat geval contact op met het Servicepunt provincie Noord-Holland via 0800 0200 600 (gratis) of servicepunt@noord-holland.nl.

Indienen op een andere manier 

Maakt u gebruik van de online diensten dan kan dit alleen door in te loggen via eHerkenning. En voor intermediairs die een andere organisatie vertegenwoordigen alleen door daarbij gebruik te maken van ketenmachtiging.

Wilt u geen gebruik maken van de online diensten, dan kunt u ook kiezen voor het indienen per post. Hiervoor staat op de webpagina van de diverse diensten een speciaal formulier. U kunt dit formulier invullen, uitprinten, ondertekenen en (voorzien van alle bijlagen) opsturen of inleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem. 

Dient u als intermediair per post in namens een particulier of andere organisatie? Voeg dan een ondertekend machtigingsformulier bij waaruit blijkt dat u gemachtigd bent om namens de particulier/organisatie in te dienen. Voor subsidies kunt u hiervoor het Formulier machtiging intermediair gebruiken.

Vragen? 

Neem dan contact op met het Servicepunt provincie Noord-Holland via 0800 0200 600 (gratis) of servicepunt@noord-holland.nl.