Eisen en Richtlijnen Bouw- en Infraprojecten (ERBI)

De ‘Eisen en Richtlijnen Bouw- en Infraobjecten’ (verder genoemd als ERBI) bevat eisen en richtlijnen, gesteld door de provincie Noord-Holland waaraan te realiseren objecten van infrastructurele projecten dienen te voldoen. Ook bevat het de eisen voor beheer en onderhoud aan de objecten.