Open dataregister

Welkom bij het open dataregister van de provincie Noord-Holland.

In dit register kunt u zoeken op beschikbare open data van de provincie. U kunt ook via thema's zoeken.

Via de knop download in het register, vindt u een link waarmee u de data rechtsreeks kunt bekijken of analyseren. Dit kan bijvoorbeeld met de gratis te downloaden GIS-applicatie QGIS. Via deze link vindt u op de website van het CBS een handleiding hoe dit gedaan kan worden. Er zijn 2 mogelijkheden voor het daadwerkelijk downloaden van de data: via de webpagina's ruimtelijke data en cijfers en feiten.

Waarom open data?

De provincie Noord-Holland beschikt over grote hoeveelheden data. De provincie verzamelt, analyseert en beheert deze data om de publieke taak te vervullen. De data die de provincie verzamelt en creëert behoort dan ook toe aan de samenleving. Met dit open dataregister geeft Noord-Holland haar data vrij voor iedereen. Deze data kunnen de samenleving maatschappelijk en economisch rendement opleveren. Burgers, bedrijven, organisaties, gemeenten en waterschappen kunnen deze open data hergebruiken.  

Open data en privacy

Bij het beschikbaar maken van open data betracht de provincie uiterste zorgvuldigheid ten aanzien van de privacy en veiligheid. De provincie houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De provincie publiceert geen gegevens die persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige informatie bevatten. Ook gegevens die schade kunnen toebrengen aan de veiligheid worden niet als open data gepubliceerd.

Stuur voor vragen, feedback en opmerkingen over het open dataregister een e-mail naar opendataregister@noord-holland.nl.

Gebruiksvoorwaarden

Ieder bedrijf of elke burger kan open data (her)gebruiken voor eigen doeleinden. De data is met uiterste zorg samengesteld en wordt gratis door de provincie aangeboden. Zoveel mogelijk is een goede weergave meegegeven over de juistheid, volledigheid en actualiteit. De provincie wijst elke aansprakelijkheid af voor wat voor schade ook, direct en/of indirect, op enigerlei wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze data(sets), waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de data(sets) die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de hier ter beschikking gestelde informatie.

Groeimodel

De provincie Noord-Holland zal meer en meer data als open data beschikbaar stellen.