OV-knooppunten

OV-knooppunten

Stationsomgevingen leveren een belangrijke bijdrage aan een bereikbaar en leefbaar Noord-Holland. De provincie wil dat er rondom deze OV-knooppunten woningen, bedrijven en voorzieningen zijn. Mensen moeten hier prettig en veilig kunnen wonen en werken en comfortabel gebruik kunnen maken van diverse (duurzame) vervoermiddelen. Deze centrale en goed bereikbare locaties worden steeds belangrijker voor de woningbouwopgave en werkgelegenheid. Ze zorgen voor kortere reistijden, minder verkeersbewegingen en voor het behoud van groen buiten de steden.

Dashboard OV-knooppunten

Dashboard OV-knooppunten

Met dit nieuwe dashboard is informatie over OV-knooppunten in Noord-Holland nog gebruiksvriendelijker te bekijken. Dit kan op meerdere schaalniveaus, namelijk per OV-knooppunt, gemeente, corridor of Noord-Holland.

Meer informatie

Actueel

OV-knooppuntenkaart en Kennisportaal

Kaart OV-knoooppunten   Kennisportaal OV-knoopunten
Open de OV-knooppuntenkaart                            Open het kennisportaal

Zie ook