Ruimtelijke inrichting

De provincie zorgt samen met andere overheden voor een goede inrichting van de leefomgeving. Ze vindt duurzaam ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit en klimaatbestendigheid belangrijk. Ze streeft naar een aantrekkelijke groenblauwe en stedelijke omgeving, waar mensen op een zo prettig mogelijke manier kunnen wonen, werken en recreëren. Er is behoefte aan ruimte voor water, woningbouw, natuur en landschap, bedrijven, landbouw, wegen en duurzame energiewinning. De provincie bekijkt deze factoren in samenhang en maakt zo het regionale ruimtelijk-economisch beleid en coördineert bij kwesties die de gemeentegrenzen overstijgen.

Actueel

  • Stationsgebied Haarlem wordt levendige plek

    (03 juni 2021)

    Het stationsgebied van Haarlem moet een veilige en fijne plek worden om doorheen te wandelen naar de stad, de fiets te pakken of op de trein te stappe...

  • Omgevingswet gaat op 1 juli 2022 in

    (01 juni 2021)

    De Omgevingswet gaat naar verwachting op 1 juli 2022 in. Het Rijk en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen zijn het eens over deze nie...

Omgevingsvisie NH2050 en PRV

Kaart Omgevingsvisie NH2050
Open de kaart Omgevingsvisie NH2050 en PRV