Gemeenten

De provincie heeft een aantal taken binnen de Noord-Hollandse gemeenten. Zo heeft de commissaris van de Koning (CvdK) een belangrijke rol bij de benoeming van burgemeesters. Ook houdt de provincie toezicht op de financiën van gemeenten.

Overzicht gemeenten in Noord-Holland

Noord-Holland telt 47 gemeenten: 

Gemeenten per bestuurlijke regio

Versterken lokale bestuurskracht

De gemeenten voeren steeds meer overheidstaken uit, omdat gemeenten het dichtst bij de burger staan. De provincie helpt gemeenten bij het versterken van hun lokale en regionale bestuurskracht. Om gemeenten hierbij ook financieel te kunnen ondersteunen, is de ‘Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-Holland 2013’ vastgesteld.