Noord-Holland in cijfers en kaarten

Via cijfers en interactieve kaarten vindt u hier (statistische) informatie over Noord-Holland. Hoeveel inwoners heeft Noord-Holland? En hoe staat het met de arbeidsmarkt, natuur en het toerisme in Noord-Holland?

Interactieve kaarten

Ontdek Noord-Holland via interactieve kaarten. Per onderwerp kunt u kiezen welke kaartlagen u wilt zien. Klik op onderstaande afbeelding om het portaal interactieve kaarten te openen:
Portaal interactieve kaarten
Open het portaal interactieve kaarten

Noord-Holland in cijfers

Hieronder vindt u cijfers over Noord-Holland.

Screenshot factsheet Noord-Holland
Open de factsheet Noord-Holland
om de cijfers te bekijken of kijk hieronder voor de uitgeschreven tekst. Meer statistieken staan in de applicatie Noord-Holland in Cijfers.

Gemeenten en waterschappen

 • Aantal gemeenten: 44 (2023)
 • Aantal waterschappen: 3 (2023)

Inwoners en oppervlakte

 • Aantal inwoners per vierkante kilometer: 1.109 (2023)
 • Aantal inwoners: 2.952.622 (2023)
 • Aantal woningen: 1.599.583 (2023)
 • Oppervlakte land in vierkante kilometers: 2.662,57 (2023)
 • Lengte van de totale kustlijn (in kilometers): 601 (2023)
 • Lengte kustlijn IJsselmeer (in kilometers): 312 (2023)
 • Lengte kustlijn Noordzee (in kilometers): 289 (2023)

Wegen en verkeer

 • Wegennetwerk (in kilometers): 13.879 (2023)
 • Aantal geregistreerde personenauto’s: 1.281.070 (2023)
 • Aantal geregistreerde bedrijfsvoertuigen: 293.426 (2023)
 • Aantal geregistreerde motortweewielers: 104.079 (2023)
 • Aantal opcenten op de motorrijtuigenbelasting: 77,4% (2023)

Toerisme

 • Aantal musea: 137 (2023) 
 • Aantal buitenlandse hotelgasten (per jaar): 9.404.000 (2023)
 • Aantal buitenlandse hotelgasten in Amsterdam (per jaar): 7.086.000 (2023)

Bedrijfsleven

 • Bedrijventerreinen (bruto oppervlakte in hectaren): 12.571 (2021)
 • Bruto binnenlands product (in miljoenen euro’s): 203.766 (2022)
 • Geregistreerde werkzoekenden zonder dienstverband: 124.029 (2023)
 • Aantal (bedrijfs-)vestigingen: 433.517 (2023)
  • Advies en onderzoek: 64.963 (2023)
  • Groot- en detailhandel: 54.482 (2023)
  • Bouwnijverheid: 41.255 (2023)
  • Gezondheids- en welzijnszorg: 41.862 (2023)
  • Cultuur, sport en recreatie: 34.712 (2022)
  • Informatie en communicatie: 32.170 (2022)
  • Onderwijs: 26.140 (2023)
  • Overige zakelijke dienstverlening: 25.078 (2023)
  • Overige dienstverlening: 19.371 (2023)
  • Logies-, maaltijd- en drankverstrekking: 18.271 (2023)
  • Vervoer en opslag: 16.291 (2023)
  • Industrie: 12.165 (2023)
  • Onroerend goed: 5.949 (2023)
  • Landbouw, bosbouw en visserij: 5.275 (2023)
  • Financiële instellingen: 4.200 (2023)
  • Openbaar bestuur: 417 (2023)
  • Watermanagement: 394 (2023)
  • Energiesector: 253 (2023)
  • Delfstoffenwinning: 153 (2023)
  • Extraterritoriale organisaties en lichamen: 17 (2023)
  • Vestigingen: 433.517 (2023)

Arbeidsmarkt

 • Geregistreerde werkzoekenden zonder dienstverband: 130.957 (2022)
 • Totaal aantal banen: 1.759.013 (2023) 
  • Groot- en detailhandel: 272.787 (2023)
  • Gezondheids- en welzijnszorg: 238.574 (2023)
  • Advies en onderzoek: 176.294 (2023)
  • Onderwijs: 114.257 (2023)
  • Logies-, maaltijd- en drankverstrekking: 109.658 (2023)
  • Vervoer en opslag: 108.245 (2023)
  • Informatie en communicatie: 107.288 (2023)
  • Overige zakelijke dienstverlening: 102.346 (2023)
  • Industrie: 96.532 (2023)
  • Bouwnijverheid: 85.486 (2023)
  • Financiële instellingen: 67.505 (2023)
  • Openbaar bestuur: 68.129 (2023)
  • Cultuur, sport en recreatie: 65,271 (2023)
  • Overige dienstverlening: 37.079 (2023) 
  • Landbouw, bosbouw en visserij: 21.030 (2023) 
  • Onroerend goed: 20.621 (2023) 
  • Watermanagement: 7.699 (2023) 
  • Energiesector: 5.658 (2023) 
  • Delfstoffenwinning: 1.386 (2023) 
  • Extraterritoriale organisaties en lichamen: 144 (2023) 

Brede Basismonitor Noord-Holland

De Brede Basismonitor toont hoe de welvaart in Noord-Holland zich ontwikkelt in de brede zin van het woord. Naast materiële welvaart (economische groei) gaat het hierbij ook over zaken als gezondheid, welzijn, milieu, samenleving, bereikbaarheid, ruimte en wonen, natuur en klimaat.

Brede Basismonitor Noord-Holland
Open de Brede Basismonitor Noord-Holland